หลักสูตร Excel Advance

รหัสหลักสูตร: 66700

จำนวนคนดู 1191 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
สอนสดออนไลน์
หลักสูตร Excel Advance
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

หลักการและเหตุผล
   หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้ที่มีพื้นฐานการใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel มาบ้างแล้ว หรือใช้งานโปรแกรม Excel อยู่เป็นประจำ ซึ่งในหลักสูตรนี้ จะสอนให้ผู้เข้าอบรมได้รู้จักสร้างสูตร สร้างฟังก์ชั่น และวิธีการใช้เครื่องมือเชิงลึก เพื่อนำไปประยุกต์ใช้กับงานจริงๆ ที่หลากหลาย และมีความสะดวก รวดเร็วมากยิ่งขึ้น


วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
   ฝึกปฏิบัติการใช้งานฟังก์ชั่นที่ควรรู้สำหรับงานหลากหลาย แบบรู้ลึกและเข้าใจสูตร ไม่ใช่แค่ท่องจำ

สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อการสัมมนา ตะลุยสูตรลับ Excel
     1.  ทบทวนการสร้างสูตร และวิธีการตรึงตาแหน่ง Cell ไม่ให้เปลี่ยน เมื่อถูกคัดลอก
     2.  ใช้ฟังก์ชั่น IF() เมื่อต้องการเลือกคำตอบที่มี 2 ทางเลือก
     3.  เรียนรู้การใช้ฟังก์ชั่น IF() ซ้อน IF() เมื่อต้องการเลือกคำตอบที่มีมากกว่า 2 ทางเลือก
     4.  นับจำนวน และหาผลรวม ทั้งหมดใช้ COUNT(), SUM()
     5.  นับจำนวน และหาผลรวม แบบมีเงื่อนไข COUNTIF(), SUMIF()
     6.  นับจำนวน และหาผลรวม แบบมีเงื่อนไขหลายเงื่อนไขด้วย COUNTIFS(), SUMIFS()
     7.  ค้นหาข้อมูลด้วยฟังก์ชั่น VLOOKUP(), HOOKUP() และการประยุกต์ใช้ Lookup Function แทนการใช้ IF() ช่วยให้สูตรสั้นลง
     8.  ฝึกปฏิบัติการใช้ Conditional Formatting เมื่อต้องการให้มีรูปแบบ Format Cell เป็นไปตามที่กาหนด เมื่อตรงตามเงื่อนไข เช่น ตัวอักษรสีแดงให้กับพนักงานที่มาสาย, สีพื้นหลังเป็นสีแดง เมื่อพนักงานไม่ได้ค่าคอมมิสชั่น
     9.  การเรียงลำดับข้อมูล (Sorting)
     10.  การคัดกรองข้อมูล (Filter)
     11.  การสร้างผลรวมย่อย (Sub Total)
     12.  การสร้างรายงานสรุปที่มีประสิทธิภาพด้วย Pivot Table และ Pivot Chart

 
ลักษณะการเรียนรู้
     - เน้นปฎิบัติร่วมกับการบรรยายด้วยสไลด์


ผลที่คาดว่าจะได้รับ
    หลังผ่านการอบรมหลักสูตรนี้แล้ว ผู้เข้าอบรมควรจะมีความรู้ความเข้าใจในหัวข้อ ได้ดังนี้
       1.  ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้เกี่ยวกับการใช้งาน Microsoft Excel ขั้นสูง
       2.  ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ ในการใช้สูตรและสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับงานได้

วิทยากร
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644
สอนสดออนไลน์

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตร Excel Advance
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


เข้าฟังสัมมนาผ่านแพลตฟอร์ม Zoom

ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: หลักสูตร Excel Advance, Excel Advance

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด

หลักสูตร นักจัดซื้อยุคใหม่... เพื่อความสำเร็จขององค์กร

คาดหวังให้นักจัดซื้อ ต้องสามารถรองรับรูปแบบการธุรกิจใหม่ๆให้ได้ด้วย เช่น e-commerce ธุรกิจในปัจจุบันนี้ ต้องการ ความรวดเร็ว (Speed) มีประสิทธิภาพ (Efficiency) และต้นทุนที่ต่ำ (Cost Deduction) ดังนั้น นักจัดซื้อสมัยใหม่จะต้องมีแนวคิดในเรื่อง Logisti