เทคนิคการขายทางโทรศัพท์ (Professional Tele-sales) *มั่นใจ-กล้าเสนอ-ตามติด-ปิดการขาย*

รหัสหลักสูตร: 64674

จำนวนคนดู 158 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
ไลฟ์สอนสดออนไลน์
เทคนิคการขายทางโทรศัพท์ (Professional Tele-sales)   *มั่นใจ-กล้าเสนอ-ตามติด-ปิดการขาย*
รอบที่

1

วันที่จัดงาน 29 เมษายน 2564

เวลา 10:00 - 15:00 น.

สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 16 วัน


กรุณาเลือกรอบที่ต้องการสมัคร จากตัวเลือกทางด้านบนนี้

หลักการและเหตุผล

              ปัญหาพื้นฐานของ พนักงาน/ เจ้าหน้าที่ขาย Sale ส่วนใหญ่มักประสบปัญหาการสื่อสารกับลูกค้า คือพูดคุยกับลูกค้าไม่ค่อยเข้าใจ กลัวการโทรหาลูกค้า กลัวการปฏิเสธ กลัวการติดตามลูกค้า ขาดทักษะศิลปะการสื่อสาร ไม่สามารถโน้มน้าวใจลูกค้า จึงทำให้ไม่สามารถปิดการขายได้ เป็นต้น 

                  หลักสูตรนี้เน้นที่การสร้างทัศนคติของผู้ขายที่ดี (Mind Set) เพื่อให้เกิดความมั่นใจในคุณภาพของผลิตภัณฑ์ สามารถสื่อสาร นำเสนอขายได้อย่างชัดเจน กล้าพูดคุยกับลูกค้า ต้องเข้าใจความต้องการของลูกค้า ไม่กลัวการปฏิเสธ เข้าใจหน้าที่ผู้ขายว่าความสำเร็จย่อมมาจากการขยันติดตามลูกค้าด้วย จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่พนักงานขายต้องเรียนรู้ศิลปะการสื่อสาร กลยุทธ์การเจรจาต่อรอง และมีการฝึกทักษะการขายทางโทรศัพท์ทั้งแบบเชิงรุกและเชิงรับ จึงจะสามารถนำเสนอขายได้ดี และประสบความสำเร็จ ปิดการขายได้

วัตถุประสงค์ :

1.เรียนรู้การวิเคราะห์ กลยุทธ์การเจรจาต่อรอง และการขายทางโทรศัพท์แบบมืออาชีพ (Telemarketing)

2.ฝึกปฏิบัติเทคนิคการขายทางโทรศัพท์ในสภาวะต่างๆ เช่น การโทรหาลูกค้าใหม่ การโทรผ่านเลขานุการ และการจัดการข้อโต้แย้งทางโทรศัพท์ ฯลฯ

3.ฝึกปฏิบัติเทคนิคการติดตามการขายอย่างต่อเนื่อง เพื่อจัดการข้อโต้แย้งและปิดการขายไลฟ์สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา
1.การขายทางโทรศัพท์ TeleMarketing

- การขาย คือ

- การจะเป็นนักขายที่ดีได้คือ

- การขายสินค้าทางโทรศัพท์อย่างมืออาชีพ

- เทคนิคในการพัฒนาทักษะการฟังทางโทรศัพท์

- เทคนิคการใช้โทรศัพท์ติดต่องาน

- วิธีที่จะเปลี่ยนลูกค้าร้องเรียนให้พึงพอใจ

- สิ่งที่ผู้ให้บริการลูกค้าทางโทรศัพท์...ไม่ควรทำ

- เทคนิคในการเลือกใช้คำพูดเมื่อต้องให้บริการลูกค้าเจ้าปัญหา

- ทำไมถึงปิดการขายไม่ได้สักที.....

2.เทคนิคการขาย และการเข้าพบลูกค้า

3.ขั้นตอนต่างๆ ในกระบวนการขาย

4.เทคนิคการโน้มน้าว และชุดเครื่องมือช่วยขาย

5.9 เทคนิคการปิดการขาย

6.การสร้างทัศนคติที่ดีในการทำงาน

7.นักขายมืออาชีพ

- คุณสมบัติของนักขายที่ประสบความสำเร็จ

- อุปสรรคสำคัญที่ทำให้นักขายไม่รุ่ง

8.การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ Customer Relationship Management (CRM)

9  *** กิจกรรมปฏิบัติ

10  สรุป ถาม-ตอบ


วิทยากร

นายปัญญา สุขขจีธำรง (อ.บ๊อบบี้)

สำหรับองค์กร และอื่นๆ (การตลาด, การพัฒนาทีม, การขาย, การพัฒนาความคิดเชิงบวก, พิธีกร)

อ.ปัญญา สุขขจีธำรง เป็นวิทยากร พิธีกร และนักแสดงที่มากความสามารถ เชี่ยวขาญการถ่ายทอดเทคนิคการขาย การทำงานเป็นทีม การพัฒนาทัศนคติ Mindset นักขาย การคิดเชิงบวก เป็นต้น

คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
พนักงานขายทางโทรศัพท์ เจ้าหน้าที่การตลาด / บริการลูกค้า 
โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ราคา 1,900.00 บาท

ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:บจก.เจอาร์ซินเนอร์จี้
ชื่อผู้ประสานงาน:พรรณนิภา ทรัพย์อนุกูล
เบอร์โทรศัพท์ :086-322-5948
ไลฟ์สอนสดออนไลน์

หากท่านต้องการสมัคร เทคนิคการขายทางโทรศัพท์ (Professional Tele-sales) *มั่นใจ-กล้าเสนอ-ตามติด-ปิดการขาย*
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


เข้าฟังสัมมนาผ่านแพลตฟอร์ม Zoom

คำค้นประกาศนี้ Tags: การขายทางโทรศัพท์, การตลาด, ความสัมพันธ์ลูกค้า, การพูด, การสื่อสาร, การปิดการขาย

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด