เนื่องจากทางบริษัทกำลังได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 จึงมีเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอในการให้บริการท่าน การตอบกลับจะล่าช้ากว่าปกติ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

โดยช่องทางที่ติดต่อได้จะเป็น LINE: @seminardd
บันทึกสำเร็จ...

นัด

ณัฐพงศ์  แพเรือง

ผู้เชี่ยวชาญด้าน: สำหรับองค์กร,ความรู้ ความสามารถเฉพาะทาง (การบริหาร, การวางแผนเชิงกลยุทธ์, ระบบมาตรฐานและคุณภาพ, การผลิต, งานอุตสาหกรรม)

จำนวนเข้าชม 45779 ครั้ง

เกี่ยวกับวิทยากร

วิทยากรและที่ปรึกษา ด้านงานอุตสาหกรรม ยานยนต์ งานออกแบบนวัตกรรม ,สร้างกระบวนการผลิตและระบบบริหารที่สามารถพัฒนาองค์กรได้อย่างต่อเนือง

ประวัติการศึกษา

Primary School            :1983-1989     Wat Prayurawongsawart        

Secondary School       :1989-1992     Wat Noi Nai                            (Mathematic –English)

Vocational Certificate:1992-1995     Sattahip Technical Collage     (Machine Machanic)

University                   : 1995-2000     Kingmongkut’s Institute of Technology North Bangkok (Industrial Engineer)        

ประสบการณ์

ISO9001:2015 and IATF16949:2016 Training and Consultant 

Manufacturing Process Improvement Consultant

Factory Layout Design Consultant

Cost  Reduction & Control Consultant

Business Roadmap Consultant

Asst. Managing Director

QMR &  QA Manager

Sr. Supervisor System and Process Engineer

หลักสูตรอบรมที่เคยสอน

Advance Product Quality Planning (APQP)

Production Part Approval Process (PPAP)

Failure Mode and Effective Analysis (FMEA)

Measurement System Analysis (MSA)

Statistical Process Control (SPC)

IATF16949:2016 Requirement 

IATF16949:2016  Internal Audit & Management Review

ISO9001:2015 Requirement 

ISO9001:2015 Internal Audit & Management Review

ISO9001:2015 Risk & Opportunities Analysis 

ISO14001:2015 Requirement 

SO14001:2015 Internal Audit & Management Review

ISO14001:2015 Risk & Opportunities Analysis  (Environment Aspects)

ISO45001:2018 Requirement 

SO45001:2018 Internal Audit & Management Review

ISO45001:2018 Risk & Opportunities Analysis (Hazard Identification)

Lean Manufacturing and  Toyota Production System

Production & Purchasing Planning 

Quality Control & Engineering Design

GD&T Drawing

TPM (Total Productive Maintenance)

5S 

Kaizen

QMR  Document Control & Beginning Consultant


Sponsored
หลักสูตร เจาะลึก...ขั้นตอนการยื่นกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อรับรองหลักสูตรฝึกอบรมและค่าใช้จ่าย

         ปัจจุบันหลายองค์กรต้องเผชิญกับสภาวการแข่งขันอย่างรุนแรงทางด้านการตลาด อีกทั้งย...

ดูรายละเอียด
หลักสูตรอบรม เทคนิคการเจรจาต่อรองและบุคลิกภาพที่ดีเพื่อการขาย ( Negotiation and Selling Techniques with Smart Personality )

          ในยุคสมัยที่โลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ทุกสิ่งล้วนเป็นการแย่งชิง แข่งขัน ฟา...

ดูรายละเอียด

คอร์สสัมมนาที่สอนโดย นัด ณัฐพงศ์ แพเรือง

วิทยากรในสาขาเดียวกัน ดูวิทยากรทั้งหมด »