บันทึกสำเร็จ...

อาจอำนงค์  อภิรักษ์ภูบาล

ผู้เชี่ยวชาญด้าน: สำหรับองค์กร (การพัฒนาตนเอง, การพัฒนาทีม)

จำนวนเข้าชม 142 ครั้ง

เกี่ยวกับวิทยากร

Trainer & Consultant

ประวัติการศึกษา

• ปริญญาโท : บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

• ป บัณฑิต : ภาษาอังกฤษเพื่อการบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

• ปริญญาตรี : วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ


CERTIFICATION

Certified International Coaching Federation -ACC

Certified PMI-ACP (Agile Project Management) by PMI

Certified PMP (Project Management Professional) by PMI

Certified CPIM (Certified in Planning and Inventory Management by APICS

Certified CSM Scrum Master by Scrum Alliance

Certified Coaching TIP2TM Practitioner level by CMOE

Certified Product Owner by Scrum Alliance

Professional Coach Certification Program: PCCP จัดโดย สถาบันโค้ชไทย

Certified Points of You Train the Trainer Program จัดโดย COS

Certified Master Black Belt (MBB) จัดโดย Sigma Pro

Certified Lean Six Sigma Black Belt (LSSBB) จัดโดย Cardinal Health 222

Certified Lean Master

Certified Kaizen Master

Certified TPS


ประสบการณ์

Enterprise Lean Sigma ASEAN Manager ที่ Avery Dennison (Thailand) Limited

Distribution Center Manager ที่ Avery Dennison (Thailand) Limited

Lean Manager ที่ Parker Hannifin (Thailand) Limited

Production Manager and Lean Six Sigma ที่ Cardinal Health 222 (Thailand) Limited

Program Manager ที่ Molnlycke Health Care (Thailand) Limited


หลักสูตรอบรมที่เคยสอน

หลักสูตร“Green Belt (Lean Six Sigma) ”

หลักสูตร“Yellow Belt (Lean Six Sigma) ”

หลักสูตร “Problem Solving and Decision Making”

หลักสูตร “Lean Practitioner ”

หลักสูตร “Lean Business Improvement ”

หลักสูตร“Kaizen Event for Supervisor and Manager ”

หลักสูตร “Daily Management and Gemba Walk”

หลักสูตร “Cost Reduction”

หลักสูตร “Project Management”

หลักสูตร “Analytical thinking”

หลักสูตร “Systems thinking”

หลักสูตร “Strategic thinking and Planning”

หลักสูตร “Design Thinking”

หลักสูตร “Supervisory Skills”

หลักสูตร “Effective Presentation Skill”

หลักสูตร “ Storytelling with Data”

หลักสูตร “ Train the Trainer “


Sponsored
การคิดแก้ปัญหาที่ซับซ้อนและตัดสินใจอย่างสร้างสรรค์ (Complex problem solving & Decision making)

หลักการและเหตุผลทำไมต้องอบรมหลักสูตรนี้?...เหตุผล & ความท้าทาย (Challenge)เคยเจอมั้...

ดูรายละเอียด
หลักสูตรอบรม ผู้ตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองค์กร สำหรับโรงงานควบคุม (Energy Internal Audit for Factory)

หลักการและเหตุผล           ตามกฎกระทรวงฯ กำหนดอาคารต้องดำเนินการตรวจประเมินโ...

ดูรายละเอียด

คอร์สสัมมนาที่สอนโดย อาจอำนงค์ อภิรักษ์ภูบาล

  • ทั้งหมด
  • การวางแผนเชิงกลยุทธ์
  • การเป็นผู้นำ / ผู้บริหาร

วิทยากรในสาขาเดียวกัน ดูวิทยากรทั้งหมด »