registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
728x150 banner
search now
เราได้รวบรวมงานอบรมฟรี 30 พฤษภาคม 2562 ไว้ที่นี่แล้ว ที่เดียวที่คุณจะได้รับข้อมูลอัพเดตล่าสุดของงานอบรมทั่วเมืองไทย หากคุณเป็นคนรักการเรียนรู้ คุณก็ไม่ควรพลาดอบรมดีๆเหล่านี้

หลักสูตรฝึกอบรม สัมมนา วันที่ 30 เดือน พฤษภาคม 2562

ช่วยให้ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจถึงกลยุทธ์การสรรหาคนยุคใหม่ และสามารถสัมภาษณ์และคัดกรองคนได้แบบมืออาชีพ ส่งผลให้การคัดเลือกคนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และได้ผลตามความต้องการขององค์กรอย่างแท้จริง
หลักสูตรนี้จัดขึ้นเพื่อเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้ประกอบการ เจ้าของโครงการหรือกิจการ ในการดำเนินการตามที่กำหนดไว้ใน พ.ร.บ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 รวมถึงบทลงโทษที่เข้มงวดขึ้นหากไม่ปฏิบัติตาม
นอกเหนือจากการจัดการธุรกิจหรือการดำเนินงาน ผู้บริหารมีความรับผิดชอบในการจัดการกับสารพัดปัญหาของผู้ใต้บังคับบัญชาที่เกิดขึ้นอยู่อย่างต่อเนื่อง ซึ่งผู้ที่เข้าใจและสามารถเข้าไปจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นได้อย่างชัดเจนและตรงเป้ามากที่สุดนั้นไม่ใช่หน่วยง
ปัจจัยสำคัญที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของธุรกิจก็คือการจัดทำแบบกำหนดหน้าที่งาน ซึ่งจะเป็นพื้นฐานแรกของพนักงานที่จะต้องมีและต้องทราบ
สัมมนาฟรี การจัดทํางบการเงิน จัดโดยกรมสรรพากร
ก้าวสู่…MODERN OFFICE ในยุค THAILAND 4.0 บริหารข้อมูลและจัดเก็บเอกสารด้วย COMPUTER อย่างเป็นระบบ วางโครงสร้างระบบจัดเก็บเอกสาร เพียงแค่ใช้โปรแกรม MICROSOFT OFFICE ลดค่าใช้จ่าย.. ในการซื้อSOFTWARE ราคาแพง หมดปัญหา? จำชื่อไฟล์ที่ตั้งไว้ไม่ได้ เอกสารสูญหา
สัมมนาดีๆ สำหรับชาว บางแค สมุทรสาคร เพชรเกษม อ้อมน้อย อ้อมใหญ่ บางบอน และพื้นที่ใกล้เคียง กับ ระบบบริหารคุณภาพ Food Safety Management System (อย GMP HACCP HALAL FSSC) “ก้าวสู่ผู้ผลิตอาหารระดับสากล"

สิ้นสุดรายการสัมมนาวันที่ 30 พฤษภาคม 2562