การควบคุมเครื่องมือวัดตามระบบ ISO 9001:2015 & IATF16949:2016

จำนวนคนดู 289 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
ในระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001: 2015 และระบบมาตรฐานอุตสาหกรรมยานยนต์ IATF 16949:2016

ที่เกี่ยวกับการควบคุมเครื่องมือวัดที่ทุกองค์กรต้องทำตามให้สอดคล้อง ไม่ว่าจะเป็นการควบคุมเครื่องมือวัดการสอบเทียบเครื่องมือวัด การอ่านใบรายงานผลการสอบเทียบ การชี้บ่ง การทำประวัติการสอบเทียบ รวมไปถึงการคัดเลือกห้องปฏิบัติการสอบเทียบเครื่องมือวัดให้สอดคล้องตามข้อกำหนดทั้งสอนมาตรฐาน

ดังนั้นบุคคลที่ทำหน้าที่รับผิดชอบดูแลเครื่องมือวัดต้องเข้าใจถึงขั้นตอนต่างๆ อย่างถ่องแท้เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในการควบคุมหรือจากผู้ตรวจภายนอก (CB)

 หลักสูตรนี้ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ทั้งสองมาตรฐานโดยการเรียนหนึ่งครั้งครอบคลุมทั้งสองระบบ


วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าใจข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือวัดตามข้อกำหนด ISO 9001 & IATF16949

2.เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าใจขั้นตอนการขึ้นทะเบียน ควบคุมการกำหนดช่วงการสอบเทียบ การทำแผนการสอบเทียบ การชี้บ่งเครื่องมือ

3.เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าใจการอ่านใบรายงานผลการสอบเทียบ การกำหนดเกณฑ์การยอมรับการสอบเทียบ

4.เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถจัดทำประวัติการสอบเทียบ การนำข้อมูลจากการสอบเทียบไปประยุกต์ใช้

5.เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าใจการคัดเลือกห้องปฏิบัติการให้สอดคล้องตามข้อกำหนด ISO9001&IATF16949


หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อการอบรมและการสัมมนา

•การตีความข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือวัดตามมาตรฐาน ISO9001 & IATF16949

•การขึ้นทะเบียน การชี้บ่งเครื่องมือวัด การจัดทำแผนการสอบเทียบ

•การกำหนดเกณฑ์การยอมรับเครื่องมือ และการอ่านใบรายงานการสอบเทียบเครื่องมือวัดรวมไปถึง การวิเคราะห์ผลจากใบรายงานการสอบเทียบ

•การประยุกต์ใช้คำแก้ (Correction) เพื่อการใช้งานได้อย่างเหมาะสม

•การคัดเลือกห้องปฏิบัติการให้สอดคล้องตามมาตรฐาน ISO9001 & IATF 16949

oการเลือกห้องปฏิบัติการการสอบเทียบให้สอดคล้องตามมาตรฐาน ISO/IEC17025

•การตีความขอบข่าย (Scope) ของห้องปฏิบัติการสอบเทียบ ก่อนส่งเครื่องมือไปทำการสอบเทียบ


ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: การควบคุมเครื่องมือวัดตามระบบ ISO 9001:2015 & IATF

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด