บันทึกสำเร็จ...

พงค์นรินทร์  หาญศีลวัต

ผู้เชี่ยวชาญด้าน: อบรมสำหรับองค์กร,ความรู้ ความสามารถเฉพาะทาง (การโค้ชชิ่ง, การวางแผนเชิงกลยุทธ์, งานอุตสาหกรรม)

จำนวนเข้าชม 2442 ครั้ง

เกี่ยวกับวิทยากร

ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์การทำงานในภาคอุตสาหกรรมเรื่องการซ่อมบำรุง เครื่องจักร และอุปกรณ์ต่างๆ มากว่า 20 ปี

ประสบการณ์

ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์การทำงานในภาคอุตสาหกรรมเรื่องการซ่อมบำรุง เครื่องจักร และอุปกรณ์ต่างๆ มากว่า 20 ปี
Sponsored
สิทธิประโยชน์ด้านเขตปลอดอากร (Free Zone) และ เขตประกอบการเสรี (IEAT Free Zone)

หลักการและเหตุผล     ผู้ปฏิบัติงานในเขตปลอดอากรหรือเขตประกอบการค้าเสรีจำเป็นต้องมีความร...

ดูรายละเอียด
หลักสูตร การพัฒนาทักษะการเป็นหัวหน้างาน SMART SUPERVISORY SKILLS - Class Room

แนวทางการพัฒนา : Result-based Goals (Smart Supervisory Skills)การประเมินผลและติดตามความ...

ดูรายละเอียด

คอร์สสัมมนาที่สอนโดย พงค์นรินทร์ หาญศีลวัต

วิทยากรในสาขาเดียวกัน ดูวิทยากรทั้งหมด »