การควบคุมเครื่องมือวัดตามระบบ ISO 9001:2015 & IATF16949:2016

จำนวนคนดู 167 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
ในระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001: 2015 และระบบมาตรฐานอุตสาหกรรมยานยนต์ IATF 16949:2016

ที่เกี่ยวกับการควบคุมเครื่องมือวัดที่ทุกองค์กรต้องทำตามให้สอดคล้อง ไม่ว่าจะเป็นการควบคุมเครื่องมือวัดการสอบเทียบเครื่องมือวัด การอ่านใบรายงานผลการสอบเทียบ การชี้บ่ง การทำประวัติการสอบเทียบ รวมไปถึงการคัดเลือกห้องปฏิบัติการสอบเทียบเครื่องมือวัดให้สอดคล้องตามข้อกำหนดทั้งสอนมาตรฐาน

ดังนั้นบุคคลที่ทำหน้าที่รับผิดชอบดูแลเครื่องมือวัดต้องเข้าใจถึงขั้นตอนต่างๆ อย่างถ่องแท้เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในการควบคุมหรือจากผู้ตรวจภายนอก (CB)

 หลักสูตรนี้ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ทั้งสองมาตรฐานโดยการเรียนหนึ่งครั้งครอบคลุมทั้งสองระบบ


วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าใจข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือวัดตามข้อกำหนด ISO 9001 & IATF16949

2.เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าใจขั้นตอนการขึ้นทะเบียน ควบคุมการกำหนดช่วงการสอบเทียบ การทำแผนการสอบเทียบ การชี้บ่งเครื่องมือ

3.เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าใจการอ่านใบรายงานผลการสอบเทียบ การกำหนดเกณฑ์การยอมรับการสอบเทียบ

4.เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถจัดทำประวัติการสอบเทียบ การนำข้อมูลจากการสอบเทียบไปประยุกต์ใช้

5.เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าใจการคัดเลือกห้องปฏิบัติการให้สอดคล้องตามข้อกำหนด ISO9001&IATF16949


หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อการอบรมและการสัมมนา

•การตีความข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือวัดตามมาตรฐาน ISO9001 & IATF16949

•การขึ้นทะเบียน การชี้บ่งเครื่องมือวัด การจัดทำแผนการสอบเทียบ

•การกำหนดเกณฑ์การยอมรับเครื่องมือ และการอ่านใบรายงานการสอบเทียบเครื่องมือวัดรวมไปถึง การวิเคราะห์ผลจากใบรายงานการสอบเทียบ

•การประยุกต์ใช้คำแก้ (Correction) เพื่อการใช้งานได้อย่างเหมาะสม

•การคัดเลือกห้องปฏิบัติการให้สอดคล้องตามมาตรฐาน ISO9001 & IATF 16949

oการเลือกห้องปฏิบัติการการสอบเทียบให้สอดคล้องตามมาตรฐาน ISO/IEC17025

•การตีความขอบข่าย (Scope) ของห้องปฏิบัติการสอบเทียบ ก่อนส่งเครื่องมือไปทำการสอบเทียบ


วิทยากร

ชัยมงคล ศิลธร

สำหรับองค์กร (ระบบมาตรฐานและคุณภาพ)

ผู้เชี่่ยวชาญด้านระบบคุณภาพ ISO 9001, ISO 14001 , IATF 16949 และระบบคุณภาพอื่น ด้วยประสบการณ์ทำงานมากกว่า 15 ปี

คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
พนักงาน หัวหน้างานสายการผลิต วิศวกร เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน
สถานที่จัดงาน

โรงแรมเซนต์เจมส์ (St. James Hotel)

เขตคลองเตย | กรุงเทพมหานคร

โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ราคา 3,500.00 บาท ค่าสัมมนา 1 ท่านๆ ละ 3,500 บาท (ไม่รวม VAT 7%)

สมัคร 2 ท่านๆละ 2,500 บาท (ลด1000บาท)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:Professional Training Solution(PTS)
ชื่อผู้ติดต่อ:อรัญญา(ตุ้ม)
เบอร์โทรศัพท์ :086-892-9330
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

หากท่านต้องการสมัคร การควบคุมเครื่องมือวัดตามระบบ ISO 9001:2015 & IATF16949:2016
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


คำค้นประกาศนี้ Tags: การควบคุมเครื่องมือวัดตามระบบ ISO 9001:2015 & IATF