บันทึกสำเร็จ...

ดร.ภคพร  กุลจิรันธร

ผู้เชี่ยวชาญด้าน: อบรมสำหรับองค์กร (การเป็นผู้นำ / ผู้บริหาร)

จำนวนเข้าชม 18577 ครั้ง

เกี่ยวกับวิทยากร

วิทยากรผู้มีประสบการณ์ในการบริหารและ ทำ งานในบริษัทและองค์กรระหว่างประเทศ ของญี่ปุ่น มีความเชี่ยวชาญในวัฒนธรรมและ การทำ งานกับชาวญี่ปุ่นเป็นอย่างดี และยังมี ความสามารถด้านภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี เยี่ยม ได้คะแนนสอบ TOEIC 985 จากคะแนน เต็มทั้งหมด 990 คะแนน

ประวัติการศึกษา

SILPAKORN UNIVERSITY, THAILAND

Ph.D in Forensic Science and Law Process | 2019

ประสบการณ์

JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY (JICA) S-TOP PROJECT, THAILAND

Policy Recommendation Consultant

หลักสูตรอบรมที่เคยสอน

 • Japanese Management Style
 • Japanese Service Style
 • Management, Research and
 • Evaluation, Digital Literacy
 • English, TOEIC
Sponsored
สิทธิประโยชน์ด้านเขตปลอดอากร (Free Zone) และ เขตประกอบการเสรี (IEAT Free Zone)

หลักการและเหตุผล     ผู้ปฏิบัติงานในเขตปลอดอากรหรือเขตประกอบการค้าเสรีจำเป็นต้องมีความร...

ดูรายละเอียด
การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานส่วนบุคคลด้วย 3 เทคนิคของญี่ปุ่น 3 Japanese Techniques in Improving Personal Productivity

หลักการและเหตุผล ประสิทธิภาพในการทำงานเป็นตัวชี้วัดคุณภาพการทำงานของพนักงาน ...

ดูรายละเอียด

คอร์สสัมมนาที่สอนโดย ดร.ภคพร กุลจิรันธร

 • ทั้งหมด
 • อบรม Presentation skill
 • อบรม พัฒนากลยุทธ์ Strategic Development
 • อบรม Responsibility
 • อบรม Communication Skill
 • อบรม Leadership
 • อบรม Work Improvement/Motivation
 • อบรม ภาษาอังกฤษ/จีน/เกาหลี/ญี่ปุ่น
 • อบรม Teamwork
 • อบรม Writing
 • อบรม หัวหน้างาน (Supervisor)
 • อบรม Project management
 • อบรม ผู้บริหารระดับสูง (CEO/VP)
 • อบรม Problem Solving

วิทยากรในสาขาเดียวกัน ดูวิทยากรทั้งหมด »