บันทึกสำเร็จ...

Trainer Sakchai

ศักดิ์ชัย  ดวงดุษดี

ผู้เชี่ยวชาญด้าน: อบรมสำหรับองค์กร (การขาย)

จำนวนเข้าชม 3175 ครั้ง

เกี่ยวกับวิทยากร

พันธกิจที่เรียบง่ายของผมคือการพัฒนาศักยภาพและความคิดของบุคคลากร

ประวัติการศึกษา

ปริญญาโท มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขา บริหารธุรกิจ MBA.   

ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น สาขา บริหารธุรกิจ(การเงิน) BBA.  

ประกาศนียบัตร MillionaireMind Intensive T.Harv Eker สิงคโปร์  

ประกาศนียบัตรหลักสูตร Train the trainer โดย T.Harv Eker สิงคโปร์ 

วุฒิบัตร วิทยากรมืออาชีพ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ภาค 5  

ประสบการณ์

ผู้แทนขาย บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) 

ผู้แทนขาย บริษัท นครหลวงบราสแวร์ จำกัด

ผู้จัดการฝ่ายขาย บริษัท เซ็นทรัลโฮมแมกซ์ 2000 

ที่ปรึกษาบริษัทแกรนด์เจเจเดเวอร์ลอป 

ผู้แทนขายอาวุโส บริษัท นาราแลนด์ จำกัด 


หลักสูตรอบรมที่เคยสอน

หลักสูตร “Close Sale”เทคนิคการปิดการขายและโน้มน้าวใจลูกค้า 

Sponsored
อบรมออนไลน์ : การจัดการสินค้าคงคลัง (Inventory Management) : ต้นทุนลด กำไรเพิ่ม (หลักสูตร 6 ชัวโมง)

          การจัดการสต๊อก (Stock) หรือ สินค้าคงคลัง (Inventory) ไม่เพียงแต่จะบริหารจัดกา...

ดูรายละเอียด
หลักสูตร ภาวะผู้นำและการบริหารพัฒนาคน LEADERSHIP & PEOPLE SKILLS ผู้บริหารระดับต้น และ ระดับกลาง ( Class Room Training)

วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีพลังการเป็นผู้นำที่แท้จริงที่สามารถขับเคลื่อนตนเ...

ดูรายละเอียด

คอร์สสัมมนาที่สอนโดย Trainer Sakchai ศักดิ์ชัย ดวงดุษดี

  • ทั้งหมด
  • อบรม หัวหน้างาน (Supervisor)
  • อบรม การขาย
  • อบรม Communication Skill
  • อบรม emotional intelligence
  • อบรม Teamwork
  • อบรม creativity
  • อบรม Responsibility
  • การเป็นผู้นำ / ผู้บริหาร
  • อบรม การตลาด

วิทยากรในสาขาเดียวกัน ดูวิทยากรทั้งหมด »