หลักสูตร การพัฒนาพนักงานคลังสินค้าให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

รหัสหลักสูตร: 67509

จำนวนคนดู 320 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
3,900฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
หลักสูตร การพัฒนาพนักงานคลังสินค้าให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
รอบที่

1

วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2567

เวลา 09:00 - 16:00 น.

โรงแรมเซนต์เจมส์ (St. James Hotel)

3,900฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

2,500฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

หากท่านต้องการโบร์ชัวร์หลักสูตรเพื่อนำเสนอ สามารถดาวน์โหลดไฟล์ PDF ได้ทันที Course Outline

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

หลักการและเหตุผล

        คลังสินค้า (WAREHOUSE) ที่มีประสิทธิภาพนั้น คือ การวางแผนตั้งแต่การออกแบบแผนผังพื้นที่ ระบบจัดเก็บและเลือกอุปกรณ์ในคลังสินค้าที่เหมาะสม โดยปัจจัยที่สำคัญที่สุด คือ บุคลากรที่พนักงานที่มีประสิทธิภาพในการดำเนินกิจกรรมคลังสินค้า หลักสูตรนี้จะถือเป็นกลยุทธ์สำคัญที่ช่วยให้ธุรกิจประสบความสำเร็จสามารถต่อสู้คู่แข่งขันได้ และถือเป็นเคล็ดลับองค์ประกอบหนึ่งที่สำคัญที่จะนำไปสู่ความสำเร็จขององค์กร ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องอย่างเป็นระบบในด้านการบริหารพนักงานและจัดการสินค้าคงคลังจะนำมาซึ่งประสิทธิภาพอย่างเป็นรูปธรรมและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กรอย่างแท้จริงการบริหารงานคลังสินค้า อีกประการหนึ่งที่สำคัญในเรื่องของการลดต้นทุนภายในคลังสินค้าที่มีความสูญเปล่าจำนวนมากที่สามารถนำมาลดต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพส่งผลต่อการเกิดกำไรสูงสุดต่อการดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิผลอย่างยั่งยืนต่อไป

วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำหลักการและแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนางานคลังสินค้า ให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

2.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ และเทคนิคต่างๆ เรื่อง การพัฒนาพนักงานคลังสินค้า ให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพมาปรับปรุงการทำงานให้มีประสิทธิภาพและเป็นระบบที่ถูกต้อง

3.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมข้าใจบทบาทหน้าที่ในงานคลังสินค้าเพื่อการบริหารจัดการคลังสินค้า

4.เพื่อกระตุ้นให้ผู้เข้าอบรมมีทัศนคติที่ดี และมองเห็นประโยชน์ในการพัฒนาคลังสินค้า ให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

หัวข้ออบรมสัมมนา
Session 1: ทบทวนความเข้าใจ

 • กิจกรรม เพื่อปูพื้นฐานระบบโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน และความเกี่ยวโยงของสินค้าคงคลังที่ไหลเวียนอยู่ในระบบ
 • ความสำคัญและความจำเป็นที่ต้องบริหารสินค้าคงคลัง
 • ระบบการบริหารคลังสินค้ากับบริหารสินค้าคงคลัง
 • ประเภทของสินค้าคงคลัง
 • การวิเคราะห์ต้นทุนการบริหารสินค้าคงคลัง

Session 2: การลำดับความสำคัญของสินค้าคงคงคลัง

 • การวิเคราะห์ความสำคัญด้วยแนวคิด ABC Analysis
 • วิเคราะห์ด้านความสำคัญกับการผลิต (VED Analysis)
 • วิเคราะห์ด้านความถี่ในการใช้งาน (FSN Analysis)
 • วิเคราะห์ด้านราคา (HML Analysis)
 • วิเคราะห์ด้านระยะเวลาในการส่งมอบวัสดุ

Session 3: บทบาทหน้าที่ในการทำงาน

 • ตำแหน่ง หน้าที่ ที่มีอยู่ในองค์กร ความครอบคลุมต่อการดำเนินงาน
 • สภาพในการดำเนินงานปัจจุบัน
 • เป้าหมายในการดำเนินงานมีอะไรบ้าง
 • หลักการทำงานร่วมกันเป็นทีม
 • ทักษะการเป็นผู้ให้และผู้รับในการทำงาน
 • ปัญหา และแนวทางแก้ปัญหาในการดำเนินงานคลังสินค้า
 • เรียนรู้ปัจจัยต่างๆสู่ความสำเร็จชองการขับเคลื่อนงานคลังสินค้า
 • ทักษะการปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่องที่มีประสิทธิภาพ
 • ทักษะการค้นหาความสูญเปล่าที่อยู่ในคัลงสินค้า
 • ทักษะการเพิ่มประสิทธิภาพงานและการลดต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ

Session 4: Workshop การมุ่งเน้นค้นหากับดักที่ทำให้การทำงานไม่ประสบความสำเร็จ

Session 5: Workshop การค้นหาความสูญเปล่าที่อยู่ในคัลงสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ

Session 6: สรุป ถาม – ตอบข้อซักถาม

วิทยากร
ดูประวัติ

ดร.ณรงค์ ตู้ทอง

อบรมสำหรับองค์กร (การผลิต)

ที่ปรึกษาอุตสาหกรรม ( LEAN Supply Chain , Manufacturing , Logistics)TPM,TQM, QCC, 5S , Kaizen, Suggestion etc.) ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการทั้งระบบ ด้านความปลอดภัย,การทำงาน/การใช้งาน, การบำรุงรักษา และการขับขี่ รถยกอุตส

คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
 • วิศวกร หัวหน้าฝ่าย หัวหน้าแผนก หัวหน้าหน่วย และพนักงานระดับปฏิบัติการที่บริษัทกำหนด   
สถานที่จัดงาน

โรงแรมเซนต์เจมส์ (St. James Hotel)

เขตคลองเตย | กรุงเทพมหานคร

**สถานที่อบรม อาจมีการเปลี่ยนแปลง
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

  หลักสูตรนี้มีขั้นต่ำ 3 คน จึงจะสามารถเปิดอบรมได้
  หากจำนวนผู้ยืนยันเข้าร่วมอบรม (รวมทั้งหมดจากทุกบริษัทที่สมัครเข้ามา) ไม่ถึงขั้นต่ำที่กำหนด สัมมนาดีดี ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเลื่อน วันอบรม
  (สำหรับท่านที่ชำระเงินเข้ามาแล้ว และต้องการยกเลิกอันเนื่องมาจากการเลื่อนรอบ ท่านจะได้รับเงินคืนเต็มจำนวน)
  ** กรุณาตรวจสอบและยืนยันการเปิดอบรมจากหน้าเวป หรือจากเจ้าหน้าที่อีกครั้ง **
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :094-489-6364

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตร การพัฒนาพนักงานคลังสินค้าให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้

3,900฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: พื้นฐานระบบโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน, สินค้าคงคลังที่ไหลเวียนอยู่ในระบบ, บริหารสินค้าคงคลัง, วิเคราะห์ต้นทุน, ABC Analysis, ความสำคัญกับการผลิต

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด