ลงประกาศ

สัมมนาฟรี

คลิกที่นี่
บันทึกสำเร็จ...

อาจารย์ปุ๋ย

นันทนาพร  วงศ์ใหญ่

ผู้เชี่ยวชาญด้าน: สำหรับองค์กร,ความรู้ ความสามารถเฉพาะทาง (การเป็นผู้นำ / ผู้บริหาร, การโค้ชชิ่ง, ทักษะความชำนาญทั่วไป, วิทยากร, งานอุตสาหกรรม)

จำนวนเข้าชม 227 ครั้ง

เกี่ยวกับวิทยากร

อาจารย์ปุ๋ย นันทนาพร วงศ์ใหญ่ วิทยากรและที่ปรึกษาด้านความปลอดภัยในการทำงาน

ประวัติการศึกษา

คุณวุฒิทางการศึกษาและการอบรม

•2558 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

•2553 วิทยาศาสตรบัณฑิต (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

•2015 Load Restraint, Safe Loading And Lashing  New South Wales, Australia

•2016 Leadership And Management of Hight Performance Teams, Madrid University, Spain

•2016 Health Promotion and Wellness, Walden University, Washington, USA


ประสบการณ์

ประสบการณ์การทำงาน

•วิทยากรและที่ปรึกษาด้านความปลอดภัยฯ ให้กรมควบคุมมลพิษ 

•อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์และมหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

•วิทยากรและผู้เชี่ยวชาญหลักสูตร จป. หัวหน้างาน จป.บริหารและคณะกรรมการความปลอดภัยฯ

•วิทยากรและผู้เชี่ยวชาญในการสร้างพฤติกรรมความปลอดภัยในการทำงานมากกว่า 8 ปี

•วิทยากรและผู้เชี่ยวชาญในการขับขี่เชิงป้องกันอุบัติเหตุ (DDC) มากกว่า 8 ปี

•วิทยากรและผู้เชี่ยวชาญในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรหนัก ปั่นจั่นและอุปกรณ์มากกว่า 8 ปี

•วิทยากรและผู้เชี่ยวชาญในการทำงานเกี่ยวกับงานอับอากาศและไฟฟ้ามากกว่า 8 ปี

•วิทยากรและผู้เชี่ยวชาญในพัฒนาระบบมาตรฐาน ISO IATF GMP HACCP และอื่นๆ อย่างยั่งยืนมากกว่า 8 ปี

•วิทยากรและผู้เชี่ยวชาญในพัฒนากิจกรรมที่สนับสนุนระบบมาตรฐานต่างๆ เช่น 5ส TPM TQM QCC 7 Waste KAIZEN และอื่นๆ มากกว่า 8 ปี

•วิทยากรอบรมด้านความปลอดภัยให้บริษัทเอกชน

•ที่ปรึกษาด้านความปลอดภัยฯ บริษัทเอกชน

•HSE, Crane and Equipment Asia, Thailand

•HSE, Nederman S.E.A., Thailand

•Safety Officer, CPF, Thailand

•Safety Officer, Mizuki Electronics, Thailand


หลักสูตรอบรมที่เคยสอน

•หลักสูตรด้านความปลอดภัยในการทำงาน สำหรับพนักงาน/หัวหน้างาน/ผู้บริหาร

•การสร้างจิตสำนึกรักความปลอดภัย
•BBS ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย
•การสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในองค์กร (Safety Culture)
•Safe Loading and Lashing
•ความปลอดภัยในการใช้สารเคมีและวัตถุอันตราย
•การทำงานกับไฟฟ้า
•ด้านความปลอดภัยอื่นๆ

Sponsored
Train the Professional Trainer : คอร์สฝึกการเป็นวิทยากรมืออาชีพ Season 3

เคล็ดวิชาสู่การเป็นวิทยากรชั้นแนวหน้าของประเทศไทย กับ Template ระดับโลกจาก T.harv Eker , Jim Ron , Zip Zigla , และอีกมากมายอาชีพวิทยากร และ Trainer คืออาชีพที่มาแรงและมีโอกาสทำรายได้สูงถึงหลักแสนบา...

ดูรายละเอียด

คอร์สสัมมนาที่สอนโดย อาจารย์ปุ๋ย นันทนาพร วงศ์ใหญ่

หลักสูตร ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการทำงาน (Behavior Based Safety: BBS)
3900บาท
BEHAVIOR BASED SAFETY (BBS) เป็นอีกหนึ่งเทคนิคที่เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางว่าสามารถลดการเกิดอุบัติเหตุ การได้รับบาดเจ็บได้เป็นอย่างดี และช่วยส่งผลต่อการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในองค์กร
หลักสูตร เทคนิคการบริหารจัดการสารเคมีและวัตถุอันตราย
3900บาท
หลักสูตรเพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสารเคมีและวัตถุอันตราย รวมถึงการบริหารจัดการ และการป้องกันเหตุสารเคมีรั่วไหล

วิทยากรในสาขาเดียวกัน ดูวิทยากรทั้งหมด »


สัมมนาที่น่าสนใจ ดูทั้งหมด »

การเสริมสร้างภาวะผู้นำ และการบริหารทีมงานสู่ความสำเร็จ (จ.อยุธยา)
4922บาท
แบบอย่าง “ผู้นํา” ยุคใหม่ต้องเป็นอย่างไร? “ผู้นํา” เปรียบเสมือน “หางเสือ” ในการทำงาน มีความหมายอย่างไรต่อการบริหารทีมงาน วิสัยทัศน์ (Vision) สิ่งที่ไม่ควรมองข้ามสำหรับผู้นำค้นหาจุดแข็ง ขจัดจุดอ่อน เพื่อพัฒนาภาวะผู้นำอย่างต่อเนื่อง
สู่ความเป็นเลิศ การเป็นเลขานุการบริหาร รุ่นที่ 3 (Smart Secretary)
4800บาท
หลักสูตรอบรมนี้ออกแบบมาเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจชัดเจน "ความสำคัญ" และ "บทบาทหน้าที่การบริหาร" ให้กับเลขานุการยุคใหม่ เพื่อเสริมสร้างทัศนคติที่ดีและพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพ และเรียนรู้เคล็ดลับสู่ความเป็นเลิศของเลขานุการบริหาร ที่เปี่ยมไปด้วยทักษะ
เทคนิคการจดบันทึกด้วย Mind Map อย่างสร้างสรรค์
3900บาท
การจะจดบันทึกการประชุมได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และมีประสิทธิผลนั้น ต้องอาศัยทักษะการฟังอย่างตั้งใจ และจะต้องมีเทคนิคในการสรุปสาระสำคัญของวาระการประชุมซึ่งมีจำนวนมากได้อย่างครบถ้วน ถูกต้อง และกระชับ

เคล็ดลับโค้ชฝากบอก ดูเคล็ดลับทั้งหมด »