เนื่องจากทางบริษัทกำลังได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 จึงมีเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอในการให้บริการท่าน การตอบกลับจะล่าช้ากว่าปกติ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

โดยช่องทางที่ติดต่อได้จะเป็น LINE: @seminardd
บันทึกสำเร็จ...

Trainer Sakchai

ศักดิ์ชัย  ดวงดุษดี

ผู้เชี่ยวชาญด้าน: สำหรับองค์กร (การขาย)

จำนวนเข้าชม 70 ครั้ง

เกี่ยวกับวิทยากร

พันธกิจที่เรียบง่ายของผมคือการพัฒนาศักยภาพและความคิดของบุคคลากร

ประวัติการศึกษา

ปริญญาโท มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขา บริหารธุรกิจ MBA.   

ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น สาขา บริหารธุรกิจ(การเงิน) BBA.  

ประกาศนียบัตร MillionaireMind Intensive T.Harv Eker สิงคโปร์  

ประกาศนียบัตรหลักสูตร Train the trainer โดย T.Harv Eker สิงคโปร์ 

วุฒิบัตร วิทยากรมืออาชีพ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ภาค 5  

ประสบการณ์

ผู้แทนขาย บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) 

ผู้แทนขาย บริษัท นครหลวงบราสแวร์ จำกัด

ผู้จัดการฝ่ายขาย บริษัท เซ็นทรัลโฮมแมกซ์ 2000 

ที่ปรึกษาบริษัทแกรนด์เจเจเดเวอร์ลอป 

ผู้แทนขายอาวุโส บริษัท นาราแลนด์ จำกัด 


หลักสูตรอบรมที่เคยสอน

หลักสูตร “Close Sale”เทคนิคการปิดการขายและโน้มน้าวใจลูกค้า 

Sponsored
หลักสูตรอบรม เทคนิคการเจรจาต่อรองและบุคลิกภาพที่ดีเพื่อการขาย ( Negotiation and Selling Techniques with Smart Personality )

          ในยุคสมัยที่โลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ทุกสิ่งล้วนเป็นการแย่งชิง แข่งขัน ฟา...

ดูรายละเอียด
หลักสูตร เจาะลึก...ขั้นตอนการยื่นกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อรับรองหลักสูตรฝึกอบรมและค่าใช้จ่าย

         ปัจจุบันหลายองค์กรต้องเผชิญกับสภาวการแข่งขันอย่างรุนแรงทางด้านการตลาด อีกทั้งย...

ดูรายละเอียด

คอร์สสัมมนาที่สอนโดย Trainer Sakchai ศักดิ์ชัย ดวงดุษดี

วิทยากรในสาขาเดียวกัน ดูวิทยากรทั้งหมด »