หลักสูตร บริการ 3 ระดับ....มัดใจลูกค้าให้อยู่หมัด

รหัสหลักสูตร: 63506

จำนวนคนดู 487 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
หลักสูตร บริการ 3 ระดับ....มัดใจลูกค้าให้อยู่หมัด
รอบที่

1

วันที่จัดงาน 1 มิถุนายน 2564

เวลา 09:00 - 16:00 น.

สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 18 วัน


รอบที่

2

วันที่จัดงาน 14 กรกฎาคม 2564

เวลา 09:00 - 16:00 น.

สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 61 วัน


กรุณาเลือกรอบที่ต้องการสมัคร จากตัวเลือกทางด้านบนนี้

วัตถุประสงค์

    1.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจหัวใจสำคัญและหลักในการบริการลูกค้าทั่วไปให้ประทับใจ

    2.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถบริการลูกค้าแต่ละประเภทได้อย่างตรงจุด... ตรงใจ

    3.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถบริการลูกค้าเฉพาะรายบุคคล....ให้ประดุจดั่งคนสำคัญ

    4.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปต่อยอดและพัฒนาองค์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด


หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อการบรรยายและ Workshop

Module 1 การบริการลูกค้าทั่วไป.....สร้างความประทับใจในงานบริการ

1.หัวใจสำคัญของการบริการลูกค้าให้ประทับใจ

2.ทัศนคติที่ดี....ของนักบริการที่ควรจะเป็น !!! (จิตใจเต็มเปี่ยมด้วยบริการ)

•เปลี่ยนความท้อแท้ เป็นความท้าทาย

3.ความต้องการและความคาดหวังของลูกค้าในยุคปัจจุบัน

4.กิจกรรม Workshop ค้นหาความต้องการ...เพื่อบริการอย่างประทับใจ

5.ขั้นตอนการบริการอย่างเป็นระบบ....สร้างความประทับใจด้วย Service Mind

•เปิดใจด้วยคำทักทายที่เป็นมิตร....สร้างบรรยากาศเป็นกันเองกับลูกค้า (การสร้างความประทับใจแรก)

•การสอบถามความต้องการของลูกค้า (ค้นหาความคาดหวัง)

•จับประเด็นความต้องการได้อย่างถูกต้อง การรับฟังในสิ่งที่ลูกค้าสื่อ (ฟังอย่างเข้าใจ)

•ลงมือปฏิบัติตามความต้องการลูกค้าอย่างเต็มใจและตั้งใจ

•ทบทวนและสรุปสิ่งที่ลูกค้าสื่อ...เพื่อสร้างความเข้าใจให้ตรงกันระหว่างลูกค้าและพนักงาน

6.กิจกรรม Role Play “การบริการลูกค้าทั่วไป.....สร้างความประทับใจในงานบริการ”

7.เทคนิคการแก้ปัญหาและรับมือกับลูกค้าอย่างมีลูกล่อลูกชน

Module 2 การบริการลูกค้าเฉพาะกลุ่ม....สร้างความประทับใจให้ตรงจุด

8.การวิเคราะห์กลุ่มลูกค้าที่หลากหลาย....เพื่อบริการที่เป็นเลิศ

•ลูกค้าพรหมจรรย์

•ลูกค้าเจ้าอารมณ์

•ลูกค้าเจ้ายศเจ้าอย่าง

•ลูกค้าลูกทุ่ง

9.เทคนิคการบริการกับลูกค้าเฉพาะกลุ่ม....อย่างมีกึ๋น

•หลักการแยกลูกค้าแต่ละกลุ่ม

•การวิเคราะห์ความต้องการที่แตกต่าง

•การบริการให้ตรงใจ

10.กิจกรรม Role Play “การบริการลูกค้าเฉพาะกลุ่ม....สร้างความประทับใจให้ตรงจุด”

Module 3 การบริการลูกค้าเฉพาะราย…สร้างจุดต่าง บริการอย่าง “ลูกค้ารายสำคัญ”

11.การวิเคราะห์พฤติกรรมของลูกค้าเพื่อค้นหาลักษณะเฉพาะแต่ละบุคคล

•ความต้องการ

•ปัญหาที่ประสบ

•นิสัย หรือ Lifestyle

12.กิจกรรม Workshop ค้นหาลักษณะเฉพาะ…สร้างบริการ “ประดุจคนสำคัญ”

13.กิจกรรม Role Play “การบริการลูกค้าเฉพาะราย…สร้างจุดต่าง บริการอย่าง “ลูกค้ารายสำคัญ”

14.วิธีบริหารจัดการอารมณ์ตัวเอง (EQ) เพื่อสร้างความสุขในงานบริการ

15.สรุปคำถาม – ตอบ


ประกาศนียบัตร: บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด

วิทยากร

ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์

จัดซื้อ การตลาด การขาย บริการ

โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ราคา 3,900.00 บาท

ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด
ชื่อผู้ประสานงาน:คุณพัด
เบอร์โทรศัพท์ :086-318-3151-2 , 02-615-4477-8

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตร บริการ 3 ระดับ....มัดใจลูกค้าให้อยู่หมัด
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


คำค้นประกาศนี้ Tags: บริการ, ลูกค้าที่ยาก, ข้อร้องเรียน, บริการลูกค้าทั่วไป, อบรมสัมมนา, หลักสูตรอบรม

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด