หลักสูตร Excel Advance

รหัสหลักสูตร: 66700

จำนวนคนดู 172 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
สอนสดออนไลน์
หลักสูตร Excel Advance
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

หลักการและเหตุผล
   หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้ที่มีพื้นฐานการใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel มาบ้างแล้ว หรือใช้งานโปรแกรม Excel อยู่เป็นประจำ ซึ่งในหลักสูตรนี้ จะสอนให้ผู้เข้าอบรมได้รู้จักสร้างสูตร สร้างฟังก์ชั่น และวิธีการใช้เครื่องมือเชิงลึก เพื่อนำไปประยุกต์ใช้กับงานจริงๆ ที่หลากหลาย และมีความสะดวก รวดเร็วมากยิ่งขึ้น
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
   ฝึกปฏิบัติการใช้งานฟังก์ชั่นที่ควรรู้สำหรับงานหลากหลาย แบบรู้ลึกและเข้าใจสูตร ไม่ใช่แค่ท่องจำ

สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อการสัมมนา ตะลุยสูตรลับ Excel
     1.  ทบทวนการสร้างสูตร และวิธีการตรึงตาแหน่ง Cell ไม่ให้เปลี่ยน เมื่อถูกคัดลอก
     2.  ใช้ฟังก์ชั่น IF() เมื่อต้องการเลือกคำตอบที่มี 2 ทางเลือก
     3.  เรียนรู้การใช้ฟังก์ชั่น IF() ซ้อน IF() เมื่อต้องการเลือกคำตอบที่มีมากกว่า 2 ทางเลือก
     4.  นับจำนวน และหาผลรวม ทั้งหมดใช้ COUNT(), SUM()
     5.  นับจำนวน และหาผลรวม แบบมีเงื่อนไข COUNTIF(), SUMIF()
     6.  นับจำนวน และหาผลรวม แบบมีเงื่อนไขหลายเงื่อนไขด้วย COUNTIFS(), SUMIFS()
     7.  ค้นหาข้อมูลด้วยฟังก์ชั่น VLOOKUP(), HOOKUP() และการประยุกต์ใช้ Lookup Function แทนการใช้ IF() ช่วยให้สูตรสั้นลง
     8.  ฝึกปฏิบัติการใช้ Conditional Formatting เมื่อต้องการให้มีรูปแบบ Format Cell เป็นไปตามที่กาหนด เมื่อตรงตามเงื่อนไข เช่น ตัวอักษรสีแดงให้กับพนักงานที่มาสาย, สีพื้นหลังเป็นสีแดง เมื่อพนักงานไม่ได้ค่าคอมมิสชั่น
     9.  การเรียงลำดับข้อมูล (Sorting)
     10.  การคัดกรองข้อมูล (Filter)
     11.  การสร้างผลรวมย่อย (Sub Total)
     12.  การสร้างรายงานสรุปที่มีประสิทธิภาพด้วย Pivot Table และ Pivot Chart
ลักษณะการเรียนรู้
     - เน้นปฎิบัติร่วมกับการบรรยายด้วยสไลด์
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
    หลังผ่านการอบรมหลักสูตรนี้แล้ว ผู้เข้าอบรมควรจะมีความรู้ความเข้าใจในหัวข้อ ได้ดังนี้
       1.  ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้เกี่ยวกับการใช้งาน Microsoft Excel ขั้นสูง
       2.  ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ ในการใช้สูตรและสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับงานได้

วิทยากร
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :094-489-6364
สอนสดออนไลน์

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตร Excel Advance
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


เข้าฟังสัมมนาผ่านแพลตฟอร์ม Zoom

ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 094-489-6364 / 097-474-6644
อีเมล์ cs@seminardd.com
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: หลักสูตร Excel Advance, Excel Advance

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด

หลักสูตร เจาะลึกกระบวนการนำเข้า (Deep Import)

ขอเชิญอบรม หลักสูตร เจาะลึกกระบวนการนำเข้า (Deep Import) #การนำเข้า ก็คือ การทำพิธีการศุลกากร ซึ่งจะต้องดำเนินการตามกฎระเบียบของกรมศุลกากรอย่างเคร่งครัด และการดำเนินนั้นมีขั้นตอนที่มีรายละเอียดมาก จนต้องมีผู้มาดำเนินการแทนผู้นำเข้า

หลักสูตร มาเป็นผู้นำหน่วยงาน..จัดซื้อกัน (Be Purchasing Leader)

ขอเชิญอบรม หลักสูตร มาเป็นผู้นำหน่วยงาน..จัดซื้อกัน (Be Purchasing Leader) เมื่อคุณต้องมารับผิดชอบหน่วยงานจัดซื้อ ก็ช่วยไม่ได้ที่คุณจะต้องรู้ว่า งานจัดซื้อ เป็นอย่างไร! ต้องรับผิดชอบ อะไร ! และต้องทำอะไรบ้าง ! และต้องรู้อะไรบ้าง!

การเจรจาต่อรอง และการทำข้อตกลงเพื่องานจัดซื้อ...อย่างมืออาชีพ

ขอเชิญ อบรม หลักสูตร การเจรจาต่อรอง และการทำข้อตกลงเพื่อ..งานจัดซื้อ #เป็นกิจกรรมพื้นฐานในการทำธุรกิจด้วยเหตุว่า การทำธุรกิจมีคำว่า “ผลประโยชน์” เข้ามาเกี่ยวข้องซึ่งจะเป็นผลประโยชน์ขององค์กรหรือของตัวบุคคลและมันจะได้รับการปกป้อง

หลักสูตร การตรวจประเมินผู้ขายอย่างมืออาชีพ (Supplier Audit as Professional)

การตรวจประเมินผู้ขายนั้น เป็นหน้าที่หนึ่งของหน่วยงานจัดซื้อ/จัดหา ที่สำคัญมากๆ และ การตรวจประเมินผู้ขาย อยู่ภายใต้กระบวนการคัดเลือกผู้ขาย ซึ่งจะได้เรียนรู้ คุณสมบัตการแต่งตั้งทีมในการคัดเลือกผู้ขาย, กระบวนการตรวจประเมิน, เทคนิคในการเป็นผู้ตรวจประเมิน