หลักสูตรฝึกอบรม สัมมนา วันที่ 29 เดือน พฤศจิกายน 2566

หลักสูตร งานจัดซื้อเพื่อระบบโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน ( Purchasing for logistic...

รูปแบบการทำธุรกิจทั้งหมดนี้ ถูกขับเคลื่อนด้วยระบบ ที่เรียกว่า logistic & Supply Chainsการที่จะบริหารจัดการระบบ logistic & Supply Chains จำเป็นต้องมีองค์ความรู้ที่หลากหลาย

สิ้นสุดรายการสัมมนาวันที่ 29 พฤศจิกายน 2566