หลักสูตร กฎกระทรวงการจัดการพลังงานสำหรับคณะทำงาน

รหัสหลักสูตร: 67338

จำนวนคนดู 369 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
หลักสูตร กฎกระทรวงการจัดการพลังงานสำหรับคณะทำงาน
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

หลักการและเหตุผล

ตามกฎกระทรวงฯ กำหนดโรงงานต้องแต่งตั้งคณะทำงานมาเพื่อดำเนินการจัดทำระบบการจัดการพลังงานให้ถูกต้องและสอดคล้องตามกฎหมายกำหนด

หลักสูตรนี้จัดขึ้นเพี่อให้คณะทำงานเข้าใจในข้อกำหนดเพื่อนำไปปฏิบัติและเข้าใจในหน้าที่ที่ต้องร่วมกันรับผิดชอบ เพื่อให้โรงงานมีการจัดการพลังงานได้ตามข้อกำหนดซึ่งเป็นประโยชน์ในการลดต้นทุนพลังงานของโรงงาน

วัตถุประสงค์

1.เพื่อเรียนรู้และทราบวัตถุประสงค์ในข้อกำหนดของระบบการจัดการพลังงานตามกฎหมาย

2.เพื่อเข้าใจและสามารถนำข้อกำหนดไปประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติ

3.เพื่อให้ทราบและเตรียมการจากการตรวจประเมินระบบฯจากผู้ตรวจสอบพลังงาน

หัวข้ออบรมสัมมนา

1.พ.ร.บ.การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานฯ

2.ระบบการจัดการพลังงานตามกฎหมายและการประยุกต์ใช้งาน

3.กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานฯ และวิธีการจัดการพลังงาน 8 ขั้นตอน

  3.1 การแต่งตั้งคณะทำงานด้านการจัดการพลังงาน

  3.2 การประเมินสถานะเบื้องต้น

  3.3 การกำหนดนโยบายพลังงาน และการประชาสัมพันธ์

  3.4 การประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน

  3.5 การกำหนดเป้าหมายและแผนฯ รวมทั้งแผนฝึกอบรม

  3.6 การตรวจสอบและวิเคราะห์การปฏิบัติตามเป้าหมายและแผนฯ

  3.7 การตรวจติดตามและประเมิน การจัดการพลังงาน

  3.8 การทบทวน วิเคราะห์และแก้ไขระบบฯ

4.บทบาทหน้าที่ของคณะทำงานฯ

5.การกรอกข้อมูลในรายงานฯ

6.รายการตรวจประเมินระบบการจัดการพลังงาน

7.กิจกรรมกลุ่มย่อยเชิงปฏิบัติการ ( Workshop )

วิทยากร
คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
-คณะทำงาน
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตร กฎกระทรวงการจัดการพลังงานสำหรับคณะทำงาน
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: การจัดการพลังงาน, พ.ร.บ.การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน, ระบบการจัดการพลังงาน, บทบาทหน้าที่ของคณะทำงาน, ตรวจประเมินระบบการจัดการพลังงาน

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด