บันทึกสำเร็จ...

ดร.ณรงค์  ตู้ทอง

ผู้เชี่ยวชาญด้าน: อบรมสำหรับองค์กร (การผลิต)

จำนวนเข้าชม 26350 ครั้ง

เกี่ยวกับวิทยากร

ที่ปรึกษาอุตสาหกรรม ( LEAN Supply Chain , Manufacturing , Logistics)TPM,TQM, QCC, 5S , Kaizen, Suggestion etc.) ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการทั้งระบบ ด้านความปลอดภัย,การทำงาน/การใช้งาน, การบำรุงรักษา และการขับขี่ รถยกอุตส

ประวัติการศึกษา

พ.ศ.2559(กำลังศึกษาต่อ) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

พ.ศ.2555 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

  ปริญญาโท คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขา การจัดการอุตสาหการ

พ.ศ.2540 มหาวิทยาลัยเซ็นต์จอห์น

ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขา อุตสาหการ

พ.ศ.2538 สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตพระนครเหนือ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขา ช่างยนต์

ประสบการณ์

มีนาคม2554ถึง ปัจจุบันที่ปรึกษาอุตสาหกรรม

·       QCC, 5S , Kaizen, Suggestionetc.)

·      การบำรุงรักษา และการขับขี่รถยกอุตสาหกรรม (Forklift)

·      กระทรวงอุตสาหกรรม

 บริษัท เจแปน โฟคลิฟท์ เซอร์วิสจำกัด

ผู้จัดการฝ่ายบริการ


·      ให้คำปรึกษา พัฒนาด้านเทคนิคของรถยก (Forklift)

Sponsored
หลักสูตร การบริหารจัดการขนส่งและกระจายสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ ( Transportation and Distribution Management )

 วัตถุประสงค์1. เพื่อสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านขนส่งและกระจายสินค้าให้...

ดูรายละเอียด
หลักสูตร : การคิดวิเคราะห์เชิงตรรกะอย่างเป็นระบบเพื่อความสำเร็จในการทำงาน ( Analytical System for Logical Thinking to Successful Working ) อบรมในรูปแบบ Online ผ่าน Zoom

ที่มาของหลักสูตร   ปัจจัยสำคัญที่ทำให้องค์กรเกิดการพัฒนานั้น เริ่มต้นจากการพั...

ดูรายละเอียด

คอร์สสัมมนาที่สอนโดย ดร.ณรงค์ ตู้ทอง

 • ทั้งหมด
 • อบรม ลดต้นทุนคลังสินค้า
 • อบรม บริหารงานคุณภาพ
 • อบรม บริหารจัดการคลังสินค้า
 • อบรม Business Development
 • อบรม การผลิต/วางแผนการผลิต
 • อบรม 5ส.
 • อบรม หัวหน้างาน (Supervisor)
 • การบริหาร
 • อบรม เซฟตี้/จป./คปอ.
 • อบรม โลจิสติกส์ ซัพพลายเชน
 • ระบบมาตรฐานและคุณภาพ
 • คลังสินค้า
 • อบรม SIX SIGMA
 • อบรม KAIZEN
 • อบรม มาตรฐานอื่นๆ

วิทยากรในสาขาเดียวกัน ดูวิทยากรทั้งหมด »