Excel for Advanced Users

รหัสหลักสูตร: 65776

จำนวนคนดู 1326 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
Excel for Advanced Users
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

          หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้ที่มีพื้นฐานการใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel มาบ้างแล้ว หรือใช้งานโปรแกรม Excel อยู่เป็นประจำ ซึ่งในหลักสูตรนี้ จะสอนให้ผู้เข้าอบรมได้รู้จักสร้างสูตร สร้างฟังก์ชั่น และวิธีการใช้เครื่องมือเชิงลึก เพื่อนำไปประยุกต์ใช้กับงานจริงๆ ที่หลากหลาย และมีความสะดวก รวดเร็วมากยิ่งขึ้น


วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

          ฝึกปฏิบัติการใช้งานฟังก์ชั่นที่ควรรู้สำหรับงานหลากหลายรูปแบบ เช่น งานขาย, การคิดค่าคอมมิชชั่น, งาน HR,

งานบัญชี แบบรู้ลึกและเข้าใจสูตร ไม่ใช่แค่ท่องจำ

หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อการสัมมนา

   ระบบฐานข้อมูลสำหรับ MS Excel

      1. การสร้างตารางฐานข้อมูลด้วย MS Excel

      2. การสร้างฐานข้อมูลโดยการแปลงข้อมูลจาก Text File เข้ามาเป็น Excel

      3. การแปลงข้อมูลที่เป็น Report จาก Text File ให้มาเป็น Database

      4. การประมวลผลข้อมูลจากฐานข้อมูลชนิดต่างๆ

   ฟังก์ชั่นและเครื่องมือในการประมวลผลข้อมูล

      1. การเรียงลำดับข้อมูล (Sorting)

      2. การคัดกรองข้อมูล (Auto Filter) อย่างง่าย และเครื่องมือที่เกี่ยวข้อง

      3. การคัดกรองข้อมูล (Advanced Filter) ขั้นสูง และเครื่องมือที่เกี่ยวข้อง

   ตะลุยสูตรลับ Excel สำหรับมืออาชีพ

      1. วิธีสร้าง และเขียนสูตรเชียนฟังก์ชั่น หลายๆ ตัว ที่ต้องทำงานซ้อนกัน

      2. ใช้ฟังก์ชั่น IF() เมื่อต้องการเลือกคำตอบที่มี 2 ทางเลือก

      3. เรียนรู้การใช้ฟังก์ชั่น IF() ซ้อน IF() เมื่อต้องการเลือกคำตอบที่มีมากกว่า 2 ทางเลือก

      4. ค้นหาข้อมูลด้วยฟังก์ชั่น VLOOKUP(), HOOKUP() และการประยุกต์ใช้ Lookup Function แทนการใช้ IF() ช่วยให้สูตรสั้นลง

      5. นับจำนวน และหาผลรวม ทั้งหมดใช้ COUNT(), SUM()

      6. นับจำนวน และหาผลรวม แบบมีเงื่อนไข COUNTIF(), SUMIF()

      7. นับจำนวน และหาผลรวม แบบมีเงื่อนไขหลายเงื่อนไขด้วย COUNTIFS(), SUMIFS()

      8. ฟังก์ชั่นสำหรับจัดการตัวอักษร การตัดคำ TRIM(), LEFT(), RIGHT(), MID(), LEN(), FIND()

      9. ฟังก์ชั่นสำหรับจัดการข้อมูลวันที่ และเวลา HOUR(), MINUTE(), DAY(), MONTH(), YEAR(), TODAY(), WEEKDAY()

      10. ฝึกการแบ่งข้อความด้วยเครื่องมือ Text To Columns ง่ายดาย ไม่ต้องสร้างสูตร

      11. การตั้งชื่อ Name Range เพื่อใช้อ้างอิงโจทย์ ในสูตร หรือฟังก์ชั่นได้แบบง่ายๆ และใช้ข้าม Worksheet ได้ด้วย

      12. วิธีการตรึงตำแหน่ง Cell ไม่ให้เปลี่ยน เมื่อถูกคัดลอก

      13. ไขปัญหา และทำความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลในรูปแบบ วันที่ และเวลา ถ้าเข้าใจให้ถูกต้อง ใช้อย่างไรก็ไม่ผิด

   การประยุกต์ใช้งานจริงในองค์กร สำหรับ Sales / Admin / HR / Finance

      1. ฝึกปฏิบัติการใช้งานฟังก์ชั่นที่ควรรู้สำหรับงานหลากหลายรูปแบบ เช่น งานขาย, การคิดค่าคอมมิชชั่น, งาน HR, งานบัญชี แบบรู้ลึกและเข้าใจสูตร ไม่ใช่แค่ท่องจำ

      2. ฝึกปฏิบัติการใช้ Conditional Formatting เมื่อต้องการให้มีรูปแบบ Format Cell เป็นไปตามที่กำหนด เมื่อตรงตามเงื่อนไข เช่น ตัวอักษรสีแดงให้กับพนักงานที่มาสาย, สีพื้นหลังเป็นสีแดง เมื่อพนักงานไม่ได้ค่าคอมมิสชั่น

   การสร้างรายงานขั้นสูง

      1. การสร้างรายงานสรุปที่มีประสิทธิภาพด้วย Pivot Table และ Pivot Chart

      2. การหาผลรวมย่อย (Subtotals) เพื่อวิเคราะห์และ จัดสร้างรายงานอย่างง่าย

      3. ประเภทของข้อมูลที่ใช้ในตาราง Pivot Table

      4. การคำนวณและวิธีการกำหนดฟังก์ชันภายในตาราง Pivot Table

      5. การปรับเปลี่ยนรูปแบบตัวเลข (Format cell) ใน ตาราง Pivot Table

      6. การปรับเปลี่ยนรูปแบบของรายงาน (AutoFormat)

     7. การปรับแต่งขอบเขตข้อมูล

      8. การสร้าง Pivot Chart เพื่อสรุปข้อมูลจากตาราง Pivot Table

      9. การใช้ Slicer เพื่อเปลี่ยนเงื่อนไขในตาราง Pivot Table แบบรวดเร็ว

      10. การออกแบบ Dashboard ด้วย Pivot Table และ เครื่องมือที่เกี่ยวข้อง

   ความปลอดภัย

      1. การป้องกันการแก้ไขสูตร และการซ่อนสูตรคำนวณ (Protect Worksheet)

      2. การกำหนดรหัสผ่านและป้องกันการแก้ไขข้อมูลในเวิร์กชีท

      3. การใส่รหัสผ่านเพื่อป้องกันการเปิดไฟล์

      4. การยกเลิกการป้องกัน


ลักษณะการเรียนรู้

       เน้นปฎิบัติร่วมกับการบรรยายด้วยสไลด์


ผลที่คาดว่าจะได้รับ

  หลังผ่านการอบรมหลักสูตรนี้แล้ว ผู้เข้าอบรมควรจะมีความรู้ความเข้าใจในหัวข้อ ได้ดังนี้

     1. ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้เกี่ยวกับการใช้งาน Microsoft Excel ขั้นสูง

     2. ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ ในการใช้สูตรและสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับงานได้

ระยะเวลาและสถานที่จัดสัมมนา

        จำนวน 2 วัน เวลา 9.00-16.00น ณ ห้องสัมมนา ที่บริษัทลูกค้า


วิทยากร
คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
ผู้บริหาร, ผู้จัดการ, หัวหน้างาน, พนักงานทั่วไป และผู้ที่ต้องการพัฒนาตัวเอง
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :0944896364

หากท่านต้องการสมัคร Excel for Advanced Users
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 094-489-6364 / 097-474-6644
อีเมล์ cs@seminardd.com
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: Excel for Advanced Users

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด