บันทึกสำเร็จ...

เอวา

พูนทิพย์  พิบูลกรลภัส

ผู้เชี่ยวชาญด้าน: สำหรับองค์กร (การเป็นผู้นำ / ผู้บริหาร, การโค้ชชิ่ง, เทคโนโลยี, การพัฒนาตนเอง, การพัฒนาทีม)

จำนวนเข้าชม 2532 ครั้ง

เกี่ยวกับวิทยากร

เมื่อมีความสุขทุกสิ่งที่ต้องการก็จะตามมา ครูเอวา Happy Girl

ประวัติการศึกษา

-Certified Practitioner Of Time Line Therapy

-Certified Hypnotherapist

-Leader, Facilitator & Safety Guide

-Altimate Leadership & Therapeutic Coaching Certified Practitioner of Neuro-Linguistic Programming 

ประสบการณ์

-วิทยากรในโครงการพัฒนาศักยภาพครูตำรวจแดร์

-วิทยากรในโครงการสานฝันเด็กและเยาวชนไทย รุ่นที่ 1-6

-วิทยากรในโครงการต่อต้านการค้ามนุษย์

-วิทยากรพิเศษ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ รังสิต

-วิทยากรพิเศษตามโรงเรียน สถาบันการศึกษา และสถานพินิจเด็กและเยาวชนทั่วประเทศ

-วิทยากรพิเศษการฝึกอบรมเพื่อสร้างการรับรู้และความมีส่วนร่วมของประชาชน (กอ.รมน.ภาคอีสาน และ ภาคใต้)

-วิทยากรฝึกอบรมโครงการเยาวชนต้นแบบสันติภาพ จ.ตรัง

-วิทยากรฝึกอบรม บริษัทสมาพันธ์

-วิทยากรฝึกอบรม บริษัทสมาพันธ์เฮลล์ จำกัด

-วิทยากรฝึกอบรม บริษัทเวเน่พลัส

-วิทยากรฝึกอบรมกรมการคลัง กระทรวงต่างประเทศ

-วิทยากรฝึกอบรม Carabao WCM Mindset "Laying The Foundation"

หลักสูตรอบรมที่เคยสอน

*สื่อสารสร้างสุข

*Basic NLP

*Mindset of Success

*Design of Life

*Leadership

*Crypto Training

*รหัสแห่งสติ

คอร์สสัมมนาที่สอนโดย เอวา พูนทิพย์ พิบูลกรลภัส

วิทยากรในสาขาเดียวกัน ดูวิทยากรทั้งหมด »