บันทึกสำเร็จ...

ดร.ภคพร  กุลจิรันธร

ผู้เชี่ยวชาญด้าน: สำหรับองค์กร (การเป็นผู้นำ / ผู้บริหาร)

จำนวนเข้าชม 75 ครั้ง

เกี่ยวกับวิทยากร

วิทยากรผู้มีประสบการณ์ในการบริหารและ ทำ งานในบริษัทและองค์กรระหว่างประเทศ ของญี่ปุ่น มีความเชี่ยวชาญในวัฒนธรรมและ การทำ งานกับชาวญี่ปุ่นเป็นอย่างดี และยังมี ความสามารถด้านภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี เยี่ยม ได้คะแนนสอบ TOEIC 985 จากคะแนน เต็มทั้งหมด 990 คะแนน

ประวัติการศึกษา

SILPAKORN UNIVERSITY, THAILAND

Ph.D in Forensic Science and Law Process | 2019

ประสบการณ์

JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY (JICA) S-TOP PROJECT, THAILAND

Policy Recommendation Consultant

หลักสูตรอบรมที่เคยสอน

  • Japanese Management Style
  • Japanese Service Style
  • Management, Research and
  • Evaluation, Digital Literacy
  • English, TOEIC
Sponsored
หลักสูตรอบรม เทคนิคการเจรจาต่อรองและบุคลิกภาพที่ดีเพื่อการขาย ( Negotiation and Selling Techniques with Smart Personality )

          ในยุคสมัยที่โลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ทุกสิ่งล้วน...

ดูรายละเอียด
หลักสูตร นักบริหารทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ (The Ultimate HR)

          ปัจจุบันองค์กรประสบปัญาหาภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้ไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจที่ผั...

ดูรายละเอียด

คอร์สสัมมนาที่สอนโดย ดร.ภคพร กุลจิรันธร

  • ทั้งหมด
  • การเป็นผู้นำ / ผู้บริหาร
  • การวางแผนเชิงกลยุทธ์
  • การสื่อสาร การเจรจาต่อรอง

วิทยากรในสาขาเดียวกัน ดูวิทยากรทั้งหมด »