บันทึกสำเร็จ...

อาจารย์วุธ

สราวุธ  สุดประเสริฐ

ผู้เชี่ยวชาญด้าน: สำหรับองค์กร (ทักษะความชำนาญทั่วไป, การบริการ, เทคโนโลยี, การพัฒนาตนเอง, การพัฒนาทีม)

จำนวนเข้าชม 2465 ครั้ง

เกี่ยวกับวิทยากร

อาจารย์พิเศษสาขานวัตกรรมสื่อสาร และไฮเทคโนโลยี่

ประวัติการศึกษา

เทคนิคการสอน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน รุ่นที่ 2 

ประสบการณ์

จัดการอบรมมาเป็นเวลา 15 ปี ทั้งหน่วยงานราชการ และเอกชนทั่วไป

หลักสูตรอบรมที่เคยสอน

@ งานติดตั้งระบบกล้องcctv

@ งานติดตั้งระบบสายใยแก้วนำแสง

@ งานติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ตภายใน  และภายนอกอาคาร

@ งานติดตั้งระบบ solarcell 

Sponsored
หลักสูตรอบรม ผู้ตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองค์กร สำหรับโรงงานควบคุม (Energy Internal Audit for Factory)

หลักการและเหตุผล           ตามกฎกระทรวงฯ กำหนดอาคารต้องดำเนินการตรวจประเมินโ...

ดูรายละเอียด
หลักสูตรอบรม การสื่อสารในการทำงานและให้บริการ 2566

วัตถุประสงค์          1. เพื่อเสริมความมั่นใจทั้งภายในและภายนอกของผู้ส่งสาร           2...

ดูรายละเอียด

คอร์สสัมมนาที่สอนโดย อาจารย์วุธ สราวุธ สุดประเสริฐ

วิทยากรในสาขาเดียวกัน ดูวิทยากรทั้งหมด »