การป้องกันข้อร้องเรียน
สำหรับองค์กร

จำนวนเข้าชม 534 ครั้ง

การป้องกันข้อร้องเรียน

Sponsored
เทคนิคการเป็นโค้ชสอนการขายมืออาชีพ (Professional Sales Coach Techniques)

          ในปัจจุบันธุรกิจที่มีกิจกรรมการขายเป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนยอดขายมักจะประ...

ดูรายละเอียด
การใช้ส่วนประสมทางการตลาดเพื่อปิดการขาย (Using the Marketing Mix to Close Sales)

          ในปัจจุบันธุรกิจที่ขับเคลื่อนด้วยกิจกรรมการขายประสบปัญหาจากการเปลี่ยนแปลงทางเ...

ดูรายละเอียด

เทคนิคและวิธีการที่ดีที่สุดในการป้องกันข้อร้องเรียน ทำได้โดยการเตรียมความพร้อมการบริการก่อนที่ลูกค้าจะมารับบริการ ให้บริการที่ดีเลิศในขณะลูกค้ามาใช้บริการ รวมทั้งบริการหลังการขายให้ดีเช่นเดียวกันกับบริการที่ลูกค้าเคยได้รับมาก่อนการเป็นลูกค้า 

1.เตรียมพร้อมบริการ

    1.1 เตรียมสินค้า เตรียมการบริการ

    1.2 เตรียมความรู้ ความสามารถ

    1.3 ประสานงานให้ดี

    1.4 สร้างความรู้ความเข้าใจร่วมกัน

    1.5 หาปัญหาและป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้น

    1.6 หากเกิดปัญหาแล้ว ต้องป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นอีก

2. ขณะบริการ

    2.1 บริการให้ดีตั้งใจเต็มที่

    2.2 หาความต้องการของลูกค้าให้ชัดเจน

    2.3 ใช้จิตวิทยากับลูกค้า

    2.4 สื่อสารกับลูกค้าอย่างละเอียด

    2.5 สร้างสัมพันธ์กับลูกค้า

    2.6 บริการอย่างเข้าอกเข้าใจ

3. บริการหลังการขาย

    3.1 ติดตามผลการใช้งาน

    3.2 หาข้อดีและปัญหาสินค้า

    3.3 ป้องกันปัญหา

    3.4 การบำรุงรักษา

    3.5 แนะนำสินค้าใหม่


สนใจติดต่อสอถามข้อมูลเพิ่มเติม...
>>> http://hipotraining.co.th <<<

เคล็ดลับอื่นจาก บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด 

เคล็ดลับโค้ชฝากบอก ดูเคล็ดลับทั้งหมด »

วิทยากรด้าน สำหรับองค์กร ดูวิทยากรทั้งหมด »