กลยุทธ์!..การวิเคราะห์และการบริหารความเสี่ยง อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

จำนวนคนดู 30 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
กลยุทธ์!..การวิเคราะห์และการบริหารความเสี่ยง อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
หัวข้อการสัมมนา

1. รู้จักและทำความเข้าใจกับตลาดปริวรรตเงินตราต่างประเทศ 

2. วิธีการกำหนดอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 

3. การกำหนดอัตราแลกเปลี่ยนประจำวัน 

4. ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยน 

5. การวิเคราะห์ปัจจัยที่เป็นตัวกำหนด การเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ เพื่อกำหนดทิศทางและวางแผนในการป้องกันความเสี่ยง จากอัตราแลกเปลี่ยน 

- วิเคราะห์ปัจจัยด้านพื้นฐาน (Fundamental Factor) 

- วิเคราะห์ปัจจัยด้านเทคนิค (Technical Factor) 

6. กลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศโดยใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยง ที่เหมาะสมกับธุรกรรมแต่ละประเภท 

- สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward Contract) 

- การแปลงสกุลเงิน (Currency Swaps) 

- สิทธิในการซื้อขายเงินตราในเวลาที่กำหนด (Currency Option) 

- สัญญาที่ป้องกันความเสี่ยงจากการเคลื่อนไหวของอัตราดอกเบี้ยฯ (Forward Rate Agreement (FRA)) 

- สัญญาทางการเงินระหว่างคู่สัญญาฯ (Interest Rate Swaps) 

7. วิธีการคำนวณอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเป็นเงินบาท 

- การคำนวณอัตราไขว้ของค่าเงินสกุลต่างๆ 

- การคำนวณอัตราซื้อขายล่วงหน้า 

- วิธีวัดความเสี่ยงของกิจการ 

8. การวางแผนและการวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อการตัดสินใจซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ กรณีที่ธุรกิจต้องเกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศกรณีที่ธุรกิจต้องเกี่ยวข้องกับเงินตราต่างประเทศอยู่เป็นประจำ 

9. หลักในการพิจารณากู้เงินจากต่างประเทศและเทคนิคการพิจารณาเลือกเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงต่างๆ ในการกู้เงินจากต่างประเทศ 

10. วิเคราะห์สถานการณ์ของค่าเงินยูโร (EURO)

วิทยากร

อาจารย์วัชระ ปิยะพงษ์

การเงิน บัญชี ภาษี กฎหมาย

ตำแหน่งงานปัจจุบันที่ปรึกษาธุรกิจต่างประเทศธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย, ผู้พิพากษาสมทบศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง, อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยสยาม, วิทยากร สถาบันฝึกอบรมการค้าระหว่างประเทศ กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์

สถานที่จัดงาน

โรงแรมจัสมิน ซิตี้ (Jasmine City Hotel)

เขตวัฒนา | กรุงเทพมหานคร

โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ราคา 3,900.00 บาท

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
ชื่อผู้ประสานงาน:กนกวรรณ
เบอร์โทรศัพท์ :0623155283,021579083
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

หากท่านต้องการสมัคร กลยุทธ์!..การวิเคราะห์และการบริหารความเสี่ยง อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


คำค้นประกาศนี้ Tags: knctrainingcenter, อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ, การวิเคราะห์อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ, การบริหารความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน, อัตราแลกเปลี่ยน

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด