โพสต์ขายสินค้าแต่ไม่จำเป็นต้องมีข้อความขาย ทำอย่างไร
การตลาด/การขาย

จำนวนเข้าชม 1359 ครั้ง

โพสต์ขายสินค้าแต่ไม่จำเป็นต้องมีข้อความขาย ทำอย่างไร

Sponsored
หลักสูตร ขั้นตอน เทคนิค กระบวนการนำเข้า-ส่งออก และพิธีการศุลกากร สำหรับผู้ประกอบการ ( Important Rules of Export, Import and Customs Formality )

หลักการและเหตุผล         ผู้ประกอบธุรกิจนำเข้าห...

ดูรายละเอียด
หลักสูตร นักจัดซื้อมืออาชีพ (Professional Purchasing Officer)

        นักจัดซื้อมืออาชีพ สำหรับปี 2024 นี้ ผมได้มีการปรับปรุงเนื้...

ดูรายละเอียด

โพสต์ขายสินค้าแต่ไม่จำเป็นต้องมีข้อความขาย ทำอย่างไร

            การขายสินค้าผ่านสื่อสังคมออนไลน์นั้นมีหลากหลายวิธี ทั้งการโพสต์ด้วยข้อความ รูปถ่าย รูปภาพแบบ Infographic หรือภาพเคลื่อนไหวก็ล้วนมีประสิทธิภาพให้ลูกค้าจดจำและอยากเลือกซื้อสินค้าด้วยกันทั้งนั้น แต่บางครั้งการโพสต์สินค้าเพื่อโน้มน้าวใจให้ลูกค้าเลือกซื้อสินค้าโดยไม่ต้องมีข้อความขายเลยก็สามารถทำได้เช่นกัน โดยมีวิธีในการดำเนินการดังนี้

1.        การโพสต์ให้ความรู้ บางครั้งการโพสต์เพื่อขายสินค้าหรือให้ลูกค้าจดจำแบรนด์ก็ไม่จำเป็นต้องใช้ข้อความในการขายสินค้าเพียงอย่างเดียว แต่ใช้วิธีการโพสต์ในเชิงให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับสินค้าแทน เป็นการกระตุ้นให้ลูกค้าเกิดความอยากรู้อยากเห็นและอยากซื้อสินค้ามาทดลองใช้ต่อไป

2.        การโพสต์เพื่อชักชวนให้ร่วมทำกิจกรรม การโพสต์เพื่อขายสินค้าเพียงอย่างเดียวก็อาจทำให้ลูกค้าเกิดความเบื่อหน่ายในการติดตามโพสต์ได้ จึงอาจเปลี่ยนวิธีเป็นการกระตุ้นให้ร่วมกันทำกิจกรรมต่าง ๆ แทน เพื่อสร้างความสนุกสนานและทำให้ลูกค้าชื่นชอบที่จะติดตามโพสต์ได้

3.        การโพสต์เพื่อสร้างความสัมพันธ์ การสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าก็สามารถสร้างสรรค์ด้วยการโพสต์ที่ดี มีข้อความที่โน้มน้าวใจให้ลูกค้าเกิดความรู้สึกที่ดีต่อแบรนด์หรือองค์กร อันเป็นโอกาสในการต่อยอดไปสู่การสั่งซื้อสินค้าในอนาคตต่อไป

            จึงจะเห็นว่าการโพสต์สินค้าเพื่อเพิ่มยอดขายนั้น ก็ไม่จำเป็นต้องโพสต์เป็นเรื่องการขายสินค้าเพียงอย่างเดียว เพราะอาจทำให้เกิดความรู้สึกซ้ำซากจำเจ ลดความอยากรู้อยากเห็นได้ การเปลี่ยนเรื่องราวในโพสต์แต่ยังคงเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือกระตุ้นความสนใจและความรู้สึกที่ดีต่อสินค้าได้ ก็ย่อมเป็นการโน้มน้าวใจเพื่อเพิ่มยอดขายที่ดีได้ต่อไปในอนาคต

เคล็ดลับโค้ชฝากบอก ดูเคล็ดลับทั้งหมด »

วิทยากรด้าน การตลาด/การขาย ดูวิทยากรทั้งหมด »