บันทึกสำเร็จ...

นฤมล  วงษ์พรไพโรจน์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน: ไอที เทคโนโลยี (โปรแกรมออฟฟิศ (Excel / Word / PowerPoint / Access))

จำนวนเข้าชม 10738 ครั้ง

เกี่ยวกับวิทยากร

Microsoft Certified Application Specialist (MCAS) and Office Excel 2010 Expert

ประวัติการศึกษา

• ปริญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต คณะครุศาสตร์ โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา สถาบันราชภัฎสวนดุสิต

ประสบการณ์


• สถาบันคอมพิวเตอร์ BCC, บริษัทสีวลีคอมพิวเตอร์ - วิทยากรพิเศษ ทำการบรรยายให้ความรู้เชิงทฤษฎี และปฏิบัติ ด้านวิชาการคอมพิวเตอร์

• บริษัท ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จํากัด - วิทยากรพิเศษ ในการบรรยายเชิงปฏิบัติในการใช้งานโปรแกรม Microsoft Office ในเวอร์ชั่น 2007 (Word, Excel, PowerPoint)

• สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน - วิทยากรพิเศษ ในการบรรยายเชิงทฤษฎี และปฏิบัติในเหลักสูตรต่างๆ

• กรมสรรพสามิตร และกองบัญชาการทหารสูงสุด - วิทยากรพิเศษ ในการบรรยายเชิงปฏิบัติในเรื่องการรักษาความปลอดภัยบนระบบเครือข่าย (WEB Security)

• ITIT สถาบันพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ - วิทยากรพิเศษในโครงการ Microsoft Partner in Learning (โครงการพัฒนาศักยภาพในการเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศของครู และนักเรียน ระหว่างข้อตกลงของบริษัทไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด และกระทรวงศึกษาธิการ ในปีพ.ศ.2546) โดยมีหน้าที่เป็นผู้ให้ความรู้ ทั้งปฏิบัติ และทฤษฏี ตามหลักสูตร ทั้ง 4 หลักสูตร คือ คอมพิวเตอร์เบื้องต้น, คอมพิวเตอร์ระดับกลาง, การสร้างสื่อการสอน และการติดตั้ง ซ่อมบำรุง ดูแลรักษาคอมพิวเตอร์และเครือข่าย Admin

• NICT, ECC และ SIAM COMPUTER - อาจารย์สอนคอมพิวเตอร์ ให้ความรู้หลากหลายหลักสูตร ทั้งโปรแกรมสำเร็จรูป , โปรแกรมกราฟฟิก และการเขียนโปรแกรม

• โรงเรียนไทยบริหารธุรกิจ และพณิชยการ - อาจารย์ประจำภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

Sponsored
หลักสูตร นักจัดซื้อมืออาชีพ (Professional Purchasing Officer)

        นักจัดซื้อมืออาชีพ สำหรับปี 2024 นี้ ผมได้มีการปรับปรุงเนื้...

ดูรายละเอียด
หลักสูตร ขั้นตอน เทคนิค กระบวนการนำเข้า-ส่งออก และพิธีการศุลกากร สำหรับผู้ประกอบการ ( Important Rules of Export, Import and Customs Formality )

หลักการและเหตุผล         ผู้ประกอบธุรกิจนำเข้าห...

ดูรายละเอียด

คอร์สสัมมนาที่สอนโดย นฤมล วงษ์พรไพโรจน์

  • ทั้งหมด
  • อบรม excel/Word/Powerpoint

วิทยากรในสาขาเดียวกัน ดูวิทยากรทั้งหมด »