บันทึกสำเร็จ...

อาจารย์วุธ

สราวุธ  สุดประเสริฐ

ผู้เชี่ยวชาญด้าน: อบรมสำหรับองค์กร (ทักษะความชำนาญทั่วไป, การบริการ, เทคโนโลยี, การพัฒนาตนเอง, การพัฒนาทีม)

จำนวนเข้าชม 2945 ครั้ง

เกี่ยวกับวิทยากร

อาจารย์พิเศษสาขานวัตกรรมสื่อสาร และไฮเทคโนโลยี่

ประวัติการศึกษา

เทคนิคการสอน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน รุ่นที่ 2 

ประสบการณ์

จัดการอบรมมาเป็นเวลา 15 ปี ทั้งหน่วยงานราชการ และเอกชนทั่วไป

หลักสูตรอบรมที่เคยสอน

@ งานติดตั้งระบบกล้องcctv

@ งานติดตั้งระบบสายใยแก้วนำแสง

@ งานติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ตภายใน  และภายนอกอาคาร

@ งานติดตั้งระบบ solarcell 

Sponsored
หลักสูตรอบรม เสริมทักษะการคิดเชิงบวกและความสุขในการทำงาน

วัตถุประสงค์          1. เพื่อให้รู้ความคิดและจัดการความรู้สึกของตนเองได้ดีขึ้น        ...

ดูรายละเอียด
การจัดการสินค้าคงคลังและคลังสินค้ายุคใหม่ (Modern Inventory & Warehouse Management)

หลักการและเหตุผล     การควบคุมสินค้าคงคลัง (Inventory Control) สินค้าคงคลังมีวัตถุประสง...

ดูรายละเอียด

คอร์สสัมมนาที่สอนโดย อาจารย์วุธ สราวุธ สุดประเสริฐ

วิทยากรในสาขาเดียวกัน ดูวิทยากรทั้งหมด »