หลักสูตร กลยุทธ์การขายเพื่อเพิ่มยอดขายอย่างมืออาชีพ

จำนวนคนดู 932 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
หลักสูตร กลยุทธ์การขายเพื่อเพิ่มยอดขายอย่างมืออาชีพ
สัมมนานี้ปิดรับสมัคร
ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
หลักการและเหตุผล


    ในโลกยุคปัจจุบัน ลูกค้ามีประสบการณ์จากการพบเจอ รูปแบบของการนำเสนอขายสินค้ามากมายเพราะการตลาดได้เข้าถึงผู้คนทุกเพศทุกวัยได้มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของ Digital Marketing , Personal Marketing , Special Marketing ลูกค้าจึงมีพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อที่เปลี่ยนไป รวมจนถึงทางเลือกหรือช่องทางในการซื้อสินค้าที่มีหลากหลายขึ้น แต่ในการขายที่จะต่อยอดธุรกิจได้ยาวนานหรือมั่นคงก็ยังเป็นรูปแบบการขายที่ต้องมีพนักงานขายเป็นตัวแปรสำคัญเช่นเคย รูปแบบการขายที่ดีนั้นผู้ขายจะต้องมี ความเป็นนักบริการหรือผู้ให้จากใจจริง(Service Inner) เพราะการขายแบบเร่งยอดสมัยก่อนนั้น คือการสร้างสถานการณ์เพื่อกดดันลูกค้า บีบเวลาให้ตัดสินใจเร็วขึ้น แต่ผลที่ตามมาลูกค้าอาจไม่ซื้อซ้ำและอาจทำได้เพียงครั้งเดียว และหายไปเลย หลักสูตรนี้ถูกออกแบบมาจากประสบการณ์จริงของวิทยากรในการทำงานวงการขายกว่า 12 ปี ความรู้ต่างๆถูกรวบรวมออกมาเป็นหลักสูตรสำหรับใช้อบรม 1วันเต็ม ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้ กลวิธีอ่านใจลูกค้า ค้นหาความต้องการที่แท้จริง และเทคนิคในการนำเสนออย่างไรให้โดนใจลูกค้า เพราะการขายที่ดีนั้นผู้ขายต้องขายแบบเนียนๆโดยที่ลูกค้าไม่รู้ตัว แต่มีเทคนิคในการปิดการขายที่แข็งแกร่ง สามารถปิดการขายได้ทันเวลาที่ต้องการ และลูกค้ามีความสุขกับการได้ซื้อหรือใช้บริการ เทคนิคการเพิ่มยอดขาย (Upselling) เป็นเทคนิคพิเศษจากวิทยากร ผู้เข้าอบรมจะสนุกกับการอบรมรูปแบบที่มีความสนุกสนาน การเล่าเรื่องและ การมีส่วนร่วมตลอดเวลาจะทำให้ชั่วโมงในการอบรมนั้นมีการตื่นตัวตลอดเวลา เนื้อหาและเทคนิคที่ใช้ในการถ่ายทอดสามารถนำไปใช้งานได้จริง ซึ่งหัวข้อแต่ละหัวข้อนั้น จะเน้นไปทางด้านกระบวนการและวิธีในการเพิ่มยอดขายตามลักษณะของลูกค้าธุรกิจแต่ละประเภท


วัตถุประสงค์

 1.ผู้เข้าอบรมสามารถเข้าใจถึงวิธีการตั้งเป้าหมายเพื่อติดตามการสร้างยอดขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 2.ผู้เข้าอบรมสามารถเข้าใจถึงเทคนิคการนำเสนอเพื่อเข้าถึงคำว่ามืออาชีพ

 3.ผู้เข้าอบรมสามารถสร้างทัศนคติเชิงบวกผ่านแนวคิดที่สามารถนำไปใช้ต่อยอดเพื่อสร้างเส้นทางในการทำงานอย่างมีเป้าหมายได้

 4.ผู้เข้าอบรมสามารถวางแผนการรักษาฐานลูกค้าเก่าและเพิ่มเส้นทางในการหาลูกค้าใหม่ได้

 5.ผู้เข้าอบรมมีทักษะเพิ่มเติมในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและเจรจาโน้มน้าวลูกค้าได้อย่างชาญฉลาด

 6.กำหนดเป้าหมายและวางแผนกลยุทธ์การเพิ่มยอดขายได้

 7.วิเคราะห์และเลือกเครื่องมือในการเพิ่มยอดขายจากลูกค้าปัจจุบันได้

 8.สร้างยอดขายระยะยาวจากการซื้อเพิ่มได้


หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อการอบรมสัมมนา


09:00-10:30

  1. การตั้งเป้าสู่ยอดขาย

  2. ความสำคัญของการตั้งเป้าหมายและการทำตามเป้าหมาย

       - หลักการของการตั้งเป้าหมายด้วยหลัก SMART 

       - การจัดลำดับความสำคัญในการวางแผน บริหารเวลา 

       - Workshop การมีเป้าหมายเพื่อการติดตามยอดขาย

       - การติดตามยอดขายและการปรับกลยุทธ์เพื่อสร้างยอดขาย

10:30-10:45     พักรับประทานอาหารว่าง

10:45-12:00

  1. แนวคิดและวิธีปฏิบัติในการเพิ่มยอดขายจากฐานลูกค้าปัจจุบัน

  2. แก่นและที่มาของ Upselling และ Cross-selling

  3. กลยุทธ์และเครื่องมือของ Upselling และ Cross-selling

  4. การวางแผนการขายสำหรับลูกค้ากลุ่มเป้าหมายและลูกค้าปัจจุบันทั้ง Upselling และ Cross-selling

  5. การวางแผนการขายและการเลือกกลยุทธ์ที่เหมาะสมกับสภาวะแวดล้อมทางธุรกิจและสินค้าหรือบริการ

12:00-13:00      พักรับประทานอาหารเที่ยง

13:00-14:30

  1. การนำเสนออย่างมีทักษะด้วยศิลปะทางการขาย

       - เทคนิคการนำเสนออย่างสร้างสรรค์

       - Workshop ทดสอบการนำเสนอให้น่าสนใจ

       - เจรจาอย่างรู้ทัน นำเสนออย่างรู้ใจ 

       - การสื่อสารที่ตรงใจ ด้วยการโน้มน้าวลูกค้า   

14:30-14:45      พักรับประทานอาหารว่าง

14:45-16:00

  1. การนำเสนออย่างมีทักษะด้วยศิลปะทางการขาย (ต่อ)

       - กฎเจรจาด้วยการหาเพดานเพื่อปิดการขาย

       - การติดตามหลังการขจัดข้อข้องใจให้ตรงใจ 

       - กลยุทธ์สร้างความสัมพันธ์ทางความคิดเชิงบวกกับลูกค้าเพื่อลดข้อโต้แย้ง

       - หลักการนักขายแบบ CE โดยใช้พฤติกรรมลูกค้าเพื่อการขายเชิงรุก

       - กิจกรรม สร้างรูปแบบการขายแบบ CE อย่างมืออาชีพ

       - Q/A ถาม&ตอบ


ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: อบรมสัมมนา,หลักสูตรเทคนิคการเพิ่มยอดขาย, อบรมสัมมนา,หลักสูตรการขายเพื่อเพิ่มยอดขาย, อบรมสัมมนา,หลักสูตรtechniques for Upselling, อบรมสัมมนา,หลักสูตรวางแผนกลยุทธ์การเพิ่มยอดขาย, วิธีวางแผนการรักษาฐานลูกค้าเก่าและเพิ่มลูกค้าใหม่, หลักสูตรกลยุทธ์การขายเพื่อเพิ่มย