เนื่องจากทางบริษัทกำลังได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 จึงมีเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอในการให้บริการท่าน การตอบกลับจะล่าช้ากว่าปกติ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

โดยช่องทางที่ติดต่อได้จะเป็น LINE: @seminardd

ปลดล็อกการทำงานด้วยการบริหารคนต่างวัย ต่างGEN ( PEOPLE SKILLS & MANAGEMENT FOR WORK SUCCESS )

รหัสหลักสูตร: 66615

จำนวนคนดู 75 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
สอนสดออนไลน์
ปลดล็อกการทำงานด้วยการบริหารคนต่างวัย ต่างGEN  ( PEOPLE SKILLS & MANAGEMENT FOR WORK SUCCESS )
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

วัตถุประสงค์
   1.  เพื่อให้ผู้เข้าอบรม มีความรู้และมีความเข้าใจ วิธีการทำงานกับลักษณะของคนแต่ละช่วงวัย  สามารถนำจุดเด่นของแต่ละคนมาปรับใช้ในการทำงานร่วมกัน ช่วยลดปัญหาความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นอย่างอย่างมีความสุข และทำงานร่วมกันเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
   2.  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ Knowledge Sharing ฝึกทักษะการบริหารจัดการความแตกต่างกันของคน รวมทั้งการการปรับตัวในมิติเรื่องส่วนตัว ครอบครัว การทำงานและอนาคตของคนแต่ละ Gen ได้อย่างเป็นรูปธรรม

สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา
ประเด็นการสนทนา/ฝึกปฏิบัติ
   1.  อ่านคนให้ขาดจากบุคลิกภาพ (Personality) และการรับรู้ (Perception)
             -    บุคลิกและพฤติกรรมของแต่ละคน เพื่อจัดสรรงาน
             -    เข้าใจและยอมรับในรูปแบบพฤติกรรมของคนอื่น
             -    รู้ความถนัดของตัวเองและคนอื่น เพื่อค้นหาจุดเด่น และสิ่งที่ควรพัฒนา
   2.  รูปแบบการสื่อสารที่ควรเลือกใช้ให้เหมาะสมของแต่ละคน (Communication Tools)
             -    การเลือกรูปแบบการสื่อสารต่างๆ Interpersonal, Verbal, Non-verbal, Written, Visual, Eye Contact, Listening, Email, Sign Language, Mass Communication)
             -    กิจกรรมการเรียนรู้ : ทำแบบสอบถาม “รูปแบบการสื่อสารของฉัน...เป็นอย่างไร” จำนวน 24 ข้อ พร้อมการวิเคราะห์ผลคะแนน เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาสไตล์การสื่อสารของผู้นำ โดยจำแนกเป็น 4 รูปแบบการสื่อสาร ซึ่งแบ่งตามระดับของ Assertiveness  (การยืนยันรักษาสิทธ์) และ Expressiveness (การแสดงออก ) คือ 1. Direct (กล้ายืนยันรักษาสิทธิ์ ไม่กล้าแสดงออก)  2. Spirited (กล้ายืนยันรักษาสิทธิ์ กล้าแสดงออก) 3. Considerate (ไม่กล้ายืนยันรักษาสิทธิ์ กล้าแสดงออก) 4. Systematic (ไม่กล้ายืนยันรักษาสิทธิ์ ไม่กล้าแสดงออก)
   3.  สแกนนิสัยความแตกต่าง "คน 4 เจเนอเรชั่น" ต่างกันแต่อยู่ร่วมกันได้
              -    ความแตกต่างและค้นหาความเก่งของคน 4 Gen (B-XYZ)
              -    การปรับตัวเรื่องส่วนตัว ครอบครัว การทำงานและอนาคตของคนแต่ละ Gen
              -    กรณีศึกษา/ตัวอย่าง แลกเปลี่ยนการเรียนรู้และเข้าใจ คน 4 Gen (B-XYZ)
   4.  ทลายความต่าง “คน 4 เจเนอเรชั่น” ลดช่องว่าง เพิ่มความสุขการทำงาน
              -    สร้างสภาพแวดล้อมที่ก่อกำเนิดลักษณะคน 4 Gen (B-XYZ)
              -    ปรับทัศนคติและพฤติกรรมของคนแต่ละ Gen
              -    การยอมรับและปรับใจในพฤติกรรมของแต่ละ Gen
              -    สร้าง WIN-WIN Competence Sharing ของคนต่าง Gen
   5.  58 ทักษะที่ต้องปรับตัวในการทำงานกับคนต่าง Gen ให้แฮปปี้
              -    ทักษะการแก้ไขปัญหา (Complex Problem Solving)
              -    การคิดวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ (Strategic Thinking)
              -    ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity)
              -    ความเป็นผู้นำและการบริหารจัดการคน (Leadership & People Management)
              -    ทำงานกับคนต่างวัฒนธรรมและต่างวัย (Cross Cultural & Generational)
              -    ความฉลาดทางอารมณ์ (Emotional Intelligence)
              -    ทักษะการเรียนรู้ (Learning Skill)
              -    การเล่าเรื่องและการสื่อสาร (Storytelling)
   6.  สรุปประเด็น/คำถามแลกเปลี่ยนประสบการณ์/ปิดการสัมมนา
วิธีการฝึกอบรม – สัมมนา
   เป็นการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (Dynamic & Workshop) เน้นการเรียนรู้ด้วยตนเอง และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกัน (Learning by Doing and Participating with Experiences) ซึ่งประกอบด้วย
              -    การบรรยาย      
              -    กิจกรรม และเกม        
              -    การแสดงออก
              -    กลุ่มสัมพันธ์    
              -    การแสดงความคิด ถาม – ตอบ

วิทยากร
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :094-489-6364
สอนสดออนไลน์

หากท่านต้องการสมัคร ปลดล็อกการทำงานด้วยการบริหารคนต่างวัย ต่างGEN ( PEOPLE SKILLS & MANAGEMENT FOR WORK SUCCESS )
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


เข้าฟังสัมมนาผ่านแพลตฟอร์ม Zoom

ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 094-489-6364 / 097-474-6644
อีเมล์ cs@seminardd.com
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: ปลดล็อกการทำงานด้วยการบริหารคนต่างวัย ต่างGEN, PEOPLE SKILLS, MANAGEMENT FOR WORK SUCCESS

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด