บันทึกสำเร็จ...

กัณฑ์เอนก  เอี่ยมปัญญาสกุล

ผู้เชี่ยวชาญด้าน: สำหรับองค์กร (การเป็นผู้นำ / ผู้บริหาร, ทักษะความชำนาญทั่วไป, การบริหาร, การบริการ)

จำนวนเข้าชม 68073 ครั้ง

เกี่ยวกับวิทยากร

วิทยากรและที่ปรึกษาพัฒนาคนและพัฒนาองค์กร ทั้งภาครัฐและเอกชน

ประสบการณ์

• หัวหน้าแผนกการตลาด 5 ปี ด้านธุรกิจบริการ

• หัวหน้าฝ่ายขาย 6 ปี ด้านธุรกิจบริการ (รางวัลยอดขายอันดับหนึ่ง 3 เดือนซ้อน)

คอร์สสัมมนาที่สอนโดย กัณฑ์เอนก เอี่ยมปัญญาสกุล

  • ทั้งหมด
  • การพัฒนาทีม
  • ฝ่ายบุคคล
  • การสื่อสาร
  • การวางแผนเชิงกลยุทธ์
  • การเป็นผู้นำ / ผู้บริหาร
  • การบริหาร
  • กฎหมายแรงงาน การจ้างงาน
  • กฎหมาย

วิทยากรในสาขาเดียวกัน ดูวิทยากรทั้งหมด »