registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
728x150 banner
search now
เราได้รวบรวมงานอบรมฟรี 29 พฤศจิกายน 2561 ไว้ที่นี่แล้ว ที่เดียวที่คุณจะได้รับข้อมูลอัพเดตล่าสุดของงานอบรมทั่วเมืองไทย หากคุณเป็นคนรักการเรียนรู้ คุณก็ไม่ควรพลาดอบรมดีๆเหล่านี้

หลักสูตรฝึกอบรม สัมมนา วันที่ 29 เดือน พฤศจิกายน 2561

Sponsored
สัมมนาฟรี ขายออนไลน์ ให้ฝรั่งซื้อ ผ่านเวปอีเบย์
ไม่มีค่าใช้จ่าย
ด้วยเนื้อหาที่อัดแน่นตลอด 2 ชั่วโมงเต็ม จะเปิดประตูสู่การค้าขายระดับโลกผ่านเวปไซต์ขายของอันดับหนึ่งของอเมริกา (เวปอีเบย์ หรือ www.ebay.com) ที่มีผู้ซื้อมากกว่า 400 ล้านคน
หลักสูตรการตลาดอสังหาริมทรัพย์ที่จะทำให้ท่านเข้าใจภาพรวมตลาดอสังหาริมทรัพย์ไทย Trend ปี 2562 เพื่อให้ได้มีข้อมูลในการวางแผน วิเคราะห์ กำหนดกลยุทธ์การตลาดให้เหมาะสมกับทิศทางตลาดในอนาคต
ครั้งนี้หัวข้อบรรยายจะเข้มข้นขึ้น เจาะลึกมากขึ้น รวมทั้งกรณีศึกษาจากหน้างานจริงที่หลากหลายและมากด้วยประสบการณ์ของวิทยากร
ร่วมเรียนรู้และสร้างความเข้าใจในการวางแผนการเขียนงบประมาณและขั้นตอนการจัดทำการควบคุมงบประมาณโครงการให้เป็นไปในทิศทางที่ถูกต้อง
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเรียนรู้หลักการในการบริหารงานต่างๆ เพื่อการบริหารงานที่มีศักยภาพและเป็นที่ยอมรับจากผู้ใต้บังคับบัญชา ผู้บังคับบัญชา ตลอดจนผู้ร่วมประสานงานรอบทิศ

สิ้นสุดรายการสัมมนาวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561