บันทึกสำเร็จ...

อาจารย์

ณรงค์  ตู้ทอง

ผู้เชี่ยวชาญด้าน: สำหรับองค์กร (การผลิต)

จำนวนเข้าชม 18547 ครั้ง

เกี่ยวกับวิทยากร

ที่ปรึกษาอุตสาหกรรม • ที่ปรึกษา และผู้เชี่ยวชาญ ( LEAN Supply Chain , Manufacturing , Logistics)TPM,TQM, QCC, 5S , Kaizen, Suggestion etc.) • ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการทั้งระบบ ด้านความปลอดภัย,การทำงาน/การใช้งาน, การบำรุงรักษา และการขับขี่ รถยกอุตส

ประวัติการศึกษา

พ.ศ.2559(กำลังศึกษาต่อ) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

พ.ศ.2555 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

  ปริญญาโท คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขา การจัดการอุตสาหการ

พ.ศ.2540 มหาวิทยาลัยเซ็นต์จอห์น

ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขา อุตสาหการ

พ.ศ.2538 สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตพระนครเหนือ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขา ช่างยนต์

ประสบการณ์

มีนาคม2554ถึง ปัจจุบันที่ปรึกษาอุตสาหกรรม

·       QCC, 5S , Kaizen, Suggestionetc.)

·      การบำรุงรักษา และการขับขี่รถยกอุตสาหกรรม (Forklift)

·      กระทรวงอุตสาหกรรม

 บริษัท เจแปน โฟคลิฟท์ เซอร์วิสจำกัด

ผู้จัดการฝ่ายบริการ


·      ให้คำปรึกษา พัฒนาด้านเทคนิคของรถยก (Forklift)

Sponsored

คอร์สสัมมนาที่สอนโดย อาจารย์ ณรงค์ ตู้ทอง

  • ทั้งหมด
  • การผลิต
  • การวางแผนเชิงกลยุทธ์
  • คลังสินค้า
  • การบริหาร
  • การเป็นผู้นำ / ผู้บริหาร
  • ระบบมาตรฐานและคุณภาพ
  • การพัฒนาทีม

วิทยากรในสาขาเดียวกัน ดูวิทยากรทั้งหมด »