ภาพรวมแนวทางปฏิบัติตาม PDPA *แนวคิดยุคดิจิทัล *เข้าใจง่าย * มีตัวช่วย *ทำได้ไว

รหัสหลักสูตร: 64550

จำนวนคนดู 2902 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
ไลฟ์สอนสดออนไลน์
ภาพรวมแนวทางปฏิบัติตาม PDPA  *แนวคิดยุคดิจิทัล *เข้าใจง่าย * มีตัวช่วย *ทำได้ไว
รอบที่

1

วันที่จัดงาน 12 พฤษภาคม 2564

เวลา 10:00 - 10:30 น.

สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 1 วัน


รอบที่

2

วันที่จัดงาน 12 พฤษภาคม 2564

เวลา 14:00 - 15:30 น.

สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 1 วัน


กรุณาเลือกรอบที่ต้องการสมัคร จากตัวเลือกทางด้านบนนี้

หลักการและเหตุผล

       พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (Personal Data Protection Act : PDPA) ประกาศใช้เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 แต่ได้กำหนดให้หมวดที่สำคัญซึ่งเกี่ยวกับเนื้อหาการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและการกำหนดโทษกรณีที่มีการละเมิดกฎหมายให้มีผลบังคับใช้ กล่าวคือ กฎหมายทั้งฉบับจะมีผลใช้บังคับอย่างเต็มรูปแบบในวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 โดยการกำหนดให้ใช้บังคับช้าออกไปก็เพื่อให้องค์กรทั้งรัฐและเอกชนที่จัดเก็บ ใช้ รวบรวมข้อมูลเป็นจำนวนมาก

       ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2563 ได้มีการประกาศพระราชกฤษฎีกา เป็นการกำหนดหน่วยงานและกิจการที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 โดยกำหนดให้หน่วยงานภาครัฐและองค์กรธุรกิจรวม 22 กิจการไม่ต้องอยู่ภายใต้บังคับพ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 ถึง 31 พฤษภาคม 2564

" กฎหมายนี้ผู้ประกอบการจำเป็นต้องรู้ เพราะได้ประกาศบังคับใช้ตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2564 นี้

    หากท่านเตรียมความพร้อมอย่างถูกต้อง จะหลีกเลี่ยงความเสี่ยงค่าปรับที่สูง

    ตั้งแต่ 5 แสน ถึง 5 ล้านบาท จึงต้องทำความเข้าใจกับกฎหมายฉบับนี้ และดำเนินการ

    ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด     

วัตถุประสงค์ :

1.เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและสาระสำคัญของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

2.เพื่อสร้างความเข้าใจแนวทางสำหรับกระบวนการเตรียมความพร้อมของผู้ประกอบการเพื่อให้สอดคล้องกับเงื่อนไขตามกฎหมาย

3.เพื่อสร้างความเข้าใจแนวทางสำหรับการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการตรวจประเมิน  โดยสังเขปไลฟ์สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อสัมมนา


1. ที่มาและภาพรวมของพรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562

2. นิยามและขอบเขตของข้อมูลส่วนบุคคล

3. ทีมงานที่รับผิดชอบ พรบ.โดยตรง

4. ภาพรวมแนวทางของกระบวนการเตรียมความพร้อมของผู้ประกอบการเพื่อให้สอดคล้องกับเงื่อนไข

   -  กรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องกับความเสียหายจากข้อมูลส่วนบุคคล


วิทยากร

นางสาวอัญนิฏฐ์ จิรเมธธนกิจ (อ.แอน)

สำหรับองค์กร และอื่นๆ (การเป็นผู้นำ / ผู้บริหาร, ระบบมาตรฐานและคุณภาพ, การพัฒนาตนเอง, งานประเมิน, การพัฒนาการสื่อสาร การฟัง การพูด การเขียน)

อ.แอน เป็นวิทยากรที่มีความสามารถในการถ่ายทอดสูง มีเทคนิคการสอนให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้เร็ว Learning by Doing

คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
ผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้างานทุกฝ่าย  ฝ่ายบุคคล พนักงานที่เกี่ยวข้อง
โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ

เป็นสัมมนาฟรี (PREVIEW) เพื่อให้ความรู้ในเบื้องต้น และมีคอร์สแบบมีค่าใช้จ่าย ให้สมัครภายในงาน **Disclaimer: ทางผู้จัดสัมมนาเป็นผู้เลือกคำตอบนี้ โดยใช้วิจารณญาณและความเห็นส่วนตัว ทางเวปสัมมนาดีดี ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการเลือกหรือชี้แนะใดๆ ทั้งสิ้น ( หากท่านคิดว่าข้อมูลนี้ไม่ถูกต้อง โปรดแจ้ง info[at]seminardd.com หรือไลน์ @seminardd )

ภาษาในการบรรยาย
ไทย
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:บจก.เจอาร์ซินเนอร์จี้
ชื่อผู้ประสานงาน:พรรณนิภา ทรัพย์อนุกูล
เบอร์โทรศัพท์ :086-322-5948
ไลฟ์สอนสดออนไลน์

หากท่านต้องการสมัคร ภาพรวมแนวทางปฏิบัติตาม PDPA *แนวคิดยุคดิจิทัล *เข้าใจง่าย * มีตัวช่วย *ทำได้ไว
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


เข้าฟังสัมมนาผ่านแพลตฟอร์ม Zoom

คำค้นประกาศนี้ Tags: PDPA, พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล, กฏหมาย, ็HR, การบริหารระบบ, ฝ่ายบุคคล

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด