สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
registration steps
newsletter signup

บริษัทมาใหม่

ดูบริษัทจัดสัมมนาทั้งหมด »

วิทยากรมาใหม่

ดูวิทยากรทั้งหมด »
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
728x150 banner
search now

หลักสูตรที่ HR มืออาชีพห้ามพลาด...Leadership Connection for HRBP

หลักสูตรที่ HR มืออาชีพห้ามพลาด...Leadership Connection for HRBP
หลักการและเหตุผล/วัตถุประสงค์
     คน คือ จุดเริ่มต้นของทุกความสำเร็จในองค์กร ในปัจจุบัน HR ไม่เพียงดูแลสวัสดิการ และความสุขของคนในองค์กรเท่านั้น แต่ต้องรับบทเป็นคู่คิดทางธุรกิจให้แก่ผู้บริหาร รวมถึงให้คำแนะนำและสวมบทบาท Coach และดูแลติดตามระบบพี่เลี้ยง/การสอนงานของผู้บริหารระดับกลางในองค์กร เราจึงสามารถพูดได้ว่า HR คือ Business Partner ช่วยเหลือและสนับสนุนผู้บริหารระดับสูงในด้านการบริหารคน รวมถึงการสร้างเครือข่าย ประสานทุกฝ่ายให้เกิดความเข้าใจและทำงานร่วมกันได้ดียิ่งขึ้น


     ในหลักสูตรนี้ท่านจะได้เรียนรู้ถึงแก่นแท้ของกระบวนการโค้ช และฝึกฝนทักษะการโค้ชที่จำเป็นต่อการทำงาน เช่น การฟังอย่างตั้งใจ การถามคำถามที่ทรงพลัง รวมถึงวิธีการนำมาปรับใช้กับองค์กรของท่านได้อย่างเหมาะสม


วันที่จัดงาน
วันที่ 11-12 กันยายน 2561 เวลา 09:00-16:00 น.
หัวข้ออบรมสัมมนา
Leadership Connection for HRBP (HR Business Partner)


สิ่งที่จะได้เรียนรู้

•ทักษะการโค้ชที่จำเป็นต่อการทำงานของ HR ไม่ว่าจะเป็นทักษะการฟัง การตั้งคำถาม และการ Validation

•เข้าใจความแตกต่างระหว่างการเป็นโค้ชและการเป็นพี่เลี้ยง รวมถึงวิธีการนำทักษะทั้งสองมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพ

•เทคนิคการสร้างเครือข่ายทั้งในและนอกองค์กร


วิทยากร
โค้ชมืออาชีพที่ได้รับการรับรองจากสหพันธ์โค้ชนานาชาติ (International Coach Federation: ICF)
คุณสมบัติผู้เข้าอบรมสัมมนา
  • HR Business Partner  
  • •HR ยุคใหม่ทุกท่านที่ต้องการพัฒนาตนเอง เพื่อเป็นคู่คิดทางธุรกิจให้แก่ผู้บริหาร 
  • •นักศึกษาหรือบุคคลทั่วไปที่สนใจ เตรียมความพร้อมเป็น HR ยุคใหม่แบบที่องค์กรต้องการ 
สถานที่จัดงาน
ราคา/โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ราคา 19,500.00 บาท ค่าใช้จ่ายต่อหลักสูตร 19,500 บาท (ราคานี้รวม VAT 7%)

ลงทะเบียน & ชำระเงิน เพื่อรับสิทธิ์ Early Bird ก่อนวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 ลดเหลือ 16,000 บาท/ท่าน


พบกับโปรโมชั่นพิเศษ ดังนี้ 

•โปร A (มาเป็นกลุ่ม): มา 3 ท่านลด 10%   

•โปร B (ซื้อ 3 หลักสูตรล่วงหน้า): มา 1 ท่านลด 15%

•โปร C (พนักงานในเครือซีพี): มา 1 ท่านลด 10%

•โปร D (แฟนคลับ (ลูกค้าเก่า)): มา 2 ท่านลด 15%


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:ศูนย์ PIM Coaching Academy สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (CP ALL)
ชื่อผู้ติดต่อ:คุณพชรพร พรหมพันธุ์
อีเมล์:
เบอร์โทรศัพท์ :0639194757,028551553

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตรที่ HR มืออาชีพห้ามพลาด...Leadership Connection for HRBP
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


3200บาท
เรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมหลักสูตร การจัดทำ Training Roadmap ตาม Competency (Competency-based Training Roadmap) โดย HRDZENTER
3900บาท
1) เป้าหมายการเป็นวิทยากร – หลักการของการเป็นวิทยากรที่ดี – วิทยากรเบื้องต้นสู่ความเป็นมืออาชีพในการนำเสนอ 2) การเตรียมความพร้อมสู่การถ่ายทอด – 4 ข้อของการเตรียมความพร้อมก่อนการขึ้นบรรยาย – การเตรียมใจสู่การบรรยาย การเผชิญสถานการณ์ที่ไม่คาดฝัน
7800บาท
ร่วมอบรมกับทาง HRDZENTER ในหลักสูตร เทคนิคการจัดทำโครงสร้างเงินเดือนและการบริหารค่าจ้าง (ภาคปฏิบัติ) โดยวิทยากรผู้เชียวชาญมากกว่า 25 ปี
3900บาท
ปัจจุบันผู้บริหารส่วนใหญ่ต้องการที่จะให้พนักงาน มีความผูกพันธ์กับองค์กรมากขึ้้น เนื่องจากการปฎิบัติตัวเองของพนักงานไม่ค่อยมีความรักต่อองค์กร ไม่มองว่าองค์กรเป็นเสมือนบ้านของตัวเองเหมือนในอดีต ซึ่งอาจเกิดจากปัจจัยหลายๆอย่างเช่น การมีทัศนคติเชิงลบต่อองค์ก
5500บาท
Public Training 2018 หลักสูตรอบรมสัมมนาประจำเดือนมกราคม 2561 ศูนย์พัฒนาองค์รวมยินดีเป็นส่วนหนึ่งของการวางแผนพัฒนาบุคลากร เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของพนักงานและตอบโจทย์เป้าหมายขององค์กรในระยะยาว
3900บาท
กลยุทธ์การบริหารทรัพยากรมนุษย์สำหรับผู้บริหารยุคใหม่ (HR FOR NON HR) วิทยากร: ดร.กฤติน กุลเพ็ง วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้บริหาร มีพื้นฐานความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ เพื่อให้ทราบถึงความสำคัญและประโยชน์ของการนำระบบหรื
3900บาท
ในยุคที่มีการแข่งขันกันอย่างรุนแรงโดยหลายธุรกิจต้องมีการปรับตัวทั้งในด้านกลยุทธ์และวิธีการในการบริหารงาน การบริหารคน โดยกลุ่มผู้นำหรือหัวหน้าจะเป็นกลุ่มแรกๆที่มีส่วนสำคัญ (Key Man)ในการบริหารงาน โดยต้องอาศัยทักษะกระบวนการคิดวางแผนงาน (Planning) ทักษะการนำ
3900บาท
ทั้งนี้เนื่องจากผู้บริหารซึ่งไม่ได้อยู่ในสายงาน HR (LINE MANAGER) แต่เป็นบุคคลสำคัญในการนำเครื่องมือหรือระบบงาน HRต่างๆ ไปใช้จริง ไม่สามารถนำเครื่องมือหรือระบบ HR ต่างๆ ไปใช้ในหน่วยงานของตนเองได้เช่น ผู้จัดการผลิต, ผู้จัดการซ่อมบำรุง,ผู้จัดการตลาด, ผู้จัด
3900บาท
เทคนิคการบริหารเวลา หลักการและเหตุผล คนทั่วไป จะมีงานมากเกินไปแต่มีเวลาน้อยเกินไป ในขณะที่คุณวิ่งตามงานให้ทัน หน้าที่ความรับผิดชอบใหม่ๆ ก็จะทยอยเข้ามาเรื่อยๆ ดุจกระแสคลื่น ด้วยเหตุนี้คุณจึงไม่มีวันทำทุกอย่างที่คุณต้องทำได้คุณไม่มีวันตามทัน