การเขียนโมเดลธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ (Building Business Model)

รหัสหลักสูตร: 62783

จำนวนคนดู 459 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
หลักการ/แนวความคิด :

การเริ่มต้นธุรกิจจากการสร้างสินค้าหรือบริการอาจให้ผลลัพธ์ที่ดีในมุมมองของผลิตภัณฑ์ แต่ในทางธุรกิจสินค้าเหล่านั้นอาจสำเร็จหรือไม่ขึ้นอยู่กับแผนทางธุรกิจที่จะเป็นตัวช่วยกำหนดความสำเร็จในตลาด คุณจะสร้างและส่งมอบคุณค่าให้กับลูกค้าอย่างไร การวิเคราะห์โมเดลธุรกิจ (Business Model) เป็นสิ่งสำคัญสำหรับการเริ่มต้น หลักสูตรนี้แนะนำวิธีการคิดวิเคราะห์และพัฒนารูปแบบธุรกิจที่ดี 

วัตถุประสงค์ : 

1. เข้าใจแนวคิดและพื้นฐานการสร้างโมเดลธุรกิจได้ 

2. วิเคราะห์โมเดลธุรกิจของตัวเองและของคู่แข่ง 

3. สามารถสร้างและนำเสนอโมเดลธุรกิจได้

หัวข้ออบรมสัมมนา
เนื้อหาการสัมมนา

1. หลักการพื้นฐานสำหรับการเขียนโมเดลธุรกิจ 

2. จุดเริ่มต้นของผลิตภัณฑ์และบริการเป้าหมาย 

3. การวิเคราะห์คุณค่ากิจการและคุณค่าที่ลูกค้าต้องการ 

4. ความสำคัญของการเขียนแผนธุรกิจและความเชื่อมโยงกันในส่วนต่างๆ ของแผนธุรกิจ 

5. การเขียนและการวิเคราะห์ Business Model 

6. เครื่องมือสำคัญที่ใช้ในการเขียนโมเดลธุรกิจ 

7. การกำหนดกลยุทธ์สำหรับธุรกิจ 

8. การวิเคราะห์คู่แข่งและโมเดลทางธุรกิจ 

9 วิเคราะห์ / นำเสนอตัวอย่างโมเดลธุรกิจ (Business Model)

ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: Knctrainingcenter, การเขียนโมเดลธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ, Building Business Model, การเขียนโมเดลธุรกิจ, โมเดลธุรกิจ

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด