บันทึกสำเร็จ...

ภูวดล  ฉายาชวลิต

ผู้เชี่ยวชาญด้าน: อบรมสำหรับองค์กร (ทักษะความชำนาญทั่วไป, ระบบมาตรฐานและคุณภาพ)

จำนวนเข้าชม 809 ครั้ง

เกี่ยวกับวิทยากร

วิทยากรและที่ปรึกษาการตรวจประเมินระบบคุณภาพ ISO 9001, ISO 14001, ISO/IEC 17025, ISO 15189 และ ISO 13485

ประสบการณ์

ที่ปรึกษาระบบห้องปฏิบัติการบริษัทเอกชน

วิทยากร/ที่ปรึกษา ระบบคุณภาพ

2557-2559 : ผู้จัดการแผนกบุคคล/ตัวแทนฝ่ายบริหารระบบคุณภาพ บริษัท ศูนย์บริการเครื่องช่วยฟัง อินทิเม็กซ์ จำกัด (กรุงเทพฯ)

2556-2557 : ผู้จัดการคุณภาพ บริษัท เอสพี เมโทรโลยี ซิสเท็ม (ไทยแลนด์) จำกัด (จ.ปทุมธานี)

2556-2556 : หัวหน้าฝ่ายวิชาการ/อาจารย์ วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ (จ.ระยอง)

2550-2556 : ผู้จัดการฝ่ายผลิต/ผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพ-ควบคุมคุณภาพ บริษัท เปี๊ยกระยอง ออฟโรด จำกัด (จ.ระยอง)

วิศวกร/ผู้ช่วยผู้จัดการ บริษัท ยางไทยเอเชีย จำกัด (จ.ระยอง)

2548-2549 : ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายซ่อมบำรุง บริษัท อีสท์โคส์ท เฟอร์นิเทค จำกัด (จ.ระยอง

Sponsored
การจัดการสินค้าคงคลังและคลังสินค้ายุคใหม่ (Modern Inventory & Warehouse Management)

หลักการและเหตุผล     การควบคุมสินค้าคงคลัง (Inventory Control) สินค้าคงคลังมีวัตถุประสง...

ดูรายละเอียด
หลักสูตรอบรม เสริมทักษะการคิดเชิงบวกและความสุขในการทำงาน

วัตถุประสงค์          1. เพื่อให้รู้ความคิดและจัดการความรู้สึกของตนเองได้ดีขึ้น        ...

ดูรายละเอียด

คอร์สสัมมนาที่สอนโดย ภูวดล ฉายาชวลิต

  • ทั้งหมด
  • อบรม มาตรฐานอื่นๆ
  • อบรม HRD
  • อบรม Communication Skill
  • อบรม excel/Word/Powerpoint

วิทยากรในสาขาเดียวกัน ดูวิทยากรทั้งหมด »