หลักสูตรฝึกอบรม สัมมนา วันที่ 11 เดือน กันยายน 2566

Recommended
บูสประกาศกับสัมมนาดีดี

อบรมหลักสูตร ธุรกิจแข็งแกร่งได้ด้วย..งานจัดซื้อ (Business Strong with Purchasing...

ขอเชิญฟังสัมมนาหลักสูตรธุรกิจแข็งแกร่งได้ด้วย..งานจัดซื้อ (Business Strong with Purchasing Job) ที่เหมาะสำหรับหัวหน้างานที่รับผิดชอบงานจัดซื้ออยู่แล้ว แต่อยากพัฒนาขึ้นมาเป็นผู้บริหารในหน่วยงานจัดซื้อ/จัดหา

สิ้นสุดรายการสัมมนาวันที่ 11 กันยายน 2566