ลงประกาศ

สัมมนาฟรี

คลิกที่นี่
บันทึกสำเร็จ...

วัลลภ  เรืองด้วยธรรม

ผู้เชี่ยวชาญด้าน: สำหรับองค์กร,ความรู้ ความสามารถเฉพาะทาง,อาชีพ ไอเดียธุรกิจ (การเป็นผู้นำ / ผู้บริหาร, การวางแผนเชิงกลยุทธ์, ระบบมาตรฐานและคุณภาพ, วิทยากร, ธุรกิจพลังงาน)

จำนวนเข้าชม 404 ครั้ง

เกี่ยวกับวิทยากร

ผู้เชี่ยวชาญในด้านระบบจัดการพลังงาน ISO 50001 การอนุรักษ์พลังงาน และ กฎหมายอนุรักษ์พลังงาน

ประวัติการศึกษา

ปริญญาโท

ประสบการณ์

มากกว่า 20 ปี

หลักสูตรอบรมที่เคยสอน

มาตรฐาน ISO 50001

•หลักสูตร ISO 50001-2018 Requirements

•หลักสูตร ISO 50001-2018 Internal Audit

มาตรฐานกฎกระทรวงฯ

•หลักสูตรความรู้เบื้องต้นกฎหมายด้านพลังงานสำหรับผู้บริหาร 

•หลักสูตรการปฏิบัติตามกฎกระทรวงฯ การจัดการพลังงาน

•หลักสูตรการจัดทำรายงานการจัดการพลังงานประจำปี

•หลักสูตรผู้ตรวจประเมินภายในระบบการจัดการพลังงาน (Internal Energy Auditor)

การอนุรักษ์พลังงาน

•หลักสูตรจิตสำนึกอนุรักษ์พลังงาน (Energy Awareness)

•หลักสูตรการอนุรักษ์พลังงานอย่างง่ายสำหรับพนักงาน

•หลักสูตรการอนุรักษ์พลังงาน สำหรับระบบไฟฟ้าแสงสว่าง

•หลักสูตรการอนุรักษ์พลังงาน สำหรับมอเตอร์, เครื่องสูบน้ำและพัดลม

•หลักสูตรการอนุรักษ์พลังงาน สำหรับระบบอากาศอัด

•หลักสูตรการอนุรักษ์พลังงาน สำหรับระบบปรับอากาศและทำความเย็น

•หลักสูตรการอนุรักษ์พลังงาน สำหรับระบบไอน้ำ

•หลักสูตรการวิเคราะห์การลงทุน (Financial Analysis)

Sponsored

สัมมนาที่น่าสนใจ ดูทั้งหมด »

การบริหารโครงการเชิงกลยุทธ์ Strategic Project Management
3900บาท
ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมก่อน 7 วัน รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 2,900 บาท เท่านั้น..
หลักเกณฑ์สำคัญและแนวปฏิบัติในการนำเข้า-ส่งออก  (Fundamental Principles and Practices  in Import-Export)
3900บาท
ชำระค่าสัมมนาก่อนวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 63 ลดเหลือเพียงท่านละ 3,500 บาทเท่านั้น (จากราคาปกติท่านละ 3,900 บาท)
นักบริหารงานทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ (Professional HRM Officer)
3900บาท
แนวทางบริหารทรัพยากรบุคคลในยุค HR 4.0 คุณลักษณะของนัก HRM ที่องค์กรใดก็พึงประสงค์เครื่องมือของการบริหารทรัพยากรบุคคล (HRM Tools) แนวทางการปรับเปลี่ยนระบบงาน HRM ด้านต่าง ๆ ให้ตอบสนองต่อการดำเนินงานองค์กรในยุคธุรกิจ 4.0  เป็นต้น

เคล็ดลับโค้ชฝากบอก ดูเคล็ดลับทั้งหมด »