บันทึกสำเร็จ...

อาจารย์สมบัติ  น้อยหว้า

ผู้เชี่ยวชาญด้าน: อบรมสำหรับองค์กร (กฎหมายแรงงาน การจ้างงาน, กฎหมาย)

จำนวนเข้าชม 69236 ครั้ง

เกี่ยวกับวิทยากร

เป็นผู้พิพากษาสมทบศาลแรงงานกลาง 8 ปี และผู้ประนอมคดีในชั้นศาลแรงงานกลาง

ประสบการณ์

•เป็นผู้พิพากษาสมทบศาลแรงงานกลาง 8 ปี

•เป็นผู้ประนอมคดีในชั้นศาลแรงงานกลาง

•เป็นที่ปรึกษาด้านแรงงาน จดทะเบียนที่กระทรวงแรงงาน

•เป็นกรรมการ (บอร์ด) ค่าจ้างขั้นต่ำที่กระทรวงแรงงาน

•เป็นอนุกรรมการประกันสังคม สำนักงานใหญ่ จ.นนทบุรี

•เป็นผู้จัดการฝ่ายบุคคล บริษัท ดับบลิว เอส เอส กรุ๊ป ประเทศไทย จำกัด

•เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษกฎหมายแรงงาน / กฎหมายประกันสังคม

•เป็นวิทยากรบรรยาย การป้องกันและส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงาน


Sponsored
หลักสูตร ขั้นตอน เทคนิค กระบวนการนำเข้า-ส่งออก และพิธีการศุลกากร สำหรับผู้ประกอบการ ( Important Rules of Export, Import and Customs Formality )

ยืนยันจัดอบรม วันที่ 3 เมษายน 2567 เวลา 09.00-16.00 น. อบรมผ่านระบบ Zoomหลักการและเหตุ...

ดูรายละเอียด
หลักสูตร : การคิดวิเคราะห์เชิงตรรกะอย่างเป็นระบบเพื่อความสำเร็จในการทำงาน ( Analytical System for Logical Thinking to Successful Working ) อบรมในรูปแบบ Online ผ่าน Zoom

ที่มาของหลักสูตร   ปัจจัยสำคัญที่ทำให้องค์กรเกิดการพัฒนานั้น เริ่มต้นจากการพั...

ดูรายละเอียด

คอร์สสัมมนาที่สอนโดย อาจารย์สมบัติ น้อยหว้า

  • ทั้งหมด
  • อบรม HR
  • อบรม กฎหมาย
  • อบรม หัวหน้างาน (Supervisor)

วิทยากรในสาขาเดียวกัน ดูวิทยากรทั้งหมด »