บันทึกสำเร็จ...

อาจารย์สุทัศน์  ใหญ่อินทร์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน: สำหรับองค์กร (ทักษะความชำนาญทั่วไป, การบริการ, การพัฒนาตนเอง)

จำนวนเข้าชม 6556 ครั้ง

เกี่ยวกับวิทยากร

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสารและการงานบริการ (Communication and Service Professionals) ด้วยเทคนิคและสไตล์การบรรยายแบบ ABL ( Activity Based Learning )

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาโท กำลังศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ(HROD) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)

 • ปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยรามคำแหง


Certification

• Amazing Sticky Presentations: ANG TIAN TECK, 2016

• Train the Trainer Course: Taweewan Kamonbut, 2014

• Management Problem Solving and Decision Making Program (PSDM) : Kepner-Tregoe, 2007

• Coaching for Performance: Pakorn Wongratanapiboon, 2015

• Effective Influencing Skills (GE Capital): Jaturon Neimwiwat, 2014

• Landmark Forum Advanced Course: Landmark Education International, 2010


ประสบการณ์

ตำแหน่งปัจจุบัน

 • วิทยากรด้านการสื่อสาร การบริการและภาวะผู้นำ


หลักสูตรฝึกอบรมที่เชี่ยวชาญ

 •  หลักสูตร 7 Technique High Impact Presentation
 •  หลักสูตร สุดยอดทักษะการนำเสนอ (Effective Presentation Skill)
 •  หลักสูตร การให้บริการสู่ความเป็นเลิศ (Service Excellence)
 •  หลักสูตร ทักษะหัวหน้ายุคใหม่ 4.0 (Effective Supervisory Skills)
 •  หลักสูตร ทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Communication Skill)
 •  หลักสูตร เพิ่มเวลาเพิ่มโอกาสสำเร็จ (Effective Time Management)
 •  หลักสูตร เทคนิครับมือลูกค้าร้องเรียนแบบมืออาชีพ (Effective Handling Customer Complaints)


ประวัติการทำงาน

ประสบการณ์กว่า 12 ปี ด้านการพัฒนาองค์กรและวิทยากรด้านการพัฒนาบุคลากรขององค์กรชั้นนำ

 • บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด ประเทศไทย (FWD) ตำแหน่ง : People Development Manager 
 • บริษัทอยุธยาแคปปิตอล เซอร์วิสเซส จํากัด (Krungsri Consumer Group) ตำแหน่ง : Learning & Development Manager
 • บริษัท โปรเฟสชั่นนัล คอลเซ็นเตอร์ จำกัด (ธนาคารธนชาต) ตำแหน่ง : Training Specialist
 • บริษัท โพรเกรส เซอร์วิส ซัพพอร์ท จำกัด (ธนาคารกสิกรไทย) ตำแหน่ง : Trainer Customer Service, Call Center

หลักสูตรอบรมที่เคยสอน

• หลักสูตร สุดยอดทักษะการนำเสนอ (Effective Presentation Skills)

• หลักสูตร เทคนิครับมือลูกค้าร้องเรียนแบบมืออาชีพ

• หลักสูตร ทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Communication Skills)

• หลักสูตร ทักษะหัวหน้าเชิงรุก (Proactive Leadership Skills)

• หลักสูตร Effective Time and Task Management


Sponsored
หลักสูตร เจาะลึก...ขั้นตอนการยื่นกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อรับรองหลักสูตรฝึกอบรมและค่าใช้จ่าย

         ปัจจุบันหลายองค์กรต้องเผชิญกับสภาวการแข่งขันอย่างรุนแรงทางด้านการตลาด อีกทั้งย...

ดูรายละเอียด
Introduction to Investment in Global Spot Market of Gold, Oil, Stock, and Currency

สัมมนาฟรี หลักสูตร Introduction to Investment in Global Spot Market of Gold, Oil, Stock...

ดูรายละเอียด

คอร์สสัมมนาที่สอนโดย อาจารย์สุทัศน์ ใหญ่อินทร์

 • ทั้งหมด
 • การเป็นผู้นำ / ผู้บริหาร

วิทยากรในสาขาเดียวกัน ดูวิทยากรทั้งหมด »