บันทึกสำเร็จ...

อาจารย์ศศิร์อร  วงศ์กรณ์เจริญ

ผู้เชี่ยวชาญด้าน: สำหรับองค์กร (ระบบมาตรฐานและคุณภาพ)

จำนวนเข้าชม 5821 ครั้ง

เกี่ยวกับวิทยากร

Consultant of Management System & Quality System of Quality System ISO 9001, IATF 16949, ISO14001, ISO 45001, ISO 13485, GMP & HACCP

ประวัติการศึกษา

Bachelor of Business Administrator (Management)

ประสบการณ์

 • 2560 – Present: Senior Consultant
 • 2558 – 2560 : Consultant of Management System & Quality System of Quality System ISO 9001,
  IATF 16949, ISO14001, ISO 45001, ISO 13485, GMP & HACCP
 • 2553 – 2560 Thai Steel Cable PLC. Co., Ltd.
  Position: Quality Management Manager
 • 2550 – 2553 NMB Mechatronics Co., Ltd.
  Position : QA Supervisor
 • 2546 – 2549 Summit Auto Seat Industry Co., Ltd.
  Position: ISO Staff

  Training and Skill Reference
 • IATF 16949:2016 requirement
 • AIAG Core tools of APQP, PPAP, MSA, SPC, FMEA
 • ISO9001:2015 Requirement and Risk Base Thinking
 • ISO14001 Requirement and Risk Base Thinking
 • ISO 13485:2016 Requirement
 • ISO 45001:2018 Requirement
 • GMP & HACCP Requirement
 • BRC Packaging ISO/TS 22002-4:2013
 • Implementation GMP & HACCP
 • Awareness of quality, Environmental and safety
 • ISO 9001:2015 Internal Quality Audit
 • IATF 16949:2016 Internal Quality Audit
 • ISO 14001:2015 Internal Quality Audit
 • ISO 45001:2018 Internal Quality Audit
 • ISO 13485 Internal Audit
 • KPI system
 • Competency Management
 • HR Management
 • BCM Requirement
 • Problem solving tools
 • Quality Assurance System Improvement, QA Network, QSB, Q1
 • Lead Auditor ISO 9001:2015
 • Lead Auditor ISO/TS 16949:2002
 • Lead Auditor IATF 16949 Version 2016
 • Lead Auditor ISO 14001
 • หัวหน้างานมืออาชีพ
 • เทคนิคการนำเสนองานอย่างมืออาชีพ
 • การประเมินความเสี่ยง
 • การจัดการองค์ความรู้ภายในองค์กร
 • การจัดการกับความต้องการของลูกค้า (CSR)
Sponsored
การคิดแก้ปัญหาที่ซับซ้อนและตัดสินใจอย่างสร้างสรรค์ (Complex problem solving & Decision making)

หลักการและเหตุผลทำไมต้องอบรมหลักสูตรนี้?...เหตุผล & ความท้าทาย (Challenge)เคยเจอมั้...

ดูรายละเอียด
หลักสูตรอบรม ผู้ตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองค์กร สำหรับโรงงานควบคุม (Energy Internal Audit for Factory)

หลักการและเหตุผล           ตามกฎกระทรวงฯ กำหนดอาคารต้องดำเนินการตรวจประเมินโ...

ดูรายละเอียด

คอร์สสัมมนาที่สอนโดย อาจารย์ศศิร์อร วงศ์กรณ์เจริญ

 • ทั้งหมด
 • ระบบมาตรฐานและคุณภาพ
 • งานอุตสาหกรรม
 • การเป็นผู้นำ / ผู้บริหาร

วิทยากรในสาขาเดียวกัน ดูวิทยากรทั้งหมด »