registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
search now

หลักสูตร กลยุทธ์การขายเพื่อเพิ่มยอดขายอย่างมืออาชีพ

จำนวนคนดู 327 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
หลักสูตร กลยุทธ์การขายเพื่อเพิ่มยอดขายอย่างมืออาชีพ
รอบที่

1

วันที่จัดงาน 22 ตุลาคม 2562

เวลา 09:00 - 16:00 น.

สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 7 วัน


รอบที่

2

วันที่จัดงาน 19 กุมภาพันธ์ 2563

เวลา 09:00 - 16:00 น.

สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 127 วัน


กรุณาเลือกรอบที่ต้องการสมัคร จากตัวเลือกทางด้านบนนี้

หลักการและเหตุผล


    ในโลกยุคปัจจุบัน ลูกค้ามีประสบการณ์จากการพบเจอ รูปแบบของการนำเสนอขายสินค้ามากมายเพราะการตลาดได้เข้าถึงผู้คนทุกเพศทุกวัยได้มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของ Digital Marketing , Personal Marketing , Special Marketing ลูกค้าจึงมีพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อที่เปลี่ยนไป รวมจนถึงทางเลือกหรือช่องทางในการซื้อสินค้าที่มีหลากหลายขึ้น แต่ในการขายที่จะต่อยอดธุรกิจได้ยาวนานหรือมั่นคงก็ยังเป็นรูปแบบการขายที่ต้องมีพนักงานขายเป็นตัวแปรสำคัญเช่นเคย รูปแบบการขายที่ดีนั้นผู้ขายจะต้องมี ความเป็นนักบริการหรือผู้ให้จากใจจริง(Service Inner) เพราะการขายแบบเร่งยอดสมัยก่อนนั้น คือการสร้างสถานการณ์เพื่อกดดันลูกค้า บีบเวลาให้ตัดสินใจเร็วขึ้น แต่ผลที่ตามมาลูกค้าอาจไม่ซื้อซ้ำและอาจทำได้เพียงครั้งเดียว และหายไปเลย หลักสูตรนี้ถูกออกแบบมาจากประสบการณ์จริงของวิทยากรในการทำงานวงการขายกว่า 12 ปี ความรู้ต่างๆถูกรวบรวมออกมาเป็นหลักสูตรสำหรับใช้อบรม 1วันเต็ม ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้ กลวิธีอ่านใจลูกค้า ค้นหาความต้องการที่แท้จริง และเทคนิคในการนำเสนออย่างไรให้โดนใจลูกค้า เพราะการขายที่ดีนั้นผู้ขายต้องขายแบบเนียนๆโดยที่ลูกค้าไม่รู้ตัว แต่มีเทคนิคในการปิดการขายที่แข็งแกร่ง สามารถปิดการขายได้ทันเวลาที่ต้องการ และลูกค้ามีความสุขกับการได้ซื้อหรือใช้บริการ เทคนิคการเพิ่มยอดขาย (Upselling) เป็นเทคนิคพิเศษจากวิทยากร ผู้เข้าอบรมจะสนุกกับการอบรมรูปแบบที่มีความสนุกสนาน การเล่าเรื่องและ การมีส่วนร่วมตลอดเวลาจะทำให้ชั่วโมงในการอบรมนั้นมีการตื่นตัวตลอดเวลา เนื้อหาและเทคนิคที่ใช้ในการถ่ายทอดสามารถนำไปใช้งานได้จริง ซึ่งหัวข้อแต่ละหัวข้อนั้น จะเน้นไปทางด้านกระบวนการและวิธีในการเพิ่มยอดขายตามลักษณะของลูกค้าธุรกิจแต่ละประเภท


วัตถุประสงค์

 1.ผู้เข้าอบรมสามารถเข้าใจถึงวิธีการตั้งเป้าหมายเพื่อติดตามการสร้างยอดขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 2.ผู้เข้าอบรมสามารถเข้าใจถึงเทคนิคการนำเสนอเพื่อเข้าถึงคำว่ามืออาชีพ

 3.ผู้เข้าอบรมสามารถสร้างทัศนคติเชิงบวกผ่านแนวคิดที่สามารถนำไปใช้ต่อยอดเพื่อสร้างเส้นทางในการทำงานอย่างมีเป้าหมายได้

 4.ผู้เข้าอบรมสามารถวางแผนการรักษาฐานลูกค้าเก่าและเพิ่มเส้นทางในการหาลูกค้าใหม่ได้

 5.ผู้เข้าอบรมมีทักษะเพิ่มเติมในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและเจรจาโน้มน้าวลูกค้าได้อย่างชาญฉลาด

 6.กำหนดเป้าหมายและวางแผนกลยุทธ์การเพิ่มยอดขายได้

 7.วิเคราะห์และเลือกเครื่องมือในการเพิ่มยอดขายจากลูกค้าปัจจุบันได้

 8.สร้างยอดขายระยะยาวจากการซื้อเพิ่มได้


หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อการอบรมสัมมนา


09:00-10:30

  1. การตั้งเป้าสู่ยอดขาย

  2. ความสำคัญของการตั้งเป้าหมายและการทำตามเป้าหมาย

       - หลักการของการตั้งเป้าหมายด้วยหลัก SMART 

       - การจัดลำดับความสำคัญในการวางแผน บริหารเวลา 

       - Workshop การมีเป้าหมายเพื่อการติดตามยอดขาย

       - การติดตามยอดขายและการปรับกลยุทธ์เพื่อสร้างยอดขาย

10:30-10:45     พักรับประทานอาหารว่าง

10:45-12:00

  1. แนวคิดและวิธีปฏิบัติในการเพิ่มยอดขายจากฐานลูกค้าปัจจุบัน

  2. แก่นและที่มาของ Upselling และ Cross-selling

  3. กลยุทธ์และเครื่องมือของ Upselling และ Cross-selling

  4. การวางแผนการขายสำหรับลูกค้ากลุ่มเป้าหมายและลูกค้าปัจจุบันทั้ง Upselling และ Cross-selling

  5. การวางแผนการขายและการเลือกกลยุทธ์ที่เหมาะสมกับสภาวะแวดล้อมทางธุรกิจและสินค้าหรือบริการ

12:00-13:00      พักรับประทานอาหารเที่ยง

13:00-14:30

  1. การนำเสนออย่างมีทักษะด้วยศิลปะทางการขาย

       - เทคนิคการนำเสนออย่างสร้างสรรค์

       - Workshop ทดสอบการนำเสนอให้น่าสนใจ

       - เจรจาอย่างรู้ทัน นำเสนออย่างรู้ใจ 

       - การสื่อสารที่ตรงใจ ด้วยการโน้มน้าวลูกค้า   

14:30-14:45      พักรับประทานอาหารว่าง

14:45-16:00

  1. การนำเสนออย่างมีทักษะด้วยศิลปะทางการขาย (ต่อ)

       - กฎเจรจาด้วยการหาเพดานเพื่อปิดการขาย

       - การติดตามหลังการขจัดข้อข้องใจให้ตรงใจ 

       - กลยุทธ์สร้างความสัมพันธ์ทางความคิดเชิงบวกกับลูกค้าเพื่อลดข้อโต้แย้ง

       - หลักการนักขายแบบ CE โดยใช้พฤติกรรมลูกค้าเพื่อการขายเชิงรุก

       - กิจกรรม สร้างรูปแบบการขายแบบ CE อย่างมืออาชีพ

       - Q/A ถาม&ตอบ


Sponsored
วิทยากร

อาจารย์ธนภัทร ธรรมากัลยากุล

จัดซื้อ การตลาด การขาย บริการ

ด้านการขาย การบริการ การตลาด บุคลิกภาพปัจจุบัน วิทยากรการขาย การบริการ และทักษะทั่วไป (Soft Skills) ให้แก่องค์กรภาครัฐและเอกชน  ประธานกรรมการบริหาร บริษัท Skin Con­cept (ผลิตภัณฑ์สกินแคร์) ที่ปรึกษาด้านการขายและการตลาด Sis­ter Spring Clinic และ Bangkok Clinic Revolution

สถานที่จัดงาน

โรงแรมไอบิสนานา (IBIS Nana Hotel)

เขตคลองเตย | กรุงเทพมหานคร

ราคา/โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ราคา 3,900.00 บาท Promotion!! ราคาพิเศษสมัคร 4ท่าน  ชำระเพียงท่านละ  2,900 บาทเท่านั้น


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด
ชื่อผู้ติดต่อ:คุณพลอย
เบอร์โทรศัพท์ :0897737091

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตร กลยุทธ์การขายเพื่อเพิ่มยอดขายอย่างมืออาชีพ
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


คำค้นประกาศนี้ Tags: อบรมสัมมนา,หลักสูตรเทคนิคการเพิ่มยอดขาย, อบรมสัมมนา,หลักสูตรการขายเพื่อเพิ่มยอดขาย, อบรมสัมมนา,หลักสูตรtechniques for Upselling, อบรมสัมมนา,หลักสูตรวางแผนกลยุทธ์การเพิ่มยอดขาย, วิธีวางแผนการรักษาฐานลูกค้าเก่าและเพิ่มลูกค้าใหม่, หลักสูตรกลยุทธ์การขายเพื่อเพิ่มย
บริหารงานขนส่งอย่างมีประสิทธิภาพด้วย LEAN   (LEAN TRANSPORTATION MANAGEMENT)
3,500บาท
ขนส่งเป็นหัวใจสำคัญสำหรับองค์กรในยุคปัจจุบันที่มีการแข่งขันที่รุ่นแรงขึ้นเรื่อยๆ หลายๆ บริษัทประสบปัญหาเรื่องงานขนส่งที่ไม่มีคุณภาพส่งผลให้การดำเนินการล่าช้าใช้ต้นทุนในการดำเนินงานขนส่งมากเกินไป ทำให้ความสามารถในการแข่งขันลดลง
ผู้นำ 4.0 ขั้นเทพ : Leadership Development
4500บาท
ภาวะผู้นำเป็นสิ่งที่องค์กรตระหนักและปรารถนาให้ผู้นำในองค์กรที่มีอยู่มากมายมีภาวะผู้นำ แต่สิ่งที่ปรากฎกลับมีเพียงส่วนน้อยทีมีภาวะผู้นำในองค์กร หลักสูตร ผู้นำ 4.0 ขั้นเทพ (Leadership Development) เป็นหลักสูตรเพื่อการพัฒนาภาวะผู้นำให้กับผู้นำในองค์กร
หลักสูตร ทักษะการจัดการสำหรับเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมมืออาชีพ
3,900บาท
มุ่งเน้นให้ผู้บริหารงานฝึกอบรมจะจัดหลักสูตรให้น่าสนใจอย่างไร,เพื่อให้ให้ทราบถึงการประสานงานที่ดีระหว่างผู้บรรยาย และผู้เข้าอบรม,เพื่อให้ทราบและเตรียมการก่อนฝึกอบรม ระหว่างอบรมและหลังการอบรมอย่างมีประสิทธิภาพ,ผู้บริหารงานฝึกอบรมสามารถวางแผนโครง
Presentation Skill : การนำเสนออย่างมืออาชีพ
3900บาท
หลักสูตร อบรม presentation skill ทักษะการนําเสนอ คือ การอบรมเทคนิคการนำเสนออย่างมืออาชีพ สำหรับท่านที่กลุ้มใจทุกครั้งเมื่อต้องนำเสนองาน หรือขณะนำเสนองานคนในที่ประชุมไม่มีใครสนใจที่จะฟังเราหรือจะอธิบายอย่างไรดีกับข้อมูลอัดแน่นให้ตรงประเด็นและทันเวลา
สอนลูกน้องอย่างไร ให้ได้งานตามเป้าหมาย
3900บาท
สมัคร 4 ท่านๆ ลดเหลือท่านละ 2,900 บาท (จากราคาปกติท่านละ 3,900 บาท) เพื่อสามารถรู้วิธีการที่จะสอนงาน และสร้างแรงจูงใจลูกน้องในการปฏิบัติงานให้ได้ตามเป้าหมาย
รอบรู้เรื่องพิกัดอัตราศุลกากร Update 2019
4500บาท
พิกัดอัตราศุลกากร เป็นเครื่องมือที่สำคัญของรัฐบาล ในการควบคุมสินค้าที่นำเข้าและส่งออก หลักสูตรนี้
การพัฒนาทักษะวิทยากรฝึกอบรมภายในองค์กรให้เป็นมืออาชีพ
3,300บาท
หลักสูตรนี้มุ่งเน้นให้เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมหรือวิทยากรภายในองค์กรให้มีทักษะ และมีความพร้อม ในการจัดอับรมสัมมนาภายในองค์กรโดยมุ่งเน้นให้ทราบถึงบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ และขั้นตอน วิธีการ ในการเป็นวิทยารฝึกอบรมในองค์กร
ห้ามพลาด +++ 40 ประเด็น เด็ดๆ... ที่ผู้บริหารงาน HR. มือใหม่ต้องรู้ !!!
3900บาท
พิเศษ สำรอง 4 ท่านลดเหลือเพียงท่านละ 2,900 บาททันที พร้อมให้คำปรึกษาฟรี หลังจบสัมมนาโดยไม่มีค่าใช้จ่าย