หลักสูตร บริการ 3 ระดับ....มัดใจลูกค้าให้อยู่หมัด

จำนวนคนดู 221 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
ไลฟ์สอนสดออนไลน์
หลักสูตร บริการ 3 ระดับ....มัดใจลูกค้าให้อยู่หมัด
รอบที่

1

วันที่จัดงาน 16 ธันวาคม 2563

เวลา 16:00 - 16:00 น.

สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 19 วัน


กรุณาเลือกรอบที่ต้องการสมัคร จากตัวเลือกทางด้านบนนี้

วัตถุประสงค์

    1.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจหัวใจสำคัญและหลักในการบริการลูกค้าทั่วไปให้ประทับใจ

    2.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถบริการลูกค้าแต่ละประเภทได้อย่างตรงจุด... ตรงใจ

    3.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถบริการลูกค้าเฉพาะรายบุคคล....ให้ประดุจดั่งคนสำคัญ

    4.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปต่อยอดและพัฒนาองค์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด


ไลฟ์สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อการบรรยายและ Workshop

Module 1 การบริการลูกค้าทั่วไป.....สร้างความประทับใจในงานบริการ

    1.หัวใจสำคัญของการบริการลูกค้าให้ประทับใจ

    2.ทัศนคติที่ดี....ของนักบริการที่ควรจะเป็น !!! (จิตใจเต็มเปี่ยมด้วยบริการ)

        •เปลี่ยนความท้อแท้ เป็นความท้าทาย

    3.ความต้องการและความคาดหวังของลูกค้าในยุคปัจจุบัน

    4.กิจกรรม Workshop ค้นหาความต้องการ...เพื่อบริการอย่างประทับใจ

    5.ขั้นตอนการบริการอย่างเป็นระบบ....สร้างความประทับใจด้วย Service Mind

        •เปิดใจด้วยคำทักทายที่เป็นมิตร....สร้างบรรยากาศเป็นกันเองกับลูกค้า (การสร้างความประทับใจแรก)

        •การสอบถามความต้องการของลูกค้า (ค้นหาความคาดหวัง)

        •จับประเด็นความต้องการได้อย่างถูกต้อง การรับฟังในสิ่งที่ลูกค้าสื่อ (ฟังอย่างเข้าใจ)

        •ลงมือปฏิบัติตามความต้องการลูกค้าอย่างเต็มใจและตั้งใจ

        •ทบทวนและสรุปสิ่งที่ลูกค้าสื่อ...เพื่อสร้างความเข้าใจให้ตรงกันระหว่างลูกค้าและพนักงาน

    6.กิจกรรม Role Play “การบริการลูกค้าทั่วไป.....สร้างความประทับใจในงานบริการ”

    7.เทคนิคการแก้ปัญหาและรับมือกับลูกค้าอย่างมีลูกล่อลูกชน

Module 2 การบริการลูกค้าเฉพาะกลุ่ม....สร้างความประทับใจให้ตรงจุด

    8.การวิเคราะห์กลุ่มลูกค้าที่หลากหลาย....เพื่อบริการที่เป็นเลิศ

        •ลูกค้าพรหมจรรย์

        •ลูกค้าเจ้าอารมณ์

        •ลูกค้าเจ้ายศเจ้าอย่าง

        •ลูกค้าลูกทุ่ง

    9.เทคนิคการบริการกับลูกค้าเฉพาะกลุ่ม....อย่างมีกึ๋น

        •หลักการแยกลูกค้าแต่ละกลุ่ม

        •การวิเคราะห์ความต้องการที่แตกต่าง

        •การบริการให้ตรงใจ

    10.กิจกรรม Role Play “การบริการลูกค้าเฉพาะกลุ่ม....สร้างความประทับใจให้ตรงจุด”

Module 3 การบริการลูกค้าเฉพาะราย…สร้างจุดต่าง บริการอย่าง “ลูกค้ารายสำคัญ”

    11.การวิเคราะห์พฤติกรรมของลูกค้าเพื่อค้นหาลักษณะเฉพาะแต่ละบุคคล

        •ความต้องการ

        •ปัญหาที่ประสบ

        •นิสัย หรือ Lifestyle

    12.กิจกรรม Workshop ค้นหาลักษณะเฉพาะ…สร้างบริการ “ประดุจคนสำคัญ”

    13.กิจกรรม Role Play “การบริการลูกค้าเฉพาะราย…สร้างจุดต่าง บริการอย่าง “ลูกค้ารายสำคัญ”

    14.วิธีบริหารจัดการอารมณ์ตัวเอง (EQ) เพื่อสร้างความสุขในงานบริการ

    15.สรุปคำถาม – ตอบ

ประกาศนียบัตร: บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด


วิทยากร

ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์

จัดซื้อ การตลาด การขาย บริการ

โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ราคา 3,900.00 บาท

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด
ชื่อผู้ประสานงาน:คุณพัด
เบอร์โทรศัพท์ :086-318-3151-2 , 02-615-4477-8
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

ไลฟ์สอนสดออนไลน์

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตร บริการ 3 ระดับ....มัดใจลูกค้าให้อยู่หมัด
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


เข้าฟังสัมมนาผ่านแพลตฟอร์ม Zoom

คำค้นประกาศนี้ Tags: บริการ, ลูกค้าที่ยาก, ข้อร้องเรียน, บริการลูกค้าทั่วไป, อบรมสัมมนา, หลักสูตรอบรม

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด