บันทึกสำเร็จ...

วินัย  เวชวิทยาขลัง

ผู้เชี่ยวชาญด้าน: อบรมสำหรับองค์กร (ระบบมาตรฐานและคุณภาพ, การผลิต)

จำนวนเข้าชม 2697 ครั้ง

เกี่ยวกับวิทยากร

วิทยากรที่ปรึกษา วางแผนระบบบำรุงรักษา RCM, TPM และ PM ให้กับบริษัทชั้นนำ

ประวัติการศึกษา

วิศวกรรมศาสตร์ วศ.บ เครื่องกล สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขต เทเวศร์ กทม


ประสบการณ์

SCG ปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง)

 • อดีต ผู้จัดการบำรุงรักษาและวางแผน
 • อดีต ผู้จัดการบริการเทคนิค
 • อดีต ผู้จัดการศูนย์ฝึกอบรมทางเทคนิค
 • Maintenance Performance Auditor

ประสบการณ์ที่ปรึกษาTPM , PM -วิทยากร บริษัทชั้นนำ มากกว่า 30 ปี

หลักสูตรอบรมที่เคยสอน

 :การบริหารจัดการระบบบำรุงรักษา(Maintenance Management System)

  :การวางแผน และวัดผลระบบ ระบบงานซ่อม บำรุงรักษา

  :การจัดทำระบบบำรุงรักษาเครื่องจักรเชิงปฏิบัติ

  :ระบบเชิงรุกบำรุงรักษา เครื่องจักรไร้ปัญหา(Proactive Maintenance)

  :ระบบบำรุงรักษาพยากรณ์(Predictive Maintenance)

  :การบำรุงรักษา เชิงปรับปรุงแก้ไข(Corrective Maintenance:CM)

   :ระบบความน่าเชื่อถือ มั่นใจ การใช้งาน บำรุงรักษาเครื่องจักร(Reliability Center Maintenance:RCM)

  :การตรวจประเมินประสิทธิภาพ ระบบบำรุงรักษา(Maintenance Performance Audit)

   :การบำรุงรักษาที่ทุกคนมีส่วนร่วมTPM

  :TPMการบำรุงรักษาด้วยตนเอง ภาคปฏิบัติ (AM:Autonomous Maintenance Practical)

   :TPM การบำรุงรักษาตามแผน ภาคปฏิบัติ(PM:Planned MaintenancePractical)

   :TPM การบำรุงรักษาคุณภาพ ภาคปฏิบัติ (QM:Quality Maintenance Practical)

   :TPMการจัดการ การออกแบบโครงการ ผลิตภัณฑ์ใหม่ ตั้งแต่ต้น ภาคปฏิบัติ(EM:Early Management Practical)

   :TPM การปรับปรุง ลดความสูญเสีย สูญเปล่า เฉพาะเรื่อง ภาคปฏิบัติ(FI:Focus Improvement)

   :TPM ตามข้อกำหนด IATF 16949 2016 ภาคปฏิบัติ

   :การวางแผนจัดทำระบบอะไหล่งานซ่อมบำรุง

   :ระบบประกันงานซ่อมบำรุง(Assurance Maintenance)

   :ความปลอดภัยในงานซ่อมบำรุง

   :การวัด วิเคราะห์การสั่นสะเทือนเครื่องจักร(Vibration Analysis)

  :การปรับสมดุล ชิ้นส่วนหมุนเครื่องจักร อุปกรณ์(Balancing)

  :การประกอบติดตั้งเครื่องจักร ให้ตรงแนวศูนย์ ภาคปฏิบัติ(Dial gauge Alignment)

  :เทคนิคบำรุงรักษา อุปกรณ์ส่งกำลังทางกล(Transmission)

  :การวางแผนจัดทำระบบหล่อลื่นเครื่องจักร อุปกรณ์การผลิต

  :การบำรุงรักษาเครื่องจักร ด้วยวิธีตรวจวิเคราะห์น้ำมันหล่อลื่น ด้วยตนเอง ภาคปฏิบัติ

  :การเลือกใช้ บำรุงรักษาและวิเคราะห์ปัญหาป้องกันแบริ่งเสียหาย

   :เทคนิคการใช้งาน และแก้ไขปัญหา Bolt And Nut

   : 6หลักสูตรพื้นฐานงานบำรุงรักษา(6Basic Maintenance)

  :การวิเคราะห์ปัญหาข้อบกพร่อง(FMEA)

   :การวิเคราะห์ ทำไม ทำไม(Why Why Analysis)

  :การวิเคราะห์ปรากฎการณ์(PM Analysis)

  :QC 7 Tools ภาคปฏิบัติ

  :กลยุทธ์การควบคุมจากการมองเห็น (Visual Control)

  :บำรุงรักษา อุปกรณ์ไฟฟ้าอุตสาหกรรม (Basic Electicalr)

   :เทคนิคการสอนงานภาคปฏิบัติ(On The Job Training)

    :ทักษะการเป็นวิทยากรด้านเทคนิค (Technical Train The Trainer)

   :การกำหนดดัชนีชี้วัด และเป้าหมาย ความสำเร็จระบบงานซ่อมบำรุง(KPI)

  :เทคนิคการควบคุมเครื่องจักรการผลิต

  :การจัดการอบรมพัฒนาทักษะการผลิต และการซ่อม

  :การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์บริการงานระบบซ่อมบำรุง(CMMS)

   :โปรแกรมคอมพิวเตอร์ บริหารงานวางแผนซ่อมบำรุง

   :โปรแกรมคอมพิวเตอร์บริหารจัดการระบบอะไหล่งานซ่อมบำรุง

   :โปรแกรมคอมพิวเตอร์การจัดทำประวัติและวัดผลระบบซ่อมบำรุง

Sponsored
การบริหารจัดการคลังสินค้าและลดต้นทุนสินค้าคงคลังด้วยหลักการไคเซ็น (Warehouse Management and Inventory Cost Reduction with Kaizen)

หลักการและเหตุผล      การบริหารจัดการคลังสินค้า (Warehouse Management) เป็นการจัดการในก...

ดูรายละเอียด
หลักสูตรอบรม การตรวจงานก่อสร้างแบบมืออาชีพ 2 วัน

           การก่อสร้างเป็นขบวนการทำงานที่สร้างอาคาร หรือ สิ่งปลูกสร้างให้เป็นไปตามแบบก่...

ดูรายละเอียด

คอร์สสัมมนาที่สอนโดย วินัย เวชวิทยาขลัง

 • ทั้งหมด
 • อบรม การผลิต/วางแผนการผลิต
 • อบรม บริหารงานคุณภาพ
 • อบรม Business Development
 • อบรม Coaching & Mindset
 • งานช่าง / วิศวกรรม
 • อบรม SIX SIGMA
 • อบรม KAIZEN
 • อบรม HR
 • งานอุตสาหกรรม
 • อบรม เซฟตี้/จป./คปอ.
 • อบรม ช่างแอร์/ช่างไฟฟ้า
 • อบรมเพิ่มผลผลิต
 • อบรม มาตรฐานอื่นๆ

วิทยากรในสาขาเดียวกัน ดูวิทยากรทั้งหมด »