registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
728x150 banner
search now

การบริหารการเงินสำหรับผู้บริหารสายงาน (ที่ไม่ใช่สายงานการเงิน)

จำนวนคนดู 190 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
การบริหารการเงินสำหรับผู้บริหารสายงาน (ที่ไม่ใช่สายงานการเงิน)
สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
เหมาะสำหรับผู้บริหาร และผู้จัดการสายงาน(ที่ไม่ใช่สายงานการเงิน) โดยท่านจะได้เรียนรู้เครื่องมือในการบริหารจัดการทางการเงิน บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ การรู้จัดแหล่งเงินทุน และโครงสร้างของแหล่งเงินทุน รวมทั้งวิธีในการคิดคำนวณต่างๆ เพื่อช่วยให้ท่านเป็นสุดยอดผู้บริหารในระดับมืออาชีพ
หัวข้ออบรมสัมมนา
1.เรียนรู้วัตุประสงค์ขององค์กร


2.บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้บริหารในด้านการจัดการการเงิน


3.วงจรการบริหารบัญชีและการเงิน


4.เรียนรู้การจัดการแหล่งเงินทุน โครงสร้างของเงินทุน


5.วิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินของRatio

  • สภาพคล่อง
  • ประสิทธิภาพการใช้สินทรัพย์
  • การบริหารหนี้สิน
  • ความสามารถในการำกำไร
  • ประเมินผลทางธุรกิจ

6.การวิเคราะห์งบแบบแนวดิ่ง และการวิเคราะห์งบในแนวนอน

  • การวิเคราะห์และตัดสินใจลงทุนในโครงการ
  • ระยะเวลาคืนทุน
  • อัตราผลตอบแทนทางบัญชี
  • มูลค่าปัจจุบันสุทธิ
  • อัตราผลตอบแทนภายใน

Sponsored
คอร์สสัมมนา นายหน้าเช่า อสังหาริมทรัพย์

คอร์สสัมมนา นายหน้าเช่า อสังหาริมทรัพย์ความลับสู่ความสำเร็จ  #โค้ชโจ้ อัดแน่นด้วยก...

ดูรายละเอียด
หลักสูตรครูสมาธิ รุ่นที่ 45 (รัตนญาณ) สถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขา100

มาเรียนสมาธิกันเถอะ สมัครเรียนสมาธิไฮเทค : WP.100:สถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขา100 (ซีฟโก้2...

ดูรายละเอียด
วิทยากร
อาจารย์พลกฤต  โสลาพากุล

วิทยากรที่ปรึกษา ด้านการพัฒนาคนและองค์การ

ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: การจัดการทางการเงิน, หลักสูตรสำหรับผู้บริหาร, การบริหารการเงินสำหรับผู้บริหารสายงาน (ที่ไม่ใช่สา, หลักสูตรอบรมราคาถูก