หลักสูตร Situational Leadership

รหัสหลักสูตร: 67081

จำนวนคนดู 810 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
หลักสูตร Situational Leadership
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

หลักการและเหตุผล

     “สถานการณ์ที่แตกต่างกันย่อมต้องการแบบของผู้นำที่แตกต่างกัน” เป็นแนวคิดร่วมกันของ Ken Blanchard และ Paul Hersey เป็นทฤษฎีหนึ่งที่ได้รับความนิยมในวงการของการสร้างภาวะผู้นำในองค์กรในการจัดการบริหารทีมงานให้มีประสิทธิภาพผู้นำจะต้องมุ่งเน้นในด้านงาน และด้านความมีสัมพันธ์ที่ดีองค์กรที่เป็นเลิศเกิดขึ้นจากผู้นำที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกในทีมงานได้อย่างสร้างสรรค์

     ในยุคแห่งการแข่งขันยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงการเป็นผู้นำไม่สามารถจะนำทีมในยุคนี้ได้หากขาดภาวะผู้นำและไม่สามารถใช้คำสั่งได้ผู้นำยุคนี้จะต้องมีทักษะของการโค้ช (Coaching) การให้คำแนะนำเข้าใจบทบาทตนเองการเข้าใจทีมงานและวิธีการบริหารทีมในแต่ละสถานการณ์มีผู้กล่าวไว้ว่า “องค์กรจะไปไม่ได้ไกลกว่าศักยภาพของคนในองค์กรแน่นอน” คนที่มีสถานะภาพ “ผู้นำ” ที่มี “ผู้อยากตาม” จึงต้องมี “ภาวะผู้นำ” หรือ Leadership ในการมองภาพใหญ่เห็นการณ์ไกล ใฝ่เรียนรู้มุ่งผลลัพธ์ที่ยั่งยืนนำพาไปยังการแก้ไขปัญหาการตัดสินใจในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างสร้างสรรค์


วัตถุประสงค์

1.ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจบทบาททฤษฎีและการเป็นผู้นำตามสถานการณ์สามารถนำไปใช้ในสถานการณ์ของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2.ผู้เข้ารับการอบรมเลือกใช้แนวคิดเครื่องมือ และกระบวนการในการบริหารทีมเหมาะสมต่อสถานการณ์ต่างๆได้

3.ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจทักษะการให้คำแนะนำที่ปรึกษาด้วยหลักการ TAPS Model

4.ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจเทคนิคและวิธีการในการบริหารลูกน้องที่แตกต่างหลากหลายด้วยสถานการณ์ต่างๆ และพฤติกรรมของลูกน้องได้


หัวข้ออบรมสัมมนา
Module # 1 : ผู้นำ และ Mindset ที่ผู้นำองค์กรต้องมีในตัว

   -สำรวจแนวความคิดเกี่ยวกับความเป็นผู้นำด้วยเครื่องมือระดับโลก Points of you (Coaching cards)

   -Mindset ของหัวหน้างานที่มีต่อการมีภาวะผู้นำ (Leadership)

   -ผลกระทบของความคิดและกับดักความคิดในการเป็นผู้นำ

   -7 อุปนิสัยผู้นำในอนาคต

   -Workshop : ค้นหากับดักความคิด

Module # 2 : บทบาทและทักษะของผู้นำต้องมี

   -เข้าใจทฤษฎีและเข้าใจการเป็นผู้นำตามสถานการณ์

   -เข้าใจบทบาทและวิธีการให้การแนะนำในแต่ละสถานการณ์ด้วย TAPS Model

   -แนวคิด และความเข้าใจสถานการณ์ผู้นำ 3 สไตล์

   -เข้าใจพฤติกรรมของลูกน้องที่มีความแตกต่างด้วยหลัก DISC Model

   -เทคนิคในการสื่อสารลูกน้องแต่ละประเภท

   -วิธีการสื่อสารคุณภาพด้วยการสื่อสารสันติ

   -Workshop : แบบทดสอบพฤติกรรม 4 แบบตามบุคคล

   -Workshop : การสื่อสารกับลูกน้องที่มีความแตกต่างแต่ละประเภท

Module # 3 : เทคนิคการบริหารทีมอย่างมืออาชีพ

   -เทคนิคและวิธีการให้คำแนะนำการบริหารจัดการคน 4 สถานการณ์

   -เข้าใจเทคนิคเครื่องมือ กระบวนการแก้ไขปัญหาและตัดสินใจสิ่งที่เกิดขึ้น

   -เทคนิคการตั้งคำถามด้วย GROW Model เพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น

   -เทคนิคการให้ Feedback อย่างสร้างสรรค์ด้วย FOLLOW Model เพื่อการสร้างแรงจูงใจให้กับทีม

   -Workshop : ตั้งคำถามในแต่ละสถานการณ์ในการบริหารทีม

สรุปจากกระบวนการคิดสู่การลงมือปฏิบัติ

   -Workshop : วิธีการติดตามและประเมินผลจากการเรียนรู้

   -ถาม-ตอบ


รูปแบบการอบรม

การบรรยายแบบมีส่วนร่วม (Participative Lecture) 30%

กิจกรรมการเรียนรู้แบบ Result Based Learning 70%

อภิปราย ถอดบทเรียน หาข้อสรุป วางแผนร่วมกัน

การอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop)

ได้ผลลัพธ์เพื่อนำไปสู่การประยุกต์ใช้ในการทำงานจริง


วิทยากร
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตร Situational Leadership
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: Situational Leadership, ผู้นำ และ Mindset ที่ผู้นำองค์กรต้องมีในตัว, บทบาทและทักษะของผู้นำต้องมี, เทคนิคการบริหารทีมอย่างมืออาชีพ

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด