ลงประกาศ

สัมมนาฟรี

คลิกที่นี่
บันทึกสำเร็จ...

อาจารย์วุธ

สราวุธ  สุดประเสริฐ

ผู้เชี่ยวชาญด้าน: สำหรับองค์กร (ทักษะความชำนาญทั่วไป, การบริการ, เทคโนโลยี, การพัฒนาตนเอง, การพัฒนาทีม)

จำนวนเข้าชม 203 ครั้ง

เกี่ยวกับวิทยากร

อาจารย์พิเศษสาขานวัตกรรมสื่อสาร และไฮเทคโนโลยี่

ประวัติการศึกษา

เทคนิคการสอน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน รุ่นที่ 2 

ประสบการณ์

จัดการอบรมมาเป็นเวลา 15 ปี ทั้งหน่วยงานราชการ และเอกชนทั่วไป

หลักสูตรอบรมที่เคยสอน

@ งานติดตั้งระบบกล้องcctv

@ งานติดตั้งระบบสายใยแก้วนำแสง

@ งานติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ตภายใน  และภายนอกอาคาร

@ งานติดตั้งระบบ solarcell 

วิทยากรในสาขาเดียวกัน ดูวิทยากรทั้งหมด »


สัมมนาที่น่าสนใจ ดูทั้งหมด »

เสริมพลังผู้นำ - เพิ่มทักษะหัวหน้างาน
3800บาท
 การเป็นหัวหน้างานที่ดีไม่ใช่เรื่องง่ายท่ามกลางสังคมยุคปัจเจกนิยมนำหน้า และการแข่งขันในการทำงานที่ร้อนแรงมากขึ้นทุกวัน ดังนั้นการเป็นหัวหน้างานจึงต้องมีทั้งศาสตร์และศิลป์ ต้องมีทั้งบู๊และบุ๋น มีทั้งพระเดชและพระคุณ หลักสูตรนี้จะมุ่งสอนทักษะการเป็นหัวหน้างา
การพัฒนาบุคลิกภาพทางการพูด Professional Conversation Skills
3900บาท
พร้อมรับส่วนลดพิเศษ สมัคร 4 ท่านลดเหลือเพียงท่านละ 2,900 บาทเท่านั้น เพื่อให้มีความมั่นใจและความเชื่อมั่นในตนเองในการพูดต่อหน้าชุมชน
เทคนิคการบันทึกและการจัดทำรายงานการประชุม
3900บาท
พิเศษ สมัคร 4 ท่าน ลดเหลือเพียงท่านละ 2,900 บาทเท่านั้น ฟรี ขนมเบรค 2 มื้อ อาหารกลางวัน เอกสารการบรรยาย ของแจกจาก Hrdzenter ฟรี +++

เคล็ดลับโค้ชฝากบอก ดูเคล็ดลับทั้งหมด »