Supplier Selection   นี้คือ เรื่องสำคัญของงานจัดซื้อ
สำหรับองค์กร

จำนวนเข้าชม 2922 ครั้ง

Supplier Selection นี้คือ เรื่องสำคัญของงานจัดซื้อ

Supplier Selection 

นี้คือ เรื่องสำคัญของงานจัดซื้อ จากการสอนใน class ของผม ก็ได้ข้อมูลจากนักเรียนของผม ในเรื่องการคัดเลือกผู้ขาย (Supplier Selection)  พบว่านักเรียนที่อยากจะเติบโตในสายงานนี้ แต่ยังไม่มีความเข้าใจ และประสบการณ์ในการทำ Supplier Selection 


ซึ่งก็จะว่ายากก็ยาก แต่จะง่ายเมื่อได้ลองทำ ผมเลยอยากให้แนวทางสำหรับผู้ที่สนใจในการทำ Supplier Selection ไว้ดังนี้


1. Supplier Selection Committee (Team Setting)
2. Supplier Classification  (Level Setting)
3. Supplier Qualification (For each Level)
4. Supplier Assessment  (Audit Form & Audit Score)
5. Supplier Record (AVL = Approve Vendor List) 


ทำทั้ง 5 ข้อนี้ คุณก็จะได้ระบบการคัดเลือกที่มีประสิทธิภาพ ที่จะมาช่วยคัดเลือกให้ได้ Supplier ที่ดี และองค์กรของคุณก็จะได้แก้ปัญหา ในหลายๆเรื่องที่คุณไม่เคยคิดว่า จะแก้ไขได้ เช่น เรื่องผลประโยชน์ที่ไม่ควรได้


Credit : Anant Vachiravuthichai

เคล็ดลับโค้ชฝากบอก ดูเคล็ดลับทั้งหมด »

วิทยากรด้าน สำหรับองค์กร ดูวิทยากรทั้งหมด »