บันทึกสำเร็จ...

อาจารย์สมบัติ  น้อยหว้า

ผู้เชี่ยวชาญด้าน: สำหรับองค์กร (กฎหมายแรงงาน การจ้างงาน, กฎหมาย)

จำนวนเข้าชม 67082 ครั้ง

เกี่ยวกับวิทยากร

เป็นผู้พิพากษาสมทบศาลแรงงานกลาง 8 ปี และผู้ประนอมคดีในชั้นศาลแรงงานกลาง

ประสบการณ์

•เป็นผู้พิพากษาสมทบศาลแรงงานกลาง 8 ปี

•เป็นผู้ประนอมคดีในชั้นศาลแรงงานกลาง

•เป็นที่ปรึกษาด้านแรงงาน จดทะเบียนที่กระทรวงแรงงาน

•เป็นกรรมการ (บอร์ด) ค่าจ้างขั้นต่ำที่กระทรวงแรงงาน

•เป็นอนุกรรมการประกันสังคม สำนักงานใหญ่ จ.นนทบุรี

•เป็นผู้จัดการฝ่ายบุคคล บริษัท ดับบลิว เอส เอส กรุ๊ป ประเทศไทย จำกัด

•เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษกฎหมายแรงงาน / กฎหมายประกันสังคม

•เป็นวิทยากรบรรยาย การป้องกันและส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงาน


Sponsored
หลักสูตร นักบริหารทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ (The Ultimate HR)

          ปัจจุบันองค์กรประสบปัญาหาภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้ไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจที่ผั...

ดูรายละเอียด
หลักสูตร เจาะลึก...ขั้นตอนการยื่นกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อรับรองหลักสูตรฝึกอบรมและค่าใช้จ่าย

         ปัจจุบันหลายองค์กรต้องเผชิญกับสภาวการแข่งขันอย่างรุนแรงทางด้านการตลาด อีกทั้งย...

ดูรายละเอียด

คอร์สสัมมนาที่สอนโดย อาจารย์สมบัติ น้อยหว้า

  • ทั้งหมด
  • กฎหมายแรงงาน การจ้างงาน
  • กฎหมาย
  • ฝ่ายบุคคล

วิทยากรในสาขาเดียวกัน ดูวิทยากรทั้งหมด »