บริษัท สัมมนาดีดี จำกัด ขอแจ้งปิดวันสงกรานต์ในวันที่ 12-15 เมษายน 2567 และจะเปิดทำการปกติในวันอังคารที่ 16 เมษายน 2567 (กรณีเร่งด่วน ติดต่อได้ผ่าน LINE @seminardd)

เทคนิคการจัดทำเอกสาร Production Part Approval Process (PPAP)

รหัสหลักสูตร: 56844

จำนวนคนดู 36305 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
เทคนิคการจัดทำเอกสาร Production Part Approval Process (PPAP)
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

หลักการและเหตุผล

      Production Part Approval Process (PPAP) หรือ “การยื่นขออนุมัติชิ้นส่วนการผลิต” ซึ่ง PPAP เป็นหนึ่งใน Core Tools ตามข้อกำหนด IATF 16949 ระบบมาตรฐานคุณภาพชิ้นส่วนยานยนต์ ผู้ผลิตที่เกี่ยวข้องกับการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ทุกลำดับขั้นจำเป็นจะต้องยื่นเอกสารขออนุมัติชิ้นส่วนการผลิต หรือ “PPAP” ให้กับคู่ค้าของตนตามลำดับขั้น ตามข้อกำหนดจะต้องยื่นเอกสาร PPAP ให้ลูกค้าช่วง New Model และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงด้าน Engineering

     
      PPAP เป็นเอกสารที่ใช้รับประกันคุณภาพกระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์ซึ่งมีผลทางกฎหมาย ดังนั้นจะเห็นได้ว่าโรงงาน OEM ทุกที่ค่อนข้างที่จะ Approval เอกสาร PPAP ยากและต้องมั่นใจว่าเอกสารทุกฉบับได้จัดทำอย่างถูกต้องเป็นไปตามข้อกำหนด ข้อกฎหมายทุกประการ ทุกองค์กรในอุตสาหกรรมยานยนต์ได้มีการอบรมข้อกำหนด Production Part Approval Process (PPAP) ไปแล้วแต่กลับพบว่าการแปลงข้อกำหนดมาใช้ในการปฏิบัติงานในองค์กรยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร และเอกสารที่ประกอบใน PPAP ก็มาจากหลายส่วนงาน ดังนั้นผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบรวมถึงผู้ที่ทำการรวบรวมเอกสาร PPAP เพื่อ Submission ให้ลูกค้าต้องเข้าใจความสำคัญและเงื่อนไขเอกสารนั้นเป็นอย่างดี ในหลักสูตรนี้ผู้เข้าอบรมจะได้ทราบเทคนิคการตีความข้อกำหนด การจัดทำเอกสารทั้ง 18 Element และเงื่อนไขการยื่นเอกสาร PPAP ในแต่ละเฟสอย่างละเอียดทุกฉบับ ทุกขั้นตอน

   1. PPAP Submission Prototype Stages (การทดลองการผลิตชิ้นงานต้นแบบ)

   2. PPAP Submission Pre-Lunch Stages (การทดลองการผลิตเสมือนจริง)

   3. PPAP Submission Mass Production Stages (ผลิตจริง)

รวมถึงการจัดทำเอกสาร ระดับการ Submission ทั้งหมดตามข้อกำหนด PPAP และ OEM

• Level 1 – Part Submission Warrant (PSW) only submitted to the customer 

• Level 2 – PSW with product samples and limited supporting data 

• Level 3 – PSW with product samples and complete supporting data 

• Level 4 – PSW and other requirements as defined by the customer 

• Level 5 – PSW with product samples and complete supporting data available for review at the supplier’s manufacturing location 

วัตถุประสงค์ในการฝึกอบรม

    1. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจการตีความข้อกำหนดตีความข้อกำหนดและจัดทำ PPAP ตาม AIAG Manual และข้อกำหนดลูกค้าได้อย่างถูกต้อง

    2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถทำเอกสาร PPAP ทั้ง 18 Element และยื่น Submission กับลูกค้าได้อย่างถูกต้อง

    3. เพื่อผู้เข้าอบรมมองภาพรวมและสามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดได้อย่างถูกต้อง

    4. เพื่อผู้เข้าอบรมสามารถนำไปประยุกต์กับการทำงานในองค์กรและสามารถตรวจสอบเอกสาร PPAP ที่มาจาก Supplier’s ได้อย่างถูกต้อง

หัวข้ออบรมสัมมนา
เนื้อหาหลักสูตร : เทคนิคการจัดทำเอกสาร Production Part Approval Process (PPAP)


• ความหมายและวัตถุประสงค์ของ PPAP 

• PPAP คือ อะไร 

• ทำไมต้องทำ PPAP 

• การยื่น PPAP 

• การผลิตสำหรับ PPAP 

• PPAP Requirements (AIAG Manual) และ OEM 

• เมื่อใดที่ต้องแจ้งลูกค้า 

• การเตรียมข้อมูลและเอกสารแต่ละเฟส 

     • PPAP Submission Prototype Stages (การทดลองการผลิตชิ้นงานต้นแบบ) 

     • PPAP Submission Pre-Lunch Stages (การทดลองการผลิตเสมือนจริง) 

     • PPAP Submission Mass Production Stages (ผลิตจริง) 

• การเตรียมข้อมูลและเอกสารตามระดับการยื่นขออนุมัติ PPAP Levels of Submission 

The PPAP submission requirements are normally divided into five classifications or levels, as follows: 

     • Level 1 – Part Submission Warrant (PSW) only submitted to the customer 

     • Level 2 – PSW with product samples and limited supporting data 

     • Level 3 – PSW with product samples and complete supporting data 

     • Level 4 – PSW and other requirements as defined by the customer 

     • Level 5 – PSW with product samples and complete supporting data available for review at the supplier’s manufacturing location 

• การจัดทำเอกสาร 18 Element ใน PPAP 

     1. Design Documentation 

     2. Engineering Change Documentation 

     3. Customer Engineering Approval 

     4. Design Failure Mode and Effects Analysis 

         - Product malfunctions 

         - Reduced performance or product life 

         - Safety and Regulatory issues 

     5. Process Flow Diagram 

     6. Process Failure Mode and Effects Analysis 

     7. Control Plan 

     8. Measurement System Analysis Studies 

     9. Dimensional Results 

     10. Records of Material / Performance Tests 

         - Design Verification Plan and Report (DVP&R) 

         - Test report (ELV/RoHS) 

         - MSDS 

         - COA 

         - International Material Data System (IMDS) 

         - Other’s Material requirement 

     11. Initial Process Studies 

     12. Qualified Laboratory Documentation 

     13. Appearance Approval Report 

     14. Sample Production Parts 

     15. Master Sample 

     16. Checking Aids 

     17. Customer Specific Requirements 

     18. Part Submission Warrant (PSW) 

     • กิจกรรมกลุ่ม Work shop case study + นำเสนอผลการวิเคราะห์และอภิปราย


ลักษณะการอบรม :

    1. การบรรยายสื่อสาร 2 ทาง โดยทฤษฎี 30 % ปฏิบัติ 70 %

    2. ทำ Workshop กิจกรรมกลุ่ม + นำเสนอผลการวิเคราะห์และอภิปราย

     Note : สอนจากประสบการณ์ในการทำงานจริง และการฝึกอบรมจากต่างประเทศ

 


วิทยากร
คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
Ø ผู้ปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมยานยนต์, อุตสาหกรรมไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์, อุตสาหกรรมอื่นๆ

Ø วิศวกรทุกส่วนงาน

Ø หัวหน้างาน QC/QA, R&D, New Model

Ø ช่างเทคนิค

Ø บุคลากรที่เกี่ยวข้อง หัวหน้างาน

ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
เบอร์โทรศัพท์ :094-489-6364

หากท่านต้องการสมัคร เทคนิคการจัดทำเอกสาร Production Part Approval Process (PPAP)
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: อบรมเทคนิคการจัดทาเอกสาร Production Part Approval, อบรม เทคนิคการจัดทำเอกสาร PPAP, หลักสูตรอบรม ปี 2565, อบรม PPAP, อบรม online, knctraining