บันทึกสำเร็จ...

วัลลภ  เรืองด้วยธรรม

ผู้เชี่ยวชาญด้าน: สำหรับองค์กร,ความรู้ ความสามารถเฉพาะทาง,อาชีพ ไอเดียธุรกิจ (การเป็นผู้นำ / ผู้บริหาร, การวางแผนเชิงกลยุทธ์, ระบบมาตรฐานและคุณภาพ, วิทยากร, ธุรกิจพลังงาน)

จำนวนเข้าชม 3981 ครั้ง

เกี่ยวกับวิทยากร

ผู้เชี่ยวชาญในด้านระบบจัดการพลังงาน ISO 50001 การอนุรักษ์พลังงาน และ กฎหมายอนุรักษ์พลังงาน

ประวัติการศึกษา

ปริญญาโท

ประสบการณ์

ประสบการณ์ด้านระบบจัดการพลังงาน ISO50001 และอนุรักษ์พลังงานในโรงงานและอาคาร 24 ปี
วิทยากร ด้านระบบการจัดการพลังงาน ตามกฎหมาย และ ISO50001 มากกว่า 10 ปี

หลักสูตรอบรมที่เคยสอน

มาตรฐาน ISO 50001

•หลักสูตร ISO 50001-2018 Requirements

•หลักสูตร ISO 50001-2018 Internal Audit

มาตรฐานกฎกระทรวงฯ

•หลักสูตรความรู้เบื้องต้นกฎหมายด้านพลังงานสำหรับผู้บริหาร 

•หลักสูตรการปฏิบัติตามกฎกระทรวงฯ การจัดการพลังงาน

•หลักสูตรการจัดทำรายงานการจัดการพลังงานประจำปี

•หลักสูตรผู้ตรวจประเมินภายในระบบการจัดการพลังงาน (Internal Energy Auditor)

การอนุรักษ์พลังงาน

•หลักสูตรจิตสำนึกอนุรักษ์พลังงาน (Energy Awareness)

•หลักสูตรการอนุรักษ์พลังงานอย่างง่ายสำหรับพนักงาน

•หลักสูตรการอนุรักษ์พลังงาน สำหรับระบบไฟฟ้าแสงสว่าง

•หลักสูตรการอนุรักษ์พลังงาน สำหรับมอเตอร์, เครื่องสูบน้ำและพัดลม

•หลักสูตรการอนุรักษ์พลังงาน สำหรับระบบอากาศอัด

•หลักสูตรการอนุรักษ์พลังงาน สำหรับระบบปรับอากาศและทำความเย็น

•หลักสูตรการอนุรักษ์พลังงาน สำหรับระบบไอน้ำ

•หลักสูตรการวิเคราะห์การลงทุน (Financial Analysis)

Sponsored
หลักสูตร เจาะลึก...ขั้นตอนการยื่นกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อรับรองหลักสูตรฝึกอบรมและค่าใช้จ่าย

         ปัจจุบันหลายองค์กรต้องเผชิญกับสภาวการแข่งขันอย่างรุนแรงทางด้านการตลาด อีกทั้งย...

ดูรายละเอียด
หลักสูตร นักบริหารทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ (The Ultimate HR)

          ปัจจุบันองค์กรประสบปัญาหาภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้ไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจที่ผั...

ดูรายละเอียด

คอร์สสัมมนาที่สอนโดย วัลลภ เรืองด้วยธรรม

วิทยากรในสาขาเดียวกัน ดูวิทยากรทั้งหมด »