หลักสูตร นักพัฒนาสื่อสอน E-Learning ด้วย Adobe Captivate

รหัสหลักสูตร: 64666

จำนวนคนดู 132 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
หลักการและเหตุผล

            เทคโนโลยียุค 4.0 การออกแบบและสร้างสื่อสอนออนไลน์ไม่ใช่เรื่องยาก โดยเฉพาะการจัดทำบทเรียน E-Learning ด้วยสื่อมัลติมีเดียที่ประกอบด้วย วิดีโอ เสียง กราฟิก อนิเมชั่น หรือภาพเคลื่อนไหว รวมถึงการสร้างแบบทดสอบวัดผลและประเมินผลผู้เรียน ผ่านการใช้โปรแกรมที่ทรงประสิทธิภาพอย่าง Adobe Captivate

            หลักสูตรนี้นอกจากจะทำให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถใช้โปรแกรมหรือสร้างสื่อออนไลน์ได้แล้ว ยังจะช่วยให้สามารถเข้าใจกระบวนการวางแผนงานหลักสูตร และวิธีการผลิตหลักสูตรออนไลน์ สามารถใช้โปรแกรม Adobe Captivate (ครอบคลุมทุกเวอร์ชัน) เพื่อสร้างสื่อการเรียนรู้ให้บุคลากรได้เรียนรู้ และพัฒนาตัวเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ


วัตถุประสงค์

     1. เพื่อให้ผู้ที่ผ่านการอบรมสามารถใช้โปรแกรม Adobe Captivate เพื่อสร้างสรรค์สื่อบทเรียนสำหรับ E-Learning สื่อเรียนรู้ และสื่อนำเสนอมัลติมีเดียได้

     2. เพื่อให้ผู้ที่ผ่านการอบรมเข้าใจกระบวนการวางแผนงานหลักสูตร และการผลิตสื่อออนไลน์ได้อย่างถูกต้อง รวมถึงสามารถปฏิบัติงานได้จริง

     3 เพื่อให้ผู้ที่ผ่านการอบรมสามารถสร้างแบบทดสอบสำหรับวัดผลหรือประเมินผลผู้ใช้งานได้


หัวข้ออบรมสัมมนา
รายละเอียดหลักสูตร

1. เรียนรู้แนวคิดทฤษฎีการวางแผน และสร้างสรรค์สื่อเรียนรู้ยุค 4.0

2. เรียนรู้ส่วนประกอบและหน้าตาของ Adobe Captivate

3. เรียนรู้การสร้างและจัดการกับโปรเจกต์งานผ่าน Master Slide

4. เรียนรู้การทำงานกับธีมและสไลด์

5. เรียนรู้การใช้งานกับข้อความ

6. เรียนรู้การวาดรูปทรงและแทรกภาพ

7. เรียนรู้การทำงานกับเสียง

8. เรียนรู้การทำงานกับวิดีโอ

9. เรียนรู้การสร้างโปรเจกต์จาก MS-PowerPoint และการสร้างภาพเคลื่อนไหวสำหรับการ ประยุกต์ใช้งานร่วมกับ Adobe Captivate

10. เรียนรู้การสร้างเนื้อหาและแบบทดสอบ E-Learning แบบ Interactive พร้อมวิธีการ ประเมินผล

11. เรียนรู้การเผยแพร่สื่อออนไลน์ และอุปกรณ์ประเภท Mobile Device ต่างๆ

12. เรียนรู้ปัญหาและการแก้ไขการใช้งาน “นักพัฒนาสื่อสอน E-Learning ด้วย Adobe Captivate”

ประกาศนียบัตร: บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด


กรณี อบรม Online ผ่าน Zoom

อัตราหลักสูตร (ต่อ 1 ท่าน) ไม่รวม Vat 7%

ลงทะเบียน 1 ท่าน ท่านละ 2,900.-

ลงทะเบียน 2 ท่าน ท่านละ 2,500.-

ลงทะเบียน 3 ท่าน ท่านละ 2,000.-


กรณีอบรม ** โรงแรมโกลด์ ออร์คิด กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)

อัตราหลักสูตร (ต่อ 1 ท่าน) ไม่รวม Vat 7%

ลงทะเบียน 1 ท่าน ท่านละ 4,500.-

ลงทะเบียน 2 ท่าน ท่านละ 4,000.-

ลงทะเบียน 3 ท่าน ท่านละ 3,900.-


ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: อบรม, สัมมนา, หลักสูตร, นักพัฒนาสื่อสอน, E-Learning, Adobe Captivate

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด