หลักสูตร 7 ขั้นตอนการขายสู่ความสำเร็จ

จำนวนคนดู 688 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
หลักการและเหตุผล

              การขายที่เน้นขายให้ลูกค้าไม่ว่าจะเป็นรายบุคคล รายใหญ่หรือขายให้แก่องค์กร ต้องเน้นความสำคัญของลูกค้าเป็นหลัก พนักงานขายที่ดีต้องสร้าง Customer Value ขึ้นให้ได้ การขายสินค้าและบริการให้แก่ลูกค้าเราไม่ได้เน้นการขายเพื่อวันนี้เท่านั้น การขายแบบมีทักษะการขายอย่างมืออาชีพให้แก่ลูกค้าจะส่งผลถึงการขายในระยะยาว เพราะฉะนั้นพนักงานขายควรจะเข้าใจหลักพื้นฐานที่ถูกต้องในงานขาย รู้จักการเตรียมตัวและการขายอย่างเป็นระบบ เข้าใจหลักของการขายที่เป็นประโยชน์ต่อลูกค้า และต่อบริษัท ทราบเทคนิคและรายละเอียดต่างๆในขั้นตอนการขายทั้ง 7 ขั้นตอน สามารถขายสินค้าได้ตรงใจลูกค้ามากขึ้น และสามารถเป็นลูกค้าได้ในระยะยาว เนื้อหาของการฝึกอบรมนั้นจะเน้นให้ได้เรียนรู้หลักการต่างๆ การทำกิจกรรมเพื่อทำให้ผู้เข้าฝึกอบรมนั้นมีความเข้าใจในเนื้อหาอย่างแท้จริงก่อนที่จะนำความรู้นั้นไปใช้ในการทำงาน และที่สำคัญรวมทั้งการฝึกปฏิบัติกับสถานการณ์สมมติที่สร้างหรือกำหนดขึ้น เพื่อเสริมสร้างทักษะการขายอย่างมืออาชีพมากขึ้นนั่นเอง

วัตถุประสงค์

1.เข้าใจหลักการพื้นฐานที่ถูกต้องในงานขาย

2.รู้จักการเตรียมตัว และการขายอย่างเป็นระบบ

3.เข้าใจหลักของการขายที่เป็นประโยชน์ต่อลูกค้า และต่อบริษัท

4.ทราบเทคนิค และรายละเอียดต่างๆในขั้นตอนการขายทั้ง 7 ขั้นตอน

5.สามารถขายสินค้าได้ตรงใจลูกค้ามากขึ้น และเป็นลูกค้าได้ในระยะยาวหัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อการบรรยายและ Workshop

•แนวคิด และหลักการพื้นฐานของการขายสมัยใหม่

•***Workshop : Success Selling Problem

•ทัศนคติ และวิธีมองการขายที่เป็นประโยชน์ต่อลูกค้า และบริษัท

•แบบวิธีที่สร้างความสำเร็จ และหลักการของการขายอย่างเป็นระบบ

•เจาะลึก 7 ขั้นตอนการขายสู่ความสำเร็จ

1.การเตรียมตัว และการวางแผนการขาย

2.การเปิดใจ

3.การเปิดการขาย / เทคนิคการนำเสนอการขาย

4.***Workshop : Success Selling Presentation

5.การวิเคราะห์ผลตอบรับจากลูกค้า (การอ่านภาษากาย)

6.***Test Practice : Body Language Test

7.การตอบข้อโต้แย้ง และการเจรจาต่อรองในงานขาย

8.การกระตุ้นความต้องการ / การตัดสินใจ (ช่วยคิด ช่วยปรึกษา)

9.การปิดการขาย

•เทคนิคการขายแบบรักษาสายสัมพันธ์ และติดตาม

***Workshop : Success Selling Solution

ประกาศนียบัตร: บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด


วิทยากร

อาจารย์สุกิจ ตรียุทธวัฒนา

จัดซื้อ การตลาด การขาย บริการ

เทคนิคการขายอย่างมืออาชีพเพื่อเพิ่มยอดขาย การบริหารทีมงานขายเพื่อกระตุ้นยอดขายให้ได้ตามเป้า

สถานที่จัดงาน

โรงแรมโกลด์ออร์คิด (Gold Orchid Bangkok Hotel)

เขตราชเทวี | กรุงเทพมหานคร

โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ราคา 4,500.00 บาท

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด
ชื่อผู้ประสานงาน:คุณมีนา
เบอร์โทรศัพท์ :086-318-3151-2
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตร 7 ขั้นตอนการขายสู่ความสำเร็จ
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


คำค้นประกาศนี้ Tags: อบรม, สัมมนา, หลักสูตร, พนักงาน, การขาย/ตลาด, ้hipotraining