บันทึกสำเร็จ...

ดร.ภคพร  กุลจิรันธร

ผู้เชี่ยวชาญด้าน: สำหรับองค์กร (การเป็นผู้นำ / ผู้บริหาร)

จำนวนเข้าชม 9257 ครั้ง

เกี่ยวกับวิทยากร

วิทยากรผู้มีประสบการณ์ในการบริหารและ ทำ งานในบริษัทและองค์กรระหว่างประเทศ ของญี่ปุ่น มีความเชี่ยวชาญในวัฒนธรรมและ การทำ งานกับชาวญี่ปุ่นเป็นอย่างดี และยังมี ความสามารถด้านภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี เยี่ยม ได้คะแนนสอบ TOEIC 985 จากคะแนน เต็มทั้งหมด 990 คะแนน

ประวัติการศึกษา

SILPAKORN UNIVERSITY, THAILAND

Ph.D in Forensic Science and Law Process | 2019

ประสบการณ์

JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY (JICA) S-TOP PROJECT, THAILAND

Policy Recommendation Consultant

หลักสูตรอบรมที่เคยสอน

  • Japanese Management Style
  • Japanese Service Style
  • Management, Research and
  • Evaluation, Digital Literacy
  • English, TOEIC
Sponsored

คอร์สสัมมนาที่สอนโดย ดร.ภคพร กุลจิรันธร

  • ทั้งหมด
  • การเป็นผู้นำ / ผู้บริหาร
  • การวางแผนเชิงกลยุทธ์
  • การสื่อสาร
  • ทักษะความชำนาญทั่วไป

วิทยากรในสาขาเดียวกัน ดูวิทยากรทั้งหมด »