บันทึกสำเร็จ...

อาจารย์สมบัติ  น้อยหว้า

ผู้เชี่ยวชาญด้าน: สำหรับองค์กร (กฎหมายแรงงาน การจ้างงาน, กฎหมาย)

จำนวนเข้าชม 68476 ครั้ง

เกี่ยวกับวิทยากร

เป็นผู้พิพากษาสมทบศาลแรงงานกลาง 8 ปี และผู้ประนอมคดีในชั้นศาลแรงงานกลาง

ประสบการณ์

•เป็นผู้พิพากษาสมทบศาลแรงงานกลาง 8 ปี

•เป็นผู้ประนอมคดีในชั้นศาลแรงงานกลาง

•เป็นที่ปรึกษาด้านแรงงาน จดทะเบียนที่กระทรวงแรงงาน

•เป็นกรรมการ (บอร์ด) ค่าจ้างขั้นต่ำที่กระทรวงแรงงาน

•เป็นอนุกรรมการประกันสังคม สำนักงานใหญ่ จ.นนทบุรี

•เป็นผู้จัดการฝ่ายบุคคล บริษัท ดับบลิว เอส เอส กรุ๊ป ประเทศไทย จำกัด

•เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษกฎหมายแรงงาน / กฎหมายประกันสังคม

•เป็นวิทยากรบรรยาย การป้องกันและส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงาน


คอร์สสัมมนาที่สอนโดย อาจารย์สมบัติ น้อยหว้า

  • ทั้งหมด
  • กฎหมายแรงงาน การจ้างงาน
  • กฎหมาย
  • ฝ่ายบุคคล

วิทยากรในสาขาเดียวกัน ดูวิทยากรทั้งหมด »