บันทึกสำเร็จ...

อาจารย์อัครินทร์  ภูทองกลม

ผู้เชี่ยวชาญด้าน: อบรมสำหรับองค์กร (การโค้ชชิ่ง)

จำนวนเข้าชม 1988 ครั้ง

เกี่ยวกับวิทยากร

วิทยากร, โค้ช, Human Resource Development & Organization 

ประวัติการศึกษา

 • International Business Management: University of the Thai Chamber of Commerce.

ประสบการณ์

ประวัติการฝึกอบรม

 • Certified - Pro Executive Power : John Robert Power.
 • Certified – Mindfulness Coaching : Coaches Association of Thailand
 • Certified – Principle of Life Coaching : Thailand Coaching Academy
 • Certified – Practitioner of Life Coaching : Thailand Coaching Academy
 • Certified – Practitioner of Talent Coaching : Coaches Association of Thailand
 • Certified – Master of Talent Coaching : Coaches Association of Thailand
 • Entrepreneurs Creation Program : Department of Industrial Promotion.
 • Nonviolent Communication Program : Semsikkhalai
 • Trust Building & Conflict Transcendence : Contemplative Education center @ Mahidol
 • The Satir Model : Semsikkhalai


หลักสูตรการบรรยายและความเชี่ยวชาญ

โปรแกรมการโค้ชชิ่ง 

 • Unlock Leadership Potential Coaching
 • Life Coaching
 • Talent Coaching
 • Performance Coaching
 • Relationship Coaching


5 กลุ่มหลักสูตรที่เชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะด้าน

Group : 1

 • Maximizing Your Leadership Potential 4.0
 • Leadership with Strategic heartbeat

Group : 2

 • Communication for the New Gen Leaders
 • Communication for trust & conflict transformation
 • Co-Creation with Service Mind

Group : 3

 • Maximizing Charismatic Leadership within You (Personality Development & Charisma) 

Group : 4

 • Coaching & Mentoring with Life Coaching 

Group : 5

 • Team Motivation for High Productivity
 • Fostering Teamwork with heart 


รายชื่อลูกค้าต่าง ๆ ที่เชิญไปบรรยาย (บางส่วน)

 • บริษัท ไทยฟูคูวี จำกัด
 • บริษัท ไทยเชื้ อเพลิงการบิน จำกัด (tarco)
 • บริษัท ยามาฮ่ามอเตอร์พาร์ทแมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
 • บริษัท ธนาคูณอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
 • บริษัท พีซีแอล โฮลดิ้ง จำกัด
 • Reed Tradex.
 • MEGA HOME
 • Thai Watsadu.
 • Home Work.
 • Baan & Beyond.
 • Epson Precision (Thailand)
 • TOYOTA
 • DHL
 • ช.การช่าง(ลาว)
 • อายิโนะโมโต๊ะ โฟเซ่น (ประเทศไทย)
 • สำนักงานประกันวินาศภัย
 • บริษัท พี เจ เอ็น คอนซัลแต้นท์ จำกัด
 • บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
 • Experteam
 • องค์กรรับทุน กองทุนโลก Global Fund
 • กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
 • กรมสรรพากร
 • สถาบันธัญญารักษ์
 • มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
 • มหาวิทยาลัยราชภัฎราไพพรรณี
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต


Sponsored
หลักสูตร นักจัดซื้อมืออาชีพ (Professional Purchasing Officer)

        นักจัดซื้อมืออาชีพ สำหรับปี 2024 นี้ ผมได้มีการปรับปรุงเนื้...

ดูรายละเอียด
หลักสูตร ขั้นตอน เทคนิค กระบวนการนำเข้า-ส่งออก และพิธีการศุลกากร สำหรับผู้ประกอบการ ( Important Rules of Export, Import and Customs Formality )

หลักการและเหตุผล         ผู้ประกอบธุรกิจนำเข้าห...

ดูรายละเอียด

คอร์สสัมมนาที่สอนโดย อาจารย์อัครินทร์ ภูทองกลม

 • ทั้งหมด
 • อบรม Coaching & Mindset
 • อบรม HR
 • อบรม หัวหน้างาน (Supervisor)
 • อบรม Growth Mindset

วิทยากรในสาขาเดียวกัน ดูวิทยากรทั้งหมด »