เทคนิคการสื่อสารอย่างมีประสิทธิผล Effective Communication Skill

จำนวนคนดู 682 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
ประโยชน์ที่จะได้รับ

  ตระหนักถึงอุปสรรคและปัญหาที่เกิดขึ้นจากการสื่อสารที่ผิดพลาดและทราบวิธีที่จะหลีกเลี่ยงปัญหาดังกล่าว

  ปรับทัศนคติและกรอบความคิดด้านการสื่อสารให้เป็นเชิงบวกและสร้างสรรค์

  ใช้เทคนิคเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารให้ชัดเจน ตรงประเด็นสู่เป้าหมาย เป็นผู้ฟังที่เข้าอกเข้าใจเพื่อสร้างเสน่ห์และความน่าสนใจในการสื่อสาร

  สำรวจตัวเอง วิเคราะห์ผู้อื่น ปรับปรุง และพัฒนาตนเองด้านการสื่อสารให้มีประสิทธิผล


หัวข้ออบรมสัมมนา
•กรอบความคิดและทัศนคติในการสื่อสารเชิงบวกและสร้างสรรค์

•อุปสรรคและปัญหาที่เกิดขึ้นจากการสื่อสารงานบริการที่ผิดพลาด

•เทคนิคในการสื่อสารกับผู้ฟังประเภทต่าง ๆ ได้อย่างตรงจุดและโดนใจ

•อาวุธสำหรับการสื่อสารเพื่อให้ได้ผลที่แม่นยำ

•เทคนิคในการฟังอย่างเข้าอกเข้าใจเพื่อเป็นนักสื่อสารที่มีเสน่ห์

•เทคนิคใสการพูดเพื่อโน้มน้าวและจูงใจ

•การสื่อสารเพื่อให้ได้รับความร่วมมือและการประสานงานอย่างเต็มใจ

•การให้ Feedback ที่ให้กำลังใจและสร้างความเปลี่ยนแปลง

•การตั้งคำถามที่ดีของการสื่อสาร

•ตระหนัก สำรวจ วิเคราะห์ ปรับปรุง พัฒนาตนเองด้านการสื่อสาร


ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: การสื่อสาร, เทคนิคการสื่อสาร, เทคนิคการสื่อสารอย่างมีประสิทธิผล, Effective Communication Skill, communication, ทักษะการสื่อสาร

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด