ปลดล็อกการทำงานด้วยเทคนิคการทำงานกับคนต่างวัย และต่าง GEN ( PEOPLE SKILLS & MANAGEMENT FOR WORKING WITH DIFFERENT GENERATIONS )

รหัสหลักสูตร: 66615

จำนวนคนดู 1189 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
2,500฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
สอนสดออนไลน์
ปลดล็อกการทำงานด้วยเทคนิคการทำงานกับคนต่างวัย และต่าง GEN  ( PEOPLE SKILLS & MANAGEMENT FOR WORKING WITH DIFFERENT GENERATIONS )
รอบที่

1

วันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2567

เวลา 09:00 - 16:00 น.

2,500฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

รอบที่

2

วันอังคารที่ 3 ธันวาคม 2567

เวลา 09:00 - 16:00 น.

2,500฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

หากท่านต้องการโบร์ชัวร์หลักสูตรเพื่อนำเสนอ สามารถดาวน์โหลดไฟล์ PDF ได้ทันที Course Outline

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

วัตถุประสงค์
   1.  เพื่อให้ผู้เข้าอบรม มีความรู้และมีความเข้าใจ วิธีการทำงานกับลักษณะของคนแต่ละช่วงวัย  สามารถนำจุดเด่นของแต่ละคนมาปรับใช้ในการทำงานร่วมกัน ช่วยลดปัญหาความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นอย่างอย่างมีความสุข และทำงานร่วมกันเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
   2.  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ Knowledge Sharing ฝึกทักษะการบริหารจัดการความแตกต่างกันของคน รวมทั้งการการปรับตัวในมิติเรื่องส่วนตัว ครอบครัว การทำงานและอนาคตของคนแต่ละ Gen ได้อย่างเป็นรูปธรรม

สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา
ประเด็นการสนทนา/ฝึกปฏิบัติ
   1.  อ่านคนให้ขาดจากบุคลิกภาพ (Personality) และการรับรู้ (Perception)
             -    บุคลิกและพฤติกรรมของแต่ละคน เพื่อจัดสรรงาน
             -    เข้าใจและยอมรับในรูปแบบพฤติกรรมของคนอื่น
             -    รู้ความถนัดของตัวเองและคนอื่น เพื่อค้นหาจุดเด่น และสิ่งที่ควรพัฒนา
   2.  รูปแบบการสื่อสารที่ควรเลือกใช้ให้เหมาะสมของแต่ละคน (Communication Tools)
             -    การเลือกรูปแบบการสื่อสารต่างๆ Interpersonal, Verbal, Non-verbal, Written, Visual, Eye Contact, Listening, Email, Sign Language, Mass Communication)
             -    กิจกรรมการเรียนรู้ : ทำแบบสอบถาม “รูปแบบการสื่อสารของฉัน...เป็นอย่างไร” จำนวน 24 ข้อ พร้อมการวิเคราะห์ผลคะแนน เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาสไตล์การสื่อสารของผู้นำ โดยจำแนกเป็น 4 รูปแบบการสื่อสาร ซึ่งแบ่งตามระดับของ Assertiveness  (การยืนยันรักษาสิทธ์) และ Expressiveness (การแสดงออก ) คือ 1. Direct (กล้ายืนยันรักษาสิทธิ์ ไม่กล้าแสดงออก)  2. Spirited (กล้ายืนยันรักษาสิทธิ์ กล้าแสดงออก) 3. Considerate (ไม่กล้ายืนยันรักษาสิทธิ์ กล้าแสดงออก) 4. Systematic (ไม่กล้ายืนยันรักษาสิทธิ์ ไม่กล้าแสดงออก)
   3.  สแกนนิสัยความแตกต่าง "คน 4 เจเนอเรชั่น" ต่างกันแต่อยู่ร่วมกันได้
              -    ความแตกต่างและค้นหาความเก่งของคน 4 Gen (B-XYZ)
              -    การปรับตัวเรื่องส่วนตัว ครอบครัว การทำงานและอนาคตของคนแต่ละ Gen
              -    กรณีศึกษา/ตัวอย่าง แลกเปลี่ยนการเรียนรู้และเข้าใจ คน 4 Gen (B-XYZ)
   4.  ทลายความต่าง “คน 4 เจเนอเรชั่น” ลดช่องว่าง เพิ่มความสุขการทำงาน
              -    สร้างสภาพแวดล้อมที่ก่อกำเนิดลักษณะคน 4 Gen (B-XYZ)
              -    ปรับทัศนคติและพฤติกรรมของคนแต่ละ Gen
              -    การยอมรับและปรับใจในพฤติกรรมของแต่ละ Gen
              -    สร้าง WIN-WIN Competence Sharing ของคนต่าง Gen
   5.  58 ทักษะที่ต้องปรับตัวในการทำงานกับคนต่าง Gen ให้แฮปปี้
              -    ทักษะการแก้ไขปัญหา (Complex Problem Solving)
              -    การคิดวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ (Strategic Thinking)
              -    ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity)
              -    ความเป็นผู้นำและการบริหารจัดการคน (Leadership & People Management)
              -    ทำงานกับคนต่างวัฒนธรรมและต่างวัย (Cross Cultural & Generational)
              -    ความฉลาดทางอารมณ์ (Emotional Intelligence)
              -    ทักษะการเรียนรู้ (Learning Skill)
              -    การเล่าเรื่องและการสื่อสาร (Storytelling)
   6.  สรุปประเด็น/คำถามแลกเปลี่ยนประสบการณ์/ปิดการสัมมนา
วิธีการฝึกอบรม – สัมมนา
   เป็นการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (Dynamic & Workshop) เน้นการเรียนรู้ด้วยตนเอง และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกัน (Learning by Doing and Participating with Experiences) ซึ่งประกอบด้วย
              -    การบรรยาย      
              -    กิจกรรม และเกม        
              -    การแสดงออก
              -    กลุ่มสัมพันธ์    
              -    การแสดงความคิด ถาม – ตอบ

วิทยากร
ดูประวัติ

ดร.พิพัฒน์พล เพ็ชรเที่ยง

อบรมสำหรับองค์กร (การเป็นผู้นำ / ผู้บริหาร, การขาย, การบริการ)

ผู้เชี่ยวชาญการออกแบบหลักสูตร และเครื่องมือสำหรับการพัฒนาบุคลากรมากกว่า 10 ปี

ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

    หลักสูตรนี้มีขั้นต่ำ 3 คน จึงจะสามารถเปิดอบรมได้
    หากจำนวนผู้ยืนยันเข้าร่วมอบรม (รวมทั้งหมดจากทุกบริษัทที่สมัครเข้ามา) ไม่ถึงขั้นต่ำที่กำหนด สัมมนาดีดี ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเลื่อน วันอบรม
    (สำหรับท่านที่ชำระเงินเข้ามาแล้ว และต้องการยกเลิกอันเนื่องมาจากการเลื่อนรอบ ท่านจะได้รับเงินคืนเต็มจำนวน)
    ** กรุณาตรวจสอบและยืนยันการเปิดอบรมจากหน้าเวป หรือจากเจ้าหน้าที่อีกครั้ง **
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644
สอนสดออนไลน์

หากท่านต้องการสมัคร ปลดล็อกการทำงานด้วยเทคนิคการทำงานกับคนต่างวัย และต่าง GEN ( PEOPLE SKILLS & MANAGEMENT FOR WORKING WITH DIFFERENT GENERATIONS )
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้

2,500฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

เข้าฟังสัมมนาผ่านแพลตฟอร์ม Zoom

ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: ปลดล็อกการทำงานด้วยการบริหารคนต่างวัย ต่างGEN, PEOPLE SKILLS, MANAGEMENT FOR WORK SUCCESS

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด