registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
search now
เราได้รวบรวมงานอบรมฟรี 08 สิงหาคม 2562 ไว้ที่นี่แล้ว ที่เดียวที่คุณจะได้รับข้อมูลอัพเดตล่าสุดของงานอบรมทั่วเมืองไทย หากคุณเป็นคนรักการเรียนรู้ คุณก็ไม่ควรพลาดอบรมดีๆเหล่านี้

หลักสูตรฝึกอบรม สัมมนา วันที่ 08 เดือน สิงหาคม 2562

  ปัญหาที่พบบ่อยอย่างหนึ่งในงานบริหารทรัพยากรบุคคล ก็คือ การรักษาระเบียบวินัยใน การทำงาน ซึ่งมีผลไปถึงการลงโทษทางวินัยที่มีทั้งการปฏิบัติถูกต้องและไม่ถูกต้องตามกฎหมายการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องเท่าที่พบส่วนใหญ่แล้วเกิดจากความไม่รู้ ไม่เข้าใจกฎหมาย ซึ่งเป็
พิเศษ สมัคร 3 ท่านเข้าฟรีอีก 1 ท่านทันที สมัครก่อนที่นั่งเต็ม ติดต่อคุณจิ๋วได้ทุกวันนะคะ
การพัฒนาไปสู่ระบบ HR Shared Services นั้น บุคลากรในส่วนของการวางแผนจะต้องทำการวางแผน และออกแบบในส่วนของบทบาทของบุคลากรในส่วนต่าง ๆ ว่าควรจะเป็นอย่างไรในอนาคต และงานในส่วนของการให้บริการพนักงานนั้นจะต้องถูกออกแบบขั้นตอนการทำงานส่วนใหญ่ให้ง่าย และรวดเร็วยิ่
ทีมงาน STARTFA ขอเชิญชวนนักศึกษาจบใหม่ หรือผู้ที่สนใจทำงานด้านการเงิน ผู้ที่สนใจหารายได้เสริม เข้าร่วมทำความรู้จักกับอาชีพ "ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ" ไม่มีพื้นการเงินก็ทำได้
วิเคราะห์การตลาดเพื่อการวางแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ด้วยการออกแบบ
ดังนั้นการทำงานใดๆ ไม่ว่าจะอยู่ในส่วนใดของบริษัท สิ่งที่จำเป็นที่สุด คือ ต้องมีการจัดการกับความเสี่ยงเหล่านั้นเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในระยะยาว การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) เป็นเครื่องมือเดียวที่จะช่วยลดความเสี่ยงโดยผ่านกระบวนการจัดทำ
พื้นฐานการเรียนรู้ การทำกำไรในตลาดหุ้น,ทอง,น้ำมัน,สกุลเงินและดัชนี ผู้เรียนแม้ไม่มีพื้นฐานความรู้เลยสามารถเข้าใจ และทำกำไรได้ตั้งแต่หลักสูตรพื้นฐาน
การบริหารทีมงานขาย ถือได้ว่าเป็นกระบวนการการบริหารที่หัวหน้าผู้ที่มีส่วนรับผิดชอบจำเป็นที่จะต้องมีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ และการนำไปใช้ให้มีประสิทธิผลอย่างมีประสิทธิภาพ เพราะว่าจะมีส่วนช่วยในการผลักดันการขายที่อยู่ในการควบคุม ให้สำเร็จบรรลุเป้าหมายได้ เป
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และเพื่อนพันธมิตร เสริมแกร่งความรู้ด้านการเงินให้ SMEs ครอบคลุมเนื้อหาบัญชีที่เหมาะสมกับผู้ประกอบการรายย่อย
หลักสูตรนี้จึงจะเน้นการทำ Workshop เป็นหลักพร้อมกับฝึกทักษะการวิเคราะห์ โครงสร้างเงินเดือนในรูปแบบต่างๆ พร้อมทั้งระบบค่าตอบแทนแบบเปรียบเทียบเพื่อให้เห็น ข้อดี-ข้อเสียทุกแง่ทุกมุมเพื่อให้เกิดแนวคิดไปปรับใช้ได้จริง ในองค์กรของตนเองต่อไป
หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรมาตรฐานที่ต้องรู้ไว้เป็นอาวุธทางปัญญาในการขายในยามที่มีการแข่งขันกันสูงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นหลักการคิดในการสร้างกลยุทธ์ การวิเคราะห์ลูกค้า การเจรจาเพื่อให้ได้มาในสิ่งที่ต้องการและสร้างความประทับใจให้แก่ลูกค้า
หัวหน้างานในปัจจุบันจึงต้องจําเป็นที่จะต้องมีทักษะในการสื่อสาร สั่งงาน มอบหมายงาน และควบคุมงานที่ดี เพื่อผลักดันประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของงาน ให้ก้าวสู่ผลสําเร็จต่อไป
ช่วยให้ท่านได้ทราบถึงขั้นตอน แนวทาง และวิธีการตรวจนับได้อย่างถูกต้อง เพื่อลดปัญหาด้านต่างๆ และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

สิ้นสุดรายการสัมมนาวันที่ 08 สิงหาคม 2562