Failure Mode & Effect Analysis -FMEA (New Version) AIAG –VDA 1st edition การวิเคราะห์โอกาสและผลกระทบสำหรับข้อล้มเหลว

รหัสหลักสูตร: 57952

จำนวนคนดู 2448 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
Failure Mode & Effect Analysis -FMEA (New Version) AIAG –VDA 1st edition  การวิเคราะห์โอกาสและผลกระทบสำหรับข้อล้มเหลว
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

 

วัตถุประสงค์

   1. เพื่อให้ผู้ฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะในการวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบ PFMEA ตามคำแนะนำของ AIAG & VDA First Edition

   2. เพื่อให้ผู้ที่มีหน้าที่ในการวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบ PFMEA ทำการวิเคราะห์ได้อย่างถูกต้อง และสามารถนำไปปรับปรุงคุณภาพได้อย่างเหมาะสม


หัวข้ออบรมสัมมนา

กำหนดการอบรม

   1. หลักการและแนวคิดพื้นฐาน

           – FMEA คืออะไรและความหมาย

           – ความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของ FMEA

           – การเปลี่ยนแปลง FMEA4th เป็น PFMEA AIAG & VDA 1st

           – การแบ่งประเภทของ FMEA

           – เมื่อไหร่จะเริ่มต้นทำ/ทบทวน FMEA

           – ข้อกำหนด ข้อกำหนด IATF ที่เกี่ยวข้อง

           – 7 ขั้นตอนการจัดทำ PFMEA

   2. การวิเคราะห์ PFMEA AIAG & VDA 1st

          Step 1 Planning and Preparation การวางแผนและการเตรียมการ

             – รายละเอียดผลิตภัณฑ์

             – Process Flow Chart หลัก และ Layout หลัก

             – การจัดตั้งทีมงานสำหรับการวิเคราะห์แต่ละกระบวนการ

             – Characteristics Product

             – Process Flow Chart ย่อย และ Layout ย่อย

             – ระบุ 4M ของกระบวนการ

             – Characteristics Process

             – Characteristics Matrix ความสัมพันธ์ Product & Process

             – Workshop จัดเตรียมข้อมูล

         Step 2 Structure Analysis การวิเคราะห์โครงสร้าง

              - ระบบรายการกระบวนการ,ระบบย่อย ,ชิ้นส่วนย่อย ชื่อกระบวนการ

              - ขั้นตอนกระบวนการหมายเลขสถานีและชื่อของรายละเอียดย่อยจุดสำคัญ

              - รายละเอียดย่อยของกระบวนการทำงาน 4M

              - Workshop

         Step 3 Function Analysis การวิเคราะห์หน้าที่

              - หน้าที่ของรายการกระบวนการ หน้าที่ของระบบ, ระบบย่อย, ชิ้นส่วนหรือกระบวนการ

              - หน้าที่ของลำดับขั้นตอนกระบวนการและคุณลักษณะพิเศษของผลิตภัณฑ์

              - หน้าที่ของกระบวนการย่อยและคุณลักษณะพิเศษของกระบวนการ

              - Workshop

         Step 4 Failure Analysis การวิเคราะห์ความล้มเหลว

              - การระบุผลกระทบความล้มเหลว

              - เกณ์การประเมินค่า Severity (S) of FE

              - การะบุลักษณะความล้มเหลว

              - การะบุสาเหตุที่ทำให้เกิดความล้มเหลว

              - Workshop

         Step 5 PFMEA Risk Analysis การวิเคราะห์ความเสี่ยง

              - การระบุวิธีการควบคุมสาเหตุของความล้มเหลว FC ในปัจจุบัน

              - เกณ์การประเมินค่า Occurrence (O) of FC

              - การระบุวิธีการค้นพบความล้มเหลว FM และสาเหตุ FC ในปัจจุบัน

              - Workshop

              - เกณ์การประเมินค่า Detection (D) of FC/FM

              - เกณ์การประเมินค่า PFMEA AP

         Step 6 Optimization การเพิ่มประสิทธิภาพ

              - การปรับปรุงวิธีป้องกัน

              - การปรับปรุงวิธีการค้นพบ

              - การประเมินผลหลังการปรับปรุง S,O,D,AP

              - Workshop

         Step 7 Results Documentation เอกสารผลลัพธ์

              - การจัดเตรียมข้อมูลผลการวิเคราะห์

              - Q&A

รูปแบบการอบรม

    – บรรยาย 30% Workshop 70%

    – Workshop ใช้ผลิตภัณฑ์จริงขององค์กร ดำเนินการวิเคราะห์ผ่านกระบวนการทำงานจริง

วิทยากร
คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
ผู้ที่รับผิดชอบสำหรับการออกแบบ และควบคุมกระบวนการผลิต ได้แก่ ฝ่ายผลิต ฝ่ายประกันคุณภาพ ฝ่ายซ่อมบำรุง ฝ่ายวิศวกรรม ฝ่ายคลังสินค้า ฝ่ายจัดส่ง ฝ่ายขาย และฝ่ายอื่นๆในสายโรงงานที่เกี่ยวข้อง 
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644

หากท่านต้องการสมัคร Failure Mode & Effect Analysis -FMEA (New Version) AIAG –VDA 1st edition การวิเคราะห์โอกาสและผลกระทบสำหรับข้อล้มเหลว
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: FMEA, การวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบ PFMEA, อบรม Core Tools, อบรม FMEA, อบรม การวิเคราะห์โอกาสและผลกระทบสำหรับข้อล้มเหลว, อบรม Failure Mode & Effect Analysis