เนื่องจากปัจจุบันมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในหลายพื้นที่ และมีการแจ้งปิดสถานที่ในบางพื้นที่ ทั้งกรุงเทพฯ และบางจังหวัด ส่งผลกระทบต่อการสัมมนาในวงกว้าง ทางเวปสัมมนาดีดี จึงขอเรียนให้ท่านผู้ใช้งาน โปรดสอบถามยืนยันสถานะการจัดสัมมนากับทางผู้จัดงานอีกครั้ง

ลงประกาศ

สัมมนาฟรี

คลิกที่นี่

การจัดทำข้อมูลเพื่อวิเคราะห์ภาระงานและการวิเคราะห์อัตรากำลังอย่างได้ผล (Effective Workload Collection for Workforce Analysis)

จำนวนคนดู 192 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
การจัดทำข้อมูลเพื่อวิเคราะห์ภาระงานและการวิเคราะห์อัตรากำลังอย่างได้ผล  (Effective Workload Collection  for Workforce Analysis)
รอบที่

1

วันที่จัดงาน 22 พฤษภาคม 2563

เวลา 09:00 - 16:00 น.

สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 46 วัน


กรุณาเลือกรอบที่ต้องการสมัคร จากตัวเลือกทางด้านบนนี้

ตัวอย่างหัวข้อเรียนรู้ : 

•แชร์ปัญหาที่วิเคราะห์อัตรากำลังคนไม่ได้เสียที  

•ทบทวนความเข้าใจเรื่องการวิเคราะห์อัตรากำลัง

•เทคนิคการวิเคราะห์อัตรากำลังตามภาระงาน (Workload)

•การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลปริมาณงาน 

•การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเวลาปฏิบัติงาน


หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อการอบรม

แชร์ปัญหาองค์กรวิเคราะห์อัตรากำลังคนไม่ได้เสียทีเพราะเหตุใดบ้าง

ทบทวนความเข้าใจ

 - การวิเคราะห์อัตรากำลัง (Workforce Analysis) คืออะไร

 - ความจำเป็นของการวิเคราะห์อัตรากำลัง (Workforce Analysis)

 - รูปแบบที่หลากหลายของการวิเคราะห์อัตรากำลัง

 - วิเคราะห์อัตรากำลังคนแล้ว ทำอะไรต่อไป ?

ความเข้าใจเทคนิคการวิเคราะห์อัตรากำลังตามภาระงาน (Workload)

 - ภาระงาน (Workload) คืออะไร - ส่วนประกอบของภาระงาน

 - ทำไมการวิเคราะห์อัตรากำลังตามภาระงานจึงได้รับความนิยม- แหล่งข้อมูลสำหรับการรวบรวมภาระงาน

 - การวิเคราะห์อัตรากำลังตามภาระงานคืออะไร

 - ขั้นตอนการวิเคราะห์อัตรากำลังตามภาระงานเป็นอย่างไร

การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลปริมาณงาน

    - แบบฟอร์มรวบรวมงาน (Task Collection Sheet) - ข้อมูลที่ต้องรวบรวมเพื่อให้ทราบปริมาณงาน

    - วิธีการรวบรวมงานให้ครบถ้วน

 - งานใดควร/ไม่ควรรวบรวมเพื่อไปวิเคราะห์ภาระงาน

 - ระบุหน่วยนับของงานและปริมาณงานอย่างไรจึงจะไม่ผิดและได้ผลดี

 - Workshop และฝึกปฏิบัติ : จัดทำข้อมูลงานและปริมาณงาน และข้อมูลหน่วยนับและปริมาณงานตามตัวอย่าง

การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเวลาปฏิบัติงาน

    - แบบฟอร์มแจกแจงขั้นตอนและเวลาการปฏิบัติงานแต่ละขั้นตอน

    - ข้อมูลที่ต้องรวบรวมเพื่อให้ทราบเวลาปฏิบัติงาน

 - แนวทางการเลือกระบุเวลาปฏิบัติงาน

 - แนวทางการเขียนขั้นตอนการทำงาน (Work Process) ให้ถูกต้อง

 - ลดแบบฟอร์มให้น้อยลงด้วยการรวบรวมข้อมูลเวลาและระบุปริมาณงานด้วย Workload Data Sheet

 - Workshop และฝึกปฏิบัติ : จัดทำข้อมูลชั้นตอนและเวลาปฏิบัติงาน ตามตัวอย่าง

การเชื่อมโยงข้อมูลจากการวิเคราะห์ภาระงานไปสู่การวิเคราะห์อัตรากำลัง

ถาม-ตอบประเด็น ปัญหา และสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ภาระงาน

 สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ และคำแนะนำในการเรียนรู้ต่อยอด    


วิทยากร

ชัชวาล อรวงศ์ศุภทัต

งานบุคคล HR หัวหน้างาน การทำงาน

วิทยากรและที่ปรึกษาด้านการพัฒนาบุคลากร ระบบบริหารงานบุคคลประสบการณ์ในงานประจำ   ผู้อำนวยการอาวุโส-พัฒนาบุคลากรและพัฒนาองค์การ           บริษัท ซิมโฟนี่คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล           สายงานพัฒนาธุรกิจและทรัพยากรบุคคล          บริษัท กรุงไทยธุรกิจบริการ จำกัด (KTBGS) บริษัทในเครือธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ           บริษัท เครื่องดื่มกระทิงแดง จำกัด      ...

คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
•เจ้าของธุรกิจขนาด SME

•HR Manager / Supervisor

•HR Officer ที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลงาน


สถานที่จัดงาน

โรงแรมโกลด์ออร์คิด (Gold Orchid Bangkok Hotel)

เขตราชเทวี | กรุงเทพมหานคร

ราคา/โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ราคา 3,900.00 บาท

ชำระค่าสัมมนาก่อนวันที่ 10 มกราคม 63

ลดเหลือเพียงท่านละ 3,500 บาทเท่านั้น (จากราคาปกติท่านละ 3,900 บาท)


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด
ชื่อผู้ติดต่อ:จิ๋ว
เบอร์โทรศัพท์ :089-606-0444,090-645-0992

หากท่านต้องการสมัคร การจัดทำข้อมูลเพื่อวิเคราะห์ภาระงานและการวิเคราะห์อัตรากำลังอย่างได้ผล (Effective Workload Collection for Workforce Analysis)
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


คำค้นประกาศนี้ Tags: การจัดทำข้อมูลเพื่อวิเคราะห์ภาระงานและการวิเคราะห์, Effective Workload Collection for Workforce Analy, อบรมฝ่าย hr, วิเคราะห์อัตรากำลังคน, Workload Collection for Workforce, วิเคราะห์อัตรากำลังคน
การประเมินผล ติดตามผล และการวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการฝึกอบรม
3900บาท
1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม-สัมมนา มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินผล การติดตามผลการฝึกอบรม และการวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการฝึกอบรมมอย่างมีระบบที่ดี
การวิเคราะห์อัตรากำลังคน
3900บาท
การวิเคราะห์ และบริหารกำลังคน นับได้ว่าเป็นโจทย์ที่ท้าทายความสามารถขององค์กรเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะในโลกของธุรกิจที่เปลี่ยนแปลง องค์กรมักประสบปัญหาการหาคนทำงาน“ที่ใช่” (The Right People) ได้ยากจากตลาดแรงงานที่มีภาวะการแข่งขันกันสูง
VDA6.3 Process Audit
7800บาท
พิเศษ ชำระก่อนวันสัมมนา ลดเหลือท่านละ 7,500 บาท (จากราคาปกติท่านละ 7,800 บาท)
การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร IDP
3800บาท
 สำหรับ ฝ่ายบุคคล-ฝึกอบรม , หัวหน้า , ผู้ช่วยหัวหน้า และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำ IDP   วัตถุประสงค์ 1. ทราบความหมายและประโยชน์ของการจัดทำ IDP 2. ทราบวิธีการ – ขั้นตอน ในการจัดทำ IDP 3. สามารถกำหนดแผนพัฒนาบุคลากรรานบุคคล (IDP) ได้อย่างเหมาะสมกับบุ
สัมมนาออนไลน์ : สิทธิประโยชน์ทางภาษีศุลกากร (Customs duty incentives)
1500บาท
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาในการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีศุลกากรและแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหา
สัมมนาออนไลน์ : นวัตกรรมและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (Innovation & Continues improvement)
1500บาท
เป็นการรวบรวมเครื่องมือที่ใช้แก้ไขปัญหากับพนักงานในระดับปฏิบัติการและฝึกการรวมกลุ่มทำกิจกรรมเพื่อช่วยกันระดมสมอง ในการแก้ไขปัญหาประจำวันได้เป็นอย่างดีอีกด้วย
Sponsored
บูสประกาศกับสัมมนาดีดี
หลักสูตร การออกแบบและปรับปรุงระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
3900บาท
การประเมินผลการปฏิบัติงาน เป็นเครื่องมือที่สำคัญสำหรับองค์กรใช้สาหรับการกำหนดและติดตามผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละตำแหน่ง ช่วยในการปรับปรุงงาน วางแผนเพื่อการปรับปรุงพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร การจ่ายค่าตอบแทน และการปรับเลื่อนตำแหน่งหรือโยกย้ายบุคลากรไปสู่ต
จิตวิทยาการบริหารคน หัวหน้างาน
3900บาท
เพื่อเสริมสร้าง และพัฒนาทักษะภาวะผู้นำ ให้ผู้เข้ารับการอบรมเป็นผู้นำที่มีคุณภาพ มีความสามารถ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ด้วยการรู้จักพัฒนาตนเอง พัฒนาคน และพัฒนาผลงานให้บรรลุตามเป้าหมายที่ต้องการ