สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
registration steps
newsletter signup

บริษัทมาใหม่

ดูบริษัทจัดสัมมนาทั้งหมด »

วิทยากรมาใหม่

ดูวิทยากรทั้งหมด »
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
728x150 banner
search now

เทคนิคการค้นหาและลดความสูญเปล่าด้วยแนวคิด Muda Mura Muri

เทคนิคการค้นหาและลดความสูญเปล่าด้วยแนวคิด Muda Mura Muri
หลักการและเหตุผล/วัตถุประสงค์
หลักการ/เหตุผล

•ปัจจุบันธุรกิจมีการแข่งขันสูง องค์กรต้องปรับตัวหลายๆ ด้านเพื่อให้ธุรกิจอยู่รอด กลยุทธ์ที่สามารถทำได้ผลดีคือ การลดต้นทุนความสูญเสียและความสูญเปล่าในกระบวนการ ซึ่งความสูญเสียที่เป็นสาเหตุที่ถือว่าเป็นประเด็นสำคัญที่สุดในกระบวนการคือ ความผิดพลาดของพนักงาน (Error) ส่วนความสูญเปล่า (Waste) ในกระบวนการตามแนวความคิดของ Muda สามารถจำแนกได้ 7 ประการดังนี้

oการผลิตมากเกินไป (Over production)

oการเก็บของที่ไม่จำเป็น (Stock / Inventory)

oการขนส่ง ขนย้ายที่ไม่จำเป็น (Transportation)

oการเคลื่อนไหวที่ไม่ถูกต้อง (Motion)

oกระบวนการขาดประสิทธิภาพ (Non-effective process)

oการรอคอย (waiting)

oการผลิตของเสีย / การแก้ไขของเสีย (Defects / Rework)

•การปรับปรุงงานหรือการทำลีนมีเป้าหมายเพื่อลดความสูญเสียและความสูญเปล่าในกระบวนการด้วยการกำจัด 3 MU อันได้แก่

oMUDA มูดะ หมายถึง ความสูญเปล่าในกระบวนการ (Waste)

oMURA มูระ หมายถึง ความไม่สม่ำเสมอที่เกิดขึ้นในกระบวนการ (Unevenness)

oMURI มูริ หมายถึง การทำงานเกินกำลังของคน เครื่องจักร และอุปกรณ์ (Overburden)

•ความเข้าใจเรื่องความสูญเสียและความสูญเปล่าข้างต้น สามารถแก้ไขหรือเป็นการลดความสูญเปล่าดังกล่าวด้วยเครื่องมือและเทคนิคดังนี้

oการวิเคราะห์งานด้วยแผนผังการไหลของกระบวนการ (Flow Process Chart)

oระบบป้องกันความผิดพลาด Poka - Yoke

oระบบควบคุมด้วยสายตา (Visual Control)

•ปัจจัยที่ช่วยรักษากิจกรรมการลดความสูญเปล่าอย่างยั่งยืนคือ การได้รับการส่งเสริมจากองค์กรในกิจกรรมไคเซ็น (Kaizen) อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อสร้างจิตสำนึกของการปรับปรุงและพัฒนาวิธีการทำงานให้ดีขึ้นได้ด้วยตนเอง นอกจากนี้กิจกรรมกลุ่มคุณภาพคิวซีเซอร์เคิล (QC Circle) ยังเป็นแนวคิดและเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสำหรับแก้ปัญหาและลดต้นทุนได้อย่างดีเยี่ยม


วันที่จัดงาน
วันที่ 20 กันยายน 2561
หัวข้ออบรมสัมมนา
จุดประสงค์ของหลักสูตร

•เพื่อให้ผู้เรียนมีจิตสำนึกในการลดความสูญเสียและความสูญเปล่าในกระบวนการ ด้วยแนวคิดในการกำจัดแบบ 3 MU (MUDA MURA MURI)

•เพื่อให้ผู้เรียนมีเครื่องมือและเทคนิคในการลดความสูญเสีย และความสูญเปล่าในกระบวนการ สามารถประยุกต์ใช้ได้ด้วยตนเอง นำไปสู่การปรับปรุงวิธีการทำงานที่เหมาะสม เพื่อการลดความสูญเสียและความสูญเปล่าต่าง ๆ

รายละเอียดเนื้อหาของหลักสูตร

พื้นฐานของการสร้างจิตสำนึกการลดความสูญเปล่า

•กิจกรรมปรับคลื่นความถี่ของสมองก่อนการเรียนรู้

•แนวคิดในการทำกำไรของธุรกิจสมัยใหม่

•กรณีศึกษาเพื่อสร้างจิตสำนึกในการลดความสูญเปล่า

•จิตสำนึกของความเป็นเจ้าของ (OQ) กับการลดความสูญเปล่า

•การประยุกต์ใช้คุณค่าภายในตนเอง (Value) เพื่อลดความสูญเปล่า

•Workshop I: การพัฒนาศักยภาพในการลดความสูญเปล่าของตนเอง

หลักการสำคัญของแนวคิด MUDA MURA MURI

•แนวคิดและเป้าหมายของการปรับปรุงด้วยลีน (Lean Thinking)

•การกำจัด 3 MU (Elimination of Muda Mura Muri)

•MUDA 7 ประการในกระบวนการผลิต

•MUDA 7 ประการในสำนักงาน

•MURI – การทำงานเกินกำลังและความสามารถของคน เครื่องจักร และอุปกรณ์

•MURA – ความไม่สม่ำเสมอ ความไม่สมดุล ความแปรเปลี่ยนของกระบวนการ

•Workshop II: ค้นหา Muda / Mura / Muri ในกระบวนการทำงาน

เครื่องมือ / เทคนิคการค้นหาและลดความสูญเปล่าในกระบวนการ

•การวิเคราะห์แผนผังการไหลของกระบวนการ (Flow Process Chart)

oการจำแนกประเภทของกิจกรรมในกระบวนการ

oงานสร้างมูลค่าเพิ่ม & งานไม่สร้างมูลค่าเพิ่ม (VA&NVA)

oการปรับปรุงและวิเคราะห์งานด้วยแผนภาพการไหลของงาน (Flow Diagram)

oดำเนินการปรับปรุงงานด้วยการตรวจพิจารณา (Examine) ด้วยหลักการ 5W1H & 5 Why Technique

oการลดความสูญเปล่าในกระบวนการด้วยหลักการ ECRS

oActivity I: การวิเคราะห์แผนผังการไหลของกระบวนการ

•การลดความสูญเปล่าด้วยระบบป้องกันความผิดพลาด Poka - Yoke

oข้อบกพร่อง (ความสูญเสีย) 10 ประการ ในกระบวนการผลิต

oสาเหตุของข้อบกพร่อง 10 ประการ

oตารางความสัมพันธ์ของข้อบกพร่องและความผิดพลาด

oความผิดพลาด 4 ประการ (Juran Research – งานวิจัยของจูราน)

oหลักการพื้นฐานของระบบป้องกันความผิดพลาด

oตัวอย่างของเทคนิคป้องกันความผิดพลาด

•การลดความสูญเปล่าด้วยระบบควบคุมด้วยสายตา (Visual Control)

การรักษากิจกรรมการลดความสูญเปล่าอย่างยั่งยืน (Introduction)

•การส่งเริมการปรับปรุงวิธีการทำงานอย่างต่อเนื่องด้วยกิจกรรมไคเซ็น (Kaizen Event)

•การทำกิจกรรมกลุ่มคุณภาพคิวซีเซอร์เคิล (QC Circle)


วิทยากร
วิทยากรด้านระบบคุณภาพ
สถานที่จัดงาน
ราคา/โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ราคา 3,500.00 บาท ค่าสัมมนา 3,500  บาท (ไม่รวม VAT 7%จ


สมัคร 3 ท่าน ๆ ละ 3,200 บาท (ไม่รวม VAT 7%)

วิธีการชำระเงิน:

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร ดังนี้

1.1 ธนาคารกสิกรไทย บัญชีสะสมทรัพย์ สาขาเดอะมอลล์บางกะปิ เลขที่ 732-2-458238

          ชื่อบัญชี หจก.โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง โซลูชั่น

กรุณาติดต่อ: คุณอรัญญา

Professional Training Solution

Tel 02-1753330, 086-6183752

Fax. 02-9030080 ext.9330

www.ptstraining.in.th

อีเมล์ info.ptstraining@gmail.com, ptstraining3@gmail.com


บริการจัดอบรม in house ภายในองค์กร ติดต่อ 086-8929330

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:Ptstraining (Professional Training Solution)
ชื่อผู้ติดต่อ:คุณอรัญญา(ตุ้ม)
อีเมล์:
เบอร์โทรศัพท์ :086-6183752

หากท่านต้องการสมัคร เทคนิคการค้นหาและลดความสูญเปล่าด้วยแนวคิด Muda Mura Muri
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


3900บาท
หลักสูตรนี้จะชี้ให้เห็นถึงความสำคัญว่าอะไรเป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดปัญหา รวมถึงเทคนิคต่างๆ ที่สามารถช่วยแก้ปัญหา ทำให้สามารถเพิ่มผลกำไรให้กับบริษัทและแข่งขันกับองค์กรอื่นๆ ได้
3900บาท
ในโลกแห่งการแข่งขันที่รุนแรงเพิ่มขึ้นทุกวันทุกๆ องค์กรต่างพัฒนายกระดับคุณภาพของสินค้า ของตนเองอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้ตรงกับความต้องการและสามารถตอบสนองต่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า การควบคุมคุณภาพจึงเป็นสิ่งหนึ่งที่จะขาดไม่ได้ในการที่จะทำให้องค์กรบรรลุถึ
3900บาท
ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 19 มิ.ย.61 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 2,900 บาท เท่านั้น..
2600บาท
หลักสูตรนี้จัดขึ้นเพื่อให้ความรู้ เทคนิค และแรงบันดาลใจ สำหรับผู้ที่มีโจทย์วิจัย หรือ ผู้ที่อยากทำโจทย์วิจัย เพื่อพัฒนาและต่อยอด ผลิตภัณฑ์/บริการ ของท่าน เพื่อให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและการแข่งขันในตลาดได้
3900บาท
อบรม หลักสูตร Six Sigma เบื้องต้นและการประยุกต์ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ” (Introduction to Six Sigma) วิทยากรด้านโรงงาน หลักการและเหตุผล Six Sigma คือ แนวทางการพัฒนาองค์กรที่มีประสิทธิภาพสูงและเป็นเครื่องมือพื้นฐานทางสถิติทางการบริหารเชิงกลยุทธ์ที่มีระเบียบ
3900บาท
ร่วมอบรมสัมมนาหลักสูตร การบริหารความเสี่ยงตามระบบ ISO 14001 : 2015 (Risk Management for ISO 14001 : 2015)กับทาง HRDZENTER โดยวิทยากรด้านระบบคุณภาพ
3500บาท
หลักสูตรนี้จะชี้ให้เห็นถึงความสำคัญว่าอะไรเป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดปัญหา รวมถึงเทคนิคต่างๆ ที่สามารถช่วยแก้ปัญหา ทำให้สามารถเพิ่มผลกำไรให้กับบริษัทและแข่งขันกับองค์กรอื่นๆ ได้
3300บาท
หลักสูตรนี้ถูกออกแบบเพื่อให้ผู้ที่เข้าอบรมมีความรู้และสร้างทักษะให้แก่ผู้เข้าอบรมให้มีความรู้ความสามารถในการจัดทำการตรวจติดตามคุณภาพภายในสำหรับระบบ IATF 16949 : 2016 สำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ให้แก่องค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยที่ผู้เข้าอบรมจะ