เทคนิคการค้นหาและลดความสูญเปล่าด้วยแนวคิด Muda Mura Muri | สัมมนาดีดี ดอท คอม
สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
728x150 banner
search now

เทคนิคการค้นหาและลดความสูญเปล่าด้วยแนวคิด Muda Mura Muri

จำนวนคนดู 102 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
เทคนิคการค้นหาและลดความสูญเปล่าด้วยแนวคิด Muda Mura Muri
รอบที่

1

วันที่จัดงาน 20 กันยายน 2561

เวลา 09:00 - 16:00 น.

สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 32 วัน


กรุณาเลือกรอบที่ต้องการสมัคร จากตัวเลือกทางด้านบนนี้

หลักการ/เหตุผล

•ปัจจุบันธุรกิจมีการแข่งขันสูง องค์กรต้องปรับตัวหลายๆ ด้านเพื่อให้ธุรกิจอยู่รอด กลยุทธ์ที่สามารถทำได้ผลดีคือ การลดต้นทุนความสูญเสียและความสูญเปล่าในกระบวนการ ซึ่งความสูญเสียที่เป็นสาเหตุที่ถือว่าเป็นประเด็นสำคัญที่สุดในกระบวนการคือ ความผิดพลาดของพนักงาน (Error) ส่วนความสูญเปล่า (Waste) ในกระบวนการตามแนวความคิดของ Muda สามารถจำแนกได้ 7 ประการดังนี้

oการผลิตมากเกินไป (Over production)

oการเก็บของที่ไม่จำเป็น (Stock / Inventory)

oการขนส่ง ขนย้ายที่ไม่จำเป็น (Transportation)

oการเคลื่อนไหวที่ไม่ถูกต้อง (Motion)

oกระบวนการขาดประสิทธิภาพ (Non-effective process)

oการรอคอย (waiting)

oการผลิตของเสีย / การแก้ไขของเสีย (Defects / Rework)

•การปรับปรุงงานหรือการทำลีนมีเป้าหมายเพื่อลดความสูญเสียและความสูญเปล่าในกระบวนการด้วยการกำจัด 3 MU อันได้แก่

oMUDA มูดะ หมายถึง ความสูญเปล่าในกระบวนการ (Waste)

oMURA มูระ หมายถึง ความไม่สม่ำเสมอที่เกิดขึ้นในกระบวนการ (Unevenness)

oMURI มูริ หมายถึง การทำงานเกินกำลังของคน เครื่องจักร และอุปกรณ์ (Overburden)

•ความเข้าใจเรื่องความสูญเสียและความสูญเปล่าข้างต้น สามารถแก้ไขหรือเป็นการลดความสูญเปล่าดังกล่าวด้วยเครื่องมือและเทคนิคดังนี้

oการวิเคราะห์งานด้วยแผนผังการไหลของกระบวนการ (Flow Process Chart)

oระบบป้องกันความผิดพลาด Poka - Yoke

oระบบควบคุมด้วยสายตา (Visual Control)

•ปัจจัยที่ช่วยรักษากิจกรรมการลดความสูญเปล่าอย่างยั่งยืนคือ การได้รับการส่งเสริมจากองค์กรในกิจกรรมไคเซ็น (Kaizen) อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อสร้างจิตสำนึกของการปรับปรุงและพัฒนาวิธีการทำงานให้ดีขึ้นได้ด้วยตนเอง นอกจากนี้กิจกรรมกลุ่มคุณภาพคิวซีเซอร์เคิล (QC Circle) ยังเป็นแนวคิดและเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสำหรับแก้ปัญหาและลดต้นทุนได้อย่างดีเยี่ยม


หัวข้ออบรมสัมมนา
จุดประสงค์ของหลักสูตร

•เพื่อให้ผู้เรียนมีจิตสำนึกในการลดความสูญเสียและความสูญเปล่าในกระบวนการ ด้วยแนวคิดในการกำจัดแบบ 3 MU (MUDA MURA MURI)

•เพื่อให้ผู้เรียนมีเครื่องมือและเทคนิคในการลดความสูญเสีย และความสูญเปล่าในกระบวนการ สามารถประยุกต์ใช้ได้ด้วยตนเอง นำไปสู่การปรับปรุงวิธีการทำงานที่เหมาะสม เพื่อการลดความสูญเสียและความสูญเปล่าต่าง ๆ

รายละเอียดเนื้อหาของหลักสูตร

พื้นฐานของการสร้างจิตสำนึกการลดความสูญเปล่า

•กิจกรรมปรับคลื่นความถี่ของสมองก่อนการเรียนรู้

•แนวคิดในการทำกำไรของธุรกิจสมัยใหม่

•กรณีศึกษาเพื่อสร้างจิตสำนึกในการลดความสูญเปล่า

•จิตสำนึกของความเป็นเจ้าของ (OQ) กับการลดความสูญเปล่า

•การประยุกต์ใช้คุณค่าภายในตนเอง (Value) เพื่อลดความสูญเปล่า

•Workshop I: การพัฒนาศักยภาพในการลดความสูญเปล่าของตนเอง

หลักการสำคัญของแนวคิด MUDA MURA MURI

•แนวคิดและเป้าหมายของการปรับปรุงด้วยลีน (Lean Thinking)

•การกำจัด 3 MU (Elimination of Muda Mura Muri)

•MUDA 7 ประการในกระบวนการผลิต

•MUDA 7 ประการในสำนักงาน

•MURI – การทำงานเกินกำลังและความสามารถของคน เครื่องจักร และอุปกรณ์

•MURA – ความไม่สม่ำเสมอ ความไม่สมดุล ความแปรเปลี่ยนของกระบวนการ

•Workshop II: ค้นหา Muda / Mura / Muri ในกระบวนการทำงาน

เครื่องมือ / เทคนิคการค้นหาและลดความสูญเปล่าในกระบวนการ

•การวิเคราะห์แผนผังการไหลของกระบวนการ (Flow Process Chart)

oการจำแนกประเภทของกิจกรรมในกระบวนการ

oงานสร้างมูลค่าเพิ่ม & งานไม่สร้างมูลค่าเพิ่ม (VA&NVA)

oการปรับปรุงและวิเคราะห์งานด้วยแผนภาพการไหลของงาน (Flow Diagram)

oดำเนินการปรับปรุงงานด้วยการตรวจพิจารณา (Examine) ด้วยหลักการ 5W1H & 5 Why Technique

oการลดความสูญเปล่าในกระบวนการด้วยหลักการ ECRS

oActivity I: การวิเคราะห์แผนผังการไหลของกระบวนการ

•การลดความสูญเปล่าด้วยระบบป้องกันความผิดพลาด Poka - Yoke

oข้อบกพร่อง (ความสูญเสีย) 10 ประการ ในกระบวนการผลิต

oสาเหตุของข้อบกพร่อง 10 ประการ

oตารางความสัมพันธ์ของข้อบกพร่องและความผิดพลาด

oความผิดพลาด 4 ประการ (Juran Research – งานวิจัยของจูราน)

oหลักการพื้นฐานของระบบป้องกันความผิดพลาด

oตัวอย่างของเทคนิคป้องกันความผิดพลาด

•การลดความสูญเปล่าด้วยระบบควบคุมด้วยสายตา (Visual Control)

การรักษากิจกรรมการลดความสูญเปล่าอย่างยั่งยืน (Introduction)

•การส่งเริมการปรับปรุงวิธีการทำงานอย่างต่อเนื่องด้วยกิจกรรมไคเซ็น (Kaizen Event)

•การทำกิจกรรมกลุ่มคุณภาพคิวซีเซอร์เคิล (QC Circle)


วิทยากร
วิทยากรด้านระบบคุณภาพ
สถานที่จัดงาน
โรงแรมในเขตกรุงเทพ
ราคา/โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ราคา 3,500.00 บาท ค่าสัมมนา 3,500  บาท (ไม่รวม VAT 7%จ


สมัคร 3 ท่าน ๆ ละ 3,200 บาท (ไม่รวม VAT 7%)

วิธีการชำระเงิน:

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร ดังนี้

1.1 ธนาคารกสิกรไทย บัญชีสะสมทรัพย์ สาขาเดอะมอลล์บางกะปิ เลขที่ 732-2-458238

          ชื่อบัญชี หจก.โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง โซลูชั่น

กรุณาติดต่อ: คุณอรัญญา

Professional Training Solution

Tel 02-1753330, 086-6183752

Fax. 02-9030080 ext.9330

www.ptstraining.in.th

อีเมล์ info.ptstraining@gmail.com, ptstraining3@gmail.com


บริการจัดอบรม in house ภายในองค์กร ติดต่อ 086-8929330

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:Ptstraining (Professional Training Solution)
ชื่อผู้ติดต่อ:คุณอรัญญา(ตุ้ม)
เบอร์โทรศัพท์ :086-6183752

หากท่านต้องการสมัคร เทคนิคการค้นหาและลดความสูญเปล่าด้วยแนวคิด Muda Mura Muri
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


คำค้นประกาศนี้ Tags: การลดต้นทุนด้วยหลัก 3MU
หลักสูตร Six Sigma เบื้องต้นและการประยุกต์ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ”
3900บาท
1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมในระดับปฏิบัติการมีความเข้าใจในหลักการ และแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับ Six Sigma เพื่อให้สามารถนำไปประยุกต์ปรับปรุงพัฒนางานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้และเทคนิคต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ Six Sigma ได้อย่างเป
ผู้ตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองค์กร
ไม่มีค่าใช้จ่าย
หลักสูตรเหมาะสำหรับเจ้าหน้าที่อาคารและโรงงานควบคุมเพื่อพัฒนาบุคลากรภายในโรงงานควบคุม/อาคารควบคุม ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบเป็นผู้ตรวจติดตามการจัดการพลังงานภายใน ให้มีความรู้ความสามารถในการตรวจติดตามและประเมินการจัดการพลังงานให้ถูกต้องตามหลักการเป็นไปอย่างมีป
การอนุรักษ์พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร
ไม่มีค่าใช้จ่าย
ให้เจ้าหน้าที่โรงงานควบคุมอุตสาหกรรมอาหาร ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องในลักษณะเดียวกันมีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ในการอนุรักษ์พลังงาน
Green Design Decoration Exchange
ไม่มีค่าใช้จ่าย
การสัมมนาให้ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Green Design) เพื่อเป็นเครื่องมือนำไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
การควบคุมคุณภาพและระบบควบคุมสารปนเปื้อนในอุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์ (SOC, RoHS, REACH / SVHC, ELV, PFOS/PFOA, DMF, IMDS)
3900บาท
เพื่อให้ทราบถึงการควบคุมสารต้องห้ามหรือสารอันตรายที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและมนุษย์ในผลิตภัณฑ์และให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของกฎหมาย
เทคนิคการลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
3700บาท
เนื่องจากในปัจจุบันองค์กรต่างๆหันมาใส่ใจกับการลดต้นทุนในองค์กรมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้เทคนิคต่างๆ ในการลดต้นทุนมีอยู่ด้วยกันหลากหลาย แต่การนำเทคนิคเครื่องมือต่างๆ มาใช้ในการลดต้นทุนขององค์กรนั้น เป็นสิ่งสำคัญ
หลักสูตร ระบบการจัดการและควบคุมคุณภาพในการผลิต แบบของเสียเป็นศูนย์ (Zero Quality Control - ZQC)
3900บาท
1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความตระหนักและจิตสำนึกเกี่ยวกับของเสีย (Defect) 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้และความเข้าใจในหลักการลดของเสียให้เป็นศูนย์ (Zero Defect) 3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมนำไปใช้ในการปฏิบัติงานเป็นพื้นฐานการเพิ่มผลผลิตอย่างเป็นรูปธรรม 4. เพ
การบริหารการผลิตและกิจกรรมส่งเสริมการผลิต สำหรับหัวหน้างาน
3800บาท
ในโลกการแข่งขันทางอุตสาหกรรมปัจจุบัน องค์กรธุรกิจต่างมุ่งแสวงหาแนวทางการผลิต, การบริหารกระบวนการที่จะสามารถตอบโจทย์ทางด้านการแข่งขันได้ ทั้งเรื่องคุณภาพ ต้นทุนการผลิต และระยะเวลาที่ใช้ในการผลิตจนถึงการส่งมอบ ดังนั้นการบริหารการผลิตในระดับต่างๆ จึงมีความ
เครื่องมือพัฒนาคุณภาพ 7 New QC Tools
3800บาท
7 New QC Tools จะช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานทราบถึงหลักและวิธีการของเครื่องมือทั้ง 7 เพื่อนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานจริง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน ให้มีคุณภาพและเพิ่มประสิทธิภาพของพนักงาน ที่ปฏิบัติงาน รู้หลักในการทำงานมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้องกรท่