บันทึกสำเร็จ...

Trainer Sakchai

ศักดิ์ชัย  ดวงดุษดี

ผู้เชี่ยวชาญด้าน: สำหรับองค์กร (การขาย)

จำนวนเข้าชม 1890 ครั้ง

เกี่ยวกับวิทยากร

พันธกิจที่เรียบง่ายของผมคือการพัฒนาศักยภาพและความคิดของบุคคลากร

ประวัติการศึกษา

ปริญญาโท มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขา บริหารธุรกิจ MBA.   

ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น สาขา บริหารธุรกิจ(การเงิน) BBA.  

ประกาศนียบัตร MillionaireMind Intensive T.Harv Eker สิงคโปร์  

ประกาศนียบัตรหลักสูตร Train the trainer โดย T.Harv Eker สิงคโปร์ 

วุฒิบัตร วิทยากรมืออาชีพ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ภาค 5  

ประสบการณ์

ผู้แทนขาย บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) 

ผู้แทนขาย บริษัท นครหลวงบราสแวร์ จำกัด

ผู้จัดการฝ่ายขาย บริษัท เซ็นทรัลโฮมแมกซ์ 2000 

ที่ปรึกษาบริษัทแกรนด์เจเจเดเวอร์ลอป 

ผู้แทนขายอาวุโส บริษัท นาราแลนด์ จำกัด 


หลักสูตรอบรมที่เคยสอน

หลักสูตร “Close Sale”เทคนิคการปิดการขายและโน้มน้าวใจลูกค้า 

Sponsored
การคิดแก้ปัญหาที่ซับซ้อนและตัดสินใจอย่างสร้างสรรค์ (Complex problem solving & Decision making)

หลักการและเหตุผลทำไมต้องอบรมหลักสูตรนี้?...เหตุผล & ความท้าทาย (Challenge)เคยเจอมั้...

ดูรายละเอียด
หลักสูตรอบรม การสื่อสารในการทำงานและให้บริการ 2566

วัตถุประสงค์          1. เพื่อเสริมความมั่นใจทั้งภายในและภายนอกของผู้ส่งสาร           2...

ดูรายละเอียด

คอร์สสัมมนาที่สอนโดย Trainer Sakchai ศักดิ์ชัย ดวงดุษดี

  • ทั้งหมด
  • การเป็นผู้นำ / ผู้บริหาร
  • การตลาด

วิทยากรในสาขาเดียวกัน ดูวิทยากรทั้งหมด »