บันทึกสำเร็จ...

โค้ชต่อ

สัตยา  หัดจรวย

ผู้เชี่ยวชาญด้าน: อบรมสำหรับองค์กร,การพัฒนาตนเอง (การเป็นผู้นำ / ผู้บริหาร, การโค้ชชิ่ง, การขาย, การตลาด, การพัฒนาทักษะส่วนบุคคล)

จำนวนเข้าชม 23712 ครั้ง

เกี่ยวกับวิทยากร

จากชีวิตเด็กสลัม กินไข่ต้ม ดมน้ำเน่า สู่การเป็นโค้ชและวิทยากรด้านความสำเร็จและการพัฒนาตัวเอง พร้อมส่งต่อสิ่งดีดีให้ผู้คนทั้งโลก

ประวัติการศึกษา

ประวัติการศึกษา

 1. - จบหลักสูตร Professional Trainer ของ Wintory Training Center

 2. - Certified Trainer คนแรกของ สถาบันฝึกวิทยากรมืออาชีพ Wintory Training Center

 3. - ป.ตรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิชา สื่อสารมวลชน

ประสบการณ์

ตำแหน่งและประวัติการทำงาน


 • Digital Project Manager

 • Professional Trainer at Wintory Training Center

 • เจ้าของโครงสร้าง Result 100% ( การพิชิตเป้าหมายส่วนบุคคล )

 • โค้ชด้านการตั้งเป้าหมายและพิชิตเป้าหมาย - โค้ชด้านความสัมพันธ์

 • บรรยายที่มหาวิทยาลัย ราชภัทรจันทร์เกษม

 • ผ่านเวทีสัมมนามากกว่า 300 เวที

 • ประสบการณ์สอนด้านการพัฒนาตัวเองกว่า 2,000 คน ตลอด 3 ปี

 • Motivational Speaker ด้านการพัฒนาผู้นำและการสร้างแรงบันดาลใจ

 • 1 ในวิทยากรสัมมนาวิชา Achieve Your Goals ( การตั้งเป้าหมาย )

 • 1 ในวิทยากรสัมมนา Marketing Concept ( แนวคิดการตลาด )

 • 1 ในวิทยากรสัมมนา Leaderships Camp ( Success Now Training Camp )

 • 1 ในวิทยากรสัมมนา Professional Trainer ( การเป็นวิทยากรมืออาชีพ )

 • 1 ในวิทยากรสัมมนา Negotiation for Success ( การเจรจาต่อรอง )

 • 1 ในวิทยากรสัมมนา Design Your Life ( การออกแบบชีวิต )

 • 1 ในวิทยากรสัมมนา Money Mindset ( วิธีคิดคนสำเร็จด้านการเงิน )

 • 1 ในวิทยากรสัมมนา ก้าวแรกสู่วิทยากรมืออาชีพ

 • 1 ในวิทยากรสัมมนา Business Presentation Skills ( การนำเสนอทางธุรกิจ )

 • เจ้าของสัมมนา " สร้าง Video Content ให้ปัง เสกตังดั่งเทพเจ้า "

 • เจ้าของสัมมนา " Facebook Ads Mastery "

 • เจ้าของสัมมนา Business Education

 • เจ้าของคอร์ส Special Coaching

 • ผู้ร่วมก่อนตั้งโครงสร้าง Advanced Achieve Your Goals In Action ( พิชิตเป้าหมาย )

 • ผู้ร่วมก่อตั้งสัมมนา Success Speakers Secret

 • 1 ในทีมงานผู้ก่อตั้งเพจ " ประมาณว่า " ที่มีผู้ติดตามกว่า 34x,xxx ยอด Like Page

หลักสูตรอบรมที่เคยสอน

 • Achieve Your Goals ( การตั้งเป้าหมาย )
 • Result 100% ( การพิชิตเป้าหมายส่วนบุคคล )
 • Success Speakers Secret
 • Advanced Achieve Your Goals In Action ( พิชิตเป้าหมาย )
 • Business Education
 • Facebook Ads Mastery
 • Marketing Concept ( แนวคิดการตลาด )
 • Leaderships Camp ( Success Now Training Camp )
 • Professional Trainer ( การเป็นวิทยากรมืออาชีพ )
 • Negotiation for Success ( การเจรจาต่อรอง )
 • Design Your Life ( การออกแบบชีวิต )
 • Money Mindset ( วิธีคิดคนสำเร็จด้านการเงิน )
 • ก้าวแรกสู่วิทยากรมืออาชีพ
 • Business Presentation Skills ( การนำเสนอทางธุรกิจ )
 • สร้าง Video Content ให้ปัง เสกตังดั่งเทพเจ้า
Sponsored
หลักสูตร การบริหารจัดการสารก่อภูมิแพ้ อย่างมีประสิทธิภาพ (Food Allergen Management)

หลักการและเหตุผล     จากภาวะการเจ็บป่วยในผู้ใหญ่ และเด็กในปัจจุบันท...

ดูรายละเอียด
อบรมหลักสูตร การพัฒนาทักษะการบริหารจัดการผู้จัดการ ( SMART MANAGER SKILLS ) ผู้บริหารระดับสูง - Class Room

แนวทางการพัฒนา :      -    Shared Goals(Business Concept), Result-based Goals (Manageri...

ดูรายละเอียด

คอร์สสัมมนาที่สอนโดย โค้ชต่อ สัตยา หัดจรวย

วิทยากรในสาขาเดียวกัน ดูวิทยากรทั้งหมด »