เนื่องจากปัจจุบันมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในหลายพื้นที่ และมีการแจ้งปิดสถานที่ในบางพื้นที่ ทั้งกรุงเทพฯ และบางจังหวัด ส่งผลกระทบต่อการสัมมนาในวงกว้าง ทางเวปสัมมนาดีดี จึงขอเรียนให้ท่านผู้ใช้งาน โปรดสอบถามยืนยันสถานะการจัดสัมมนากับทางผู้จัดงานอีกครั้ง

ลงประกาศ

สัมมนาฟรี

คลิกที่นี่

การวางแผนกำลังคนสำหรับนักบริหารทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ (Workforce Planning for Professional HR)

จำนวนคนดู 136 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
การวางแผนกำลังคนสำหรับนักบริหารทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ (Workforce Planning for Professional HR)
สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
หลายองค์กรหันมาให้ความสำคัญกับการวางแผนกำลังคน (Workforce Planning) กันอย่างมาก การวางแผนกำลังคนเป็นกิจกรรมสำคัญที่จะต้องทำก่อนที่จะสรรหาและคัดเลือกบุคลากรเข้ามาร่วมงาน และไปบริหารกำลังคนโดยวิธีการอื่นเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ หลักสูตรนี้ มุ่งปูพื้นฐานเรื่องการวางแผนกำลังคนให้กับนักบริหารทรัพยากรบุคคลที่ยังไม่มีประสบการณ์มากนักกับงานวางแผนกำลังคนทั้งในองค์กรธุรกิจโรงงานอุตสาหกรรมและธุรกิจอื่น โดยเฉพาะอุตสาหกรรมบริการและการค้าที่จะต้องควบคุมต้นทุนด้วยการวางแผนและวางแผนกำลังคนอย่างมีประสิทธิภาพ    
หัวข้ออบรมสัมมนา

หัวข้อการเรียนรู้ (Course Outline) :  


ทำไมองค์กรในโลกธุรกิจ 4.0 จึงต้องวางแผนกำลังคน 

      > กิจกรรมระดมสมอง : สำรวจความเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารกำลังคน พร้อมคำแนะนำจากวิทยากร

      > ถาม-ตอบ : บทบาทของคนทำงาน HR ในการบริหารกำลังคนที่องค์กรคาดหวัง พร้อมมุมมองจากวิทยากร  การวางแผนกำลังคือ (workforce Planning) คืออะไร 

>   การวางแผนกำลังคนในมุมมองของนักวิชาการและองค์กรที่ปรึกษา เหมือนหรือต่างกันอย่างไร

 - กิจกรรมสำคัญของการวางแผนกำลังคน 

 - งานวางแผนกำลังมีความสำคัญต่อองค์กรอย่างไร  

 - กรณีศึกษา : การวางแผนกำลังคนขององค์กรตัวอย่างกระบวนการวางแผนกำลัง (Workforce Management Process)   

 - วิเคราะห์อัตรากำลังปัจจุบัน (Analyzing Current Human Resource)

 - การทบทวนการใช้กำลังคน (Reviewing Employee Utilization)  

 - พยากรณ์อุปสงค์กำลังคน (Forecasting the Demand for Employees)  

 - พยากรณ์อุปทานกำลังคน (Forecasting Supply)  

 - การกำหนดและใช้กลยุทธ์ด้านกำลังคน (Design & Implement Strategic Manpower Planning) เงื่อนไขที่จะช่วยทำให้การวางแผนกำลังคนและบริหารกำลังคนประสบความสำเร็จ 

 -  การจัดเตรียมข้อมูลเพื่อการวางแผนกำลังคน 

 -  การสื่อสารงานวางแผนกำลังคนกับหน่วยงานต่าง ๆ 

 -  การตั้งคณะกรรมการวางแผนกำลังคนเพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน

 -  การออกแบบแนวทางการวิเคราะห์อัตรากำลัง 

 -  เรื่องที่ HR เท่านั้นควรรู้ 

 -  ความรู้และทักษะของคนทำงาน HR ที่จะวางแผนกำลังคนและบริหารกำลังคนได้อย่างมืออาชีพ  

 -  เรื่องที่ต้องระวังเมื่อต้องดำเนินการวางแผนกำลังคน เป็นต้น สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ และคำแนะนำในการเรียนรู้ต่อยอด   

+ สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้และถาม-ตอบ ————————————————

วิธีการเรียนรู้ :

– บรรยายอย่างย่อและซักถาม

– อภิปรายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์

– กรณีตัวอย่างและแบบฟอร์ม

– ฝึกปฏิบัติการพร้อมคำแนะนำ


กลุ่มเป้าหมาย :

– เจ้าของธุรกิจขนาด SME

– Manager

– HR officer 

– ผู้สนใจทั่วไป


วิทยากร : ดร.ชัชวาล อรวงศ์ศุภทัต

วิทยากรและที่ปรึกษาด้านการพัฒนาบุคลากร เพื่อการเพิ่มผลผลิตที่มีประสบการณ์มากมายจากองค์กรทั้งในธุรกิจบริการและอุตสาหกรรมหลายองค์กรชั้นนำ

ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: Workload, วางแผนกำลังคน, หลักสูตรการวางแผนกำลังคน, workforceplaning, workforce, workforceanalysis
สัมมนาออนไลน์ : สิทธิประโยชน์ทางภาษีศุลกากร (Customs duty incentives)
1500บาท
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาในการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีศุลกากรและแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหา
วิธีสือสารทางโทรศัพท์ที่มีประสิทธิภาพ
3500บาท
สร้างเสริมทัศนคติที่ถูกต้อง เพิ่มพูนทักษะวิธีปฏิบัติ ให้เข้าใจวิธีการและมารยาทในการใช้โทรศัพท์อย่างเหมาะสม เพื่อตอบสนองความพอใจของผู้รับบริการ และการประสานงานที่ดีต่อกัน เพิ่มประสิทธิภาพในงานบริการ – การตอบคำถาม – การให้คำปรึกษา – การแก้ไ
การใช้งาน Power Point
3900บาท
พิเศษ ชำระก่อนวันสัมมนา ลดเหลือท่านละ 3,500 บาท (จากราคาปกติท่านละ 3,900 บาท)
การบริหารทีมงานขายเพื่อกระตุ้นยอดขายให้ได้ตามเป้า
3900บาท
รู้ถึงกระบวนการทางการตลาดประกอบเป็นภาพใหญ่ เพื่อผสมผสานกับทางการขายให้สัมฤทธิ์ผลบรรลุเป้าหมายในการบริหารทีมงานขาย ภายใต้สภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
เทคนิคการแต่งประโยคภาษาอังกฤษสำหรับคนทำงานด้วยวิธีการสอนขั้นเทพ...เข้าใจได้แม้พื้นฐานไม่ดี
3900บาท
จะเข้าใจโครงสร้างประโยคมากขึ้น และรู้จักประยุกต์ไปใช้ในการเขียน และพูด ในที่ทำงาน และ ในชีวิตประจำวัน
การบริหารผลงานที่เรียบง่ายแต่ทรงพลัง OKRs : Objectives & Key Results
3900บาท
เพื่อให้เข้าใจแนวคิดและลักษณะพิเศษของระบบการบริหารผลงานแบบ OKRs ยกระดับงานด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กรให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด